Microsoft skapar nya sätt att öka medarbetarengagemang och resultat genom Copilot i Viva och Viva Glint

Microsoft utökar sin AI-baserade Copilot till Microsoft Viva för att hjälpa ledare att förstå sina medarbetare och därmed kunna öka medarbetarengagemanget. Samtidigt släpper Microsoft en Work Trend Index specialrapport som visar att just medarbetarengagemang korrelerar med starkt ekonomiskt resultat.

– Medarbetarna är kärnan i de flesta verksamheter och det är viktigt att ledare möter och motiverar sin personal på rätt sätt. Vi lanserade Copilot i Microsoft 365 för att hjälpa individer att bli mer produktiva. Nu utökar vi Copilot till Microsoft Viva för att hjälpa ledare att bygga mer engagerad personal. Copilot i Viva kommer att stötta chefer och ledare att driva medarbetarengagemang, genom nyttjande av AI som avlastar cheferna så att de kan att fokusera på det viktiga, vilket är medarbetaren, säger Nina Rapp, affärsområdeschef för Modern Work på Microsoft Sverige.

  • Copilot i Viva Goals kan ta fram förslag på målsättningar genom att utgå från bakgrundsfakta i tidsplaner och strategiska dokument. Den kan även sammanfatta mål och framsteg i relation till målsättningarna.
  • Copilot i Viva Engage kan hjälpa chefer att ta fram utkast på medarbetarkommunikation.
  • Copilot i Viva Topics hjälper användaren att komma igång snabbare på specifika arbetsområden genom att generera sammanfattningar och föreslå svar baserade på tidigare data och händelser relaterade till ämnet.

Därtill flyttar Glint även in i Viva-plattformen. Med nya Viva Glint får företag och organisationer ett enkätverktyg för att mäta och förbättra medarbetarengagemang genom att agera på medarbetarnas feedback.

Dessutom släpper Microsoft en ny Work Trend Index Special-rapport som visar att högt medarbetarengagemang korrelerar med starkare ekonomiskt slutresultat och hur AI kan vara till hjälp i den processen. Några av insikterna från rapporten:

  • Företag som fokuserade på medarbetarengagemang presterade dubbelt så bra ekonomiskt som de organisationer som nedprioriterade det.
  • Tydlig kommunikation är nyckeln till medarbetarengagemang. På företag med högt medarbetarengagemang är 46 % av de anställda mer benägna att se sitt företag som en stark kommunikatör.
  • För att upprätthålla medarbetarengagemang behöver ledare använda feedbackverktyg där data kontinuerligt samlas in, analyseras och åtgärdas. Anställda på företag med högt medarbetarengagemang är 40 % mer benägna att ha förtroende för att deras feedback kommer att leda till förändring, och 56 % kommer sannolikt säga att deras organisation kontinuerligt förbättrar sina processer och rutiner.

​Mer information finns att ta del av här:
Bloggpost
Work Trend Index Special Report

Relaterade inlägg