Microsoft lanserar nytt utbildningsinitiativ inom AI samt ett öppet stipendieprogram

Microsoft initierar ett nytt utbildningsprogram för att minska det globala kompetensgapet inom AI. Utbildningspaketet kommer bli en del av Microsofts Skills for Jobs program, som syftar till att hjälpa företag och organisationer att vidareutbilda sig inom AI. Därtill instiftas ett stipendieprogram tillsammans med data.org.

Microsoft lanserar AI Skills Initiative för att hjälpa människor och samhällen runt om i världen att lära sig att utnyttja kraften i AI. Det nya initiativet, som blir en del av Microsofts Skills for Jobs-program, inkluderar nya, kostnadsfria kurser som utvecklats tillsammans med LinkedIn och data.org. Kurserna syftar till att ge företag och organisationer förutsättningar att skapa nya sätt att utbilda, kompetenshöja och i vissa fall omskola sin personal inom generativ AI. I kurserna får deltagarna även lära sig mer om hur man använder AI på ett ansvarsfullt sätt.  Efter avslutad kurs delas ett certifikat ut.

Därtill lanseras ett “trainer toolkit” för lärare och utbildare. Verktygslådan kommer att innehålla nedladdningsbart utbildningsmaterial, inklusive en ny AI-kurs som skapats för lärare av Microsoft Education samt innehåll om praktisk användning av AI.

– AI erbjuder en enorm potential att avlasta oss – men bara om vi har kompentensen att använda den. Hela 79 procent av de svenska ledarna förväntar sig att anställda kommer att behöva nya färdigheter när vi äntrar AI-eran och de anställda är redo att ta emot hjälpen visade nyligen vår årliga undersökning Work Trend Index. Här kommer Microsoft AI Skills initative lägligt för att hjälpa såväl anställda som ledare att utbilda sig och ligga i framkant nu när AI kommer förändra sättet vi arbetar på, säger Thomas Floberg, Vice vd, marknads- och operativ chef Microsoft Sverige.

Microsoft, data.org, Microsoft’s AI for Good Lab och GitHub lanserar även ett stipendieprogram för att utforska, utveckla och implementera hur ideella organisationer, sociala företag och forsknings- eller akademiska institutioner kan utbilda och ge sina anställa möjligheten att använda generativ AI. Det sker i form av ett öppet stipendieprogram utformat för att stödja organisationer som driver frågor som kompetens och ekonomiskt tillväxt, framförallt de som fokuserar på att implementera generativ AI i marginaliserade områden runtom i världen. Förutom ekonomiskt stöd får stipendiaterna tillgång till Microsoft-event, Azure-baserade resurser för molnbaserad databehandling samt datautbildning och teknisk vägledning från Microsoft- och GitHub-experter. Ansökan öppnar nu och stänger den 15 augusti 2023 Mer information om det nya stipendieprogrammet finns på data.org/challenge.

För att läsa mer, vänligen besök aka.ms/AISkills

Relaterade inlägg