Almedalen 2023: Här medverkar Microsoft

Under årets Almedalsvecka arrangerar Microsoft ett seminarium tillsammans med tidningen Chef och AI-labbet med fokus på hur AI-utvecklingen påverkar ledarskapet. Microsoft har även en rad experter på plats under Almedalen som du kan träffa på olika seminarier och panelsamtal.

I två decennier har Microsoft engagerat sig i samhällsdebatten under Almedalsveckan och delat insikter kring hur teknik kan bidra till att skapa nya möjligheter för Sverige. I år har vi sju experter på Microsoft på plats för att bland annat diskutera AI-utvecklingen, digitaliseringen av offentlig sektor, Sveriges cybersäkerhetsförmåga och teknikens roll i en hållbar omställning.

Almedalen är en viktig mötesplats där vi ser fram emot intressanta utbyten och möten. Digitaliseringen har under flera år redan påverkat alla olika sektorer av samhället, en utveckling som nu accelereras och dras till sin spets med de senaste månadernas utveckling inom AI. Vi vill bidra med perspektiv och kunskap till samhällsdebatten för att navigera teknikens inverkan på det svenska samhället”, säger Andreas Wingren, kommunikationschef på Microsoft Sverige.

Här deltar Microsoft på Almedalsveckan

Överblick av Microsofts och våra experters medverkan i Almedalen. Läs mer om respektive seminarium genom att klicka på länken i rubriken.

Tisdag 27 juni

Ta del i AI-revolutionen. Hur skapar vi en bättre framtid genom ansvarsfull användning?
Tid och plats: 09.00-10.00, Hästgatan 9
Arrangör: PwC
Medverkar från Microsoft: Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige

Hur skall Sverige bli ett ledande land inom digitalisering? Finns kompetensen?
Tid och plats: 14.45-15.30, Strandvägen H520
Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer
Medverkar från Microsoft: Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige

Har den digitala mognaden ändrats inom offentlig sektor de senaste fem åren?
Tid och plats: 16.00-17.00, Hästgatan 9
Arrangör: PwC
Medverkar från Microsoft: Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige

 

Onsdag 28 juni

Kroppen, själen och algoritmen – vad gör AI med människan?
Tid och plats: 12.30-13.15, S:t Drottensgatan 12
Arrangör: Studieförbundet Bilda
Medverkar från Microsoft: Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige

5G, AI, AR, VR, MR, IOT – kan vi lösa klimatkrisen med hjälp av ny teknik?
Tid och plats: 14.00-15.00, Donnersgatan
Arrangör: Telenor Sverige
Medverkar från Microsoft: Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige

Hot och utpressning – ny verklighet för chefer?
Tid och plats: 14.30-15.30, Donners plats 1
Arrangör: Ledarna inom privat tjänstesektor
Medverkar från Microsoft: Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef Microsoft Sverige

Informationsdriven vård, precisionsmedicin och AI – vad krävs för att kunna dra nytta av ny teknik?
Tid och plats: 16.00-16.30, Trappgränd 4
Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun
Medverkar från Microsoft: Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige

Gör precisionsmedicinen och AI att vi tappar kontrollen över vården?
Tid och plats: 16.15-17.00, Cramérgatan 3
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Medverkar från Microsoft: Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef Microsoft Västeuropa

 

Torsdag 29 juni

Nu ritar de digitala möjligheterna om vårdens karta – delar av framtiden är redan här
Tid och plats: 08.00-08.30, Strandvägen H535
Arrangör: Region Jönköpings län
Medverkar från Microsoft: Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef Microsoft Västeuropa

Att leda eller låta sig ledas av AI – vad chefer behöver lära sig och ta ansvar för
Tid och plats: 09.00-09.45, ”Ledarskapsscenen” på Donnersgatan 6
Arrangör: Microsoft, Chef och AI-labbet
Medverkar från Microsoft: Tomas Frimmel, vd Microsoft Sverige

Från utbrändhet och kris till hållbarhet och arbetsglädje i vården
Tid och plats: 09.00-09.45, Strandvägen 4.2
Arrangör: Dagens Medicin, Nuance
Medverkar från Microsoft: Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef Microsoft Västeuropa

Digitalisering – men inte för alla. Hur bryter vi utanförskapet?
Tid och plats: 10.15-11.00, S:t Hansgatan 9
Arrangör: Telia
Medverkar från Microsoft: Thomas Floberg, vice vd Microsoft Sverige

Cybersäkerhet och digital suveränitet – lärdomar från Ukraina
Tid och plats: 10.45-11.30, Korsgatan 4
Arrangör: MSB
Medverkar från Microsoft: Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef Microsoft Sverige

Hur påverkar AI våra åsikter?
Tid och plats: 13.00-14.00, Mellangatan 54
Arrangör: Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF
Medverkar från Microsoft: Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef Microsoft Sverige

Vad är den optimala balansen mellan arbete på kontor och remote?
Tid och plats: 13.15-14.00, Donners plats 1
Arrangör: Svenska Spel
Medverkar från Microsoft: Thomas Floberg, vice vd Microsoft Sverige

När AI tar över offentlig förvaltning
Tid och plats: 15.00-16.00, S:t Hansgatan 21
Arrangör: Akademikerförbundet SSR
Medverkar från Microsoft: Mia Enayatollah, vikarierande samhällspolitisk chef

AI i vården – på riktigt
Tid och plats: 16.15-17.00, Donnersgatan 6
Arrangör: Visiba Care
Medverkar från Microsoft: Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef Microsoft Västeuropa

 

Fredag 30 juni

AI och Chat-GPT kommer transformera hälso- och sjukvården i grunden – möjligheter och risker
Tid och plats: 09.00-10.15, Wallers plats 3
Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer
Medverkar från Microsoft: Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef Microsoft Västeuropa

Träffa Microsoft experter i Almedalen

Daniel Akenine, nationell teknikchef

Mia Enayatollah, vikarierande samhällspolitisk chef

Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef

Nazanin Nematshahi, affärsområdeschef Small, Medium and Corporate

Sandra Barouta Elivn, nationell säkerhetschef

Thomas Floberg, vice vd

Tomas Frimmel, vd

Om du behöver komplettera en paneldiskussion eller seminarium med ytterligare perspektiv finns våra experter tillgängliga för att delta, kontakta [email protected] så tar vi dialogen vidare.

Fotograf: Region Gotland

Relaterade inlägg