Microsoft 365 Copilot Early Access Program och nya funktioner i Copilot

Microsoft 365 Copilot expanderar nu till fler kunder via Microsoft 365 Copilot Early Access Program, vilket kommer lanseras i en utökad förhandsversion och ligga under betalvägg. I en första våg kommer det rullas ut till 600 medlemmar via inbjudan. Sedan mars har Microsoft testat programmet tillsammans med kunder som Goodyear, Chevron, Dow, General Motors, The Walsh Group och Avanade. Användarna i Microsoft 365 Copilot Early Access Program kommer att få ta del av en rad nya funktioner och uppdateringar.

Semantic Index for Copilot
För att hjälpa alla kunder att göra sig AI-redo lanseras också Semantic Index for Copilot, en ny funktion i Microsoft 365 E3 och E5. Semantic Index for Copilot är en karta över användar- och företagsdata. När användaren till exempel frågar den om ”Försäljningsrapport för mars” letar den inte bara efter dokument med dessa ord i filnamnet eller brödtexten. Istället förstår den att ”försäljningsrapporter produceras av Susanne i ekonomiteamet och skapas i Excel.” Det semantiska indexet för Copilot är viktigt för att få relevanta, användbara svar på uppmaningar i Microsoft 365 Copilot. Det förbättrar även företagets sökresultat för Microsoft 365 E3- och E5-kunder – oavsett om de använder Copilot eller inte.

Copilot i Whiteboard
Copilot i Whiteboard kommer öppna upp för att göra både Microsoft Teams-möten och fysiska möten mer effektiva och kreativa. Genom att använda vanligt språk kan användaren be Copilot att generera idéer, organisera idéer i teman eller sammanfatta whiteboardinnehåll. Copilot i Whiteboard kan även ge förslag på idéer till mötesagenda. Dessutom kan den med hjälp av Microsoft Designer förvandla användarens idéer till bilder. Det är också enkelt att be om feedback från kollegor, sammanfatta arbete och använda Loop-komponenter för att dela det som skapats.

Dessutom kommer många helt nya samt uppdaterade funktioner till Copilot:

Copilot i PowerPoint
OpenAI:s bildgenerator, Dall-E, integreras i PowerPoint. Via ord går det att be Copilot att skapa passande bilder till alla sorters presentationer.

Copilot i Outlook
Nya Copilotfunktioner i Outlook möjliggör för ännu snabbare kommunikation. Den hjälper användaren att skriva utkast med rätt tonalitet och tydliga budskap.

Copilot i OneNote
Copilot i OneNote utgår från anteckningar, bilder och data för att utarbeta tidsplaner, generera idéer, skapa listor och organisera – allt inom ramen för Microsofts befintliga åtaganden för datasäkerhet och sekretess i företaget

Copilot i Loop
Copilot i Loop kan sammanfatta teamets arbete baserat på den information som finns på Loop-sidorna och hjälpa alla att hålla sig synkroniserade. Det går att redigera Copilot-sammanfattningar, lägga till ytterligare information eller sammanhang och skicka sammanfattningar.

Copilot i Viva
Senare i år kommer även Copilot till Microsoft Viva. Copilot in Viva Learning kan hjälpa användaren att skapa en personlig studieplan genom att föreslå utbildningar, hitta fler källor till kunskap samt schemalägga studietid.

För mer information, videos samt högupplöst media, vänligen besök Microsofts 365-blogg.

 

 

Relaterade inlägg