Microsoft Ignite 2023: Fokus på AI-lösningar och utveckling

När vi nu närmar oss slutet av 2023 ser vi att nästan varje bransch genomgår en kollektiv förändring tack vare framstegen inom AI. På Microsofts globala teknikkonferens Ignite är fokus i år på tekniska framsteg som hjälper kunder, partners och utvecklare att uppnå det största möjliga värdet av Microsofts teknik och hur vi tillsammans förändrar sättet arbete utförs på. Och att AI har potential att förändra arbetssätt ser vi starka signaler på. Ta vår senaste Work Trend Index som exempel, där vår forskning, baserad på en kombination av undersökningar och experiment, visar att produktivitetsvinsterna är verkliga:

 • 70% av Copilot-användarna sa att de var mer produktiva och 68% att det förbättrade kvaliteten på deras arbete; 68% berättade att det hjälper dem att komma igång med den kreativa processen.
 • Övergripande var användarna 29% snabbare på specifika uppgifter (sökning, skrivning och sammanfattning).
 • Användare kom i kapp ett missat möte nästan fyra gånger
 • 64% av användarna sa att Copilot hjälper dem att spendera mindre tid på att behandla e-post.
 • 87% av användarna sa att Copilot gör det enklare att komma i gång med ett första utkast.
 • 75% av användarna sa att Copilot ”besparar mig tid genom att hitta allt jag behöver i mina filer.”
 • 77% av användarna sa att när de väl börjat använda Copilot vill de inte vara utan det.

Under årets Ignite presenterar Microsoft fler än 100 stora och små nyheter. Fokus kommer vara på flera lager i en AI-centrerad strategi, från antaganden till produktivitet och säkerhet. Nedan är en summering av de största fokusområdena.

Omvärdera molninfrastruktur

Microsoft har varit ledande med banbrytande framsteg genom partnerskap med OpenAI och integrationen av ChatGPT-funktioner i verktyg som används för sökning, samarbete, arbete och lärande. När vi accelererar ytterligare inom AI, omprövar Microsoft molninfrastrukturen för att säkerställa optimering över varje skikt av hårdvaru- och mjukvarustacken.

På Ignite tillkännager vi nya innovationer inom vår datacenterflotta, inklusive den senaste AI-optimerade kiseltekniken från våra branschpartners och två nya Microsoft-designade chip.

 • Microsoft Azure Maia, en AI-acceleratorchip designad för att köra molnbaserad träning och inferens för AI-arbetsbelastningar som OpenAI-modeller, Bing, GitHub Copilot och ChatGPT.
 • Microsoft Azure Cobalt, ett molnfokuserat chip baserad på Arm-arkitekturen optimerad för prestanda, energieffektivitet och kostnadseffektivitet för allmänna arbetsbelastningar.
 • Dessutom tillkännager vi allmän tillgänglighet för Azure Boost, ett system som gör lagring och nätverk snabbare genom att flytta dessa processer från värd-servrarna till dedikerad hårdvara och mjukvara.

Som ett komplement till vår ”custom silicon” expanderar vi våra partnerskap med våra kiselleverantörer för att erbjuda infrastrukturalternativ för kunder.

 • Vi kommer att lägga till AMD MI300X-accelererade virtuella maskiner (VM) i Azure. ND MI300 VM:erna är utformade för att accelerera bearbetningen av AI-arbetsbelastningar för träning och generativ inferens för högintensiv AI-modellträning och kommer att ha AMD:s senaste GPU, AMD Instinct MI300X.
 • Förhandsgranskningen av den nya NC H100 v5 Virtual Machine Series byggd för NVIDIA H100 Tensor Core GPU:er, vilket ger högre prestanda, tillförlitlighet och effektivitet för mid-range AI-träning och generativ AI-inferens. Vi tillkännager också planer för ND H200 v5 Virtual Machine Series, en AI-optimerad VM med den kommande NVIDIA H200 Tensor Core GPU:n

Fler Microsoft Copilot-upplevelser

Vi expanderar Copilot-erbjudanden över olika lösningar för att omvandla produktivitet och affärsprocesser för alla roller, från kontorsarbetare och frontlinjearbetare till utvecklare och IT-proffs.

Några höjdpunkter från våra Copilot-nyheter och uppdateringar:

 • Microsoft Copilot för Microsoft 365: Nu tillgänglig för företag. Används redan av kunder som Visa, BP, Honda, Pfizer och partners som Accenture, EY, KPMG. En ny Copilot Dashboard ger insikter om hur Copilot påverkar organisationen. Läs mer här.
 • Microsoft Copilot Studio: Ett low-codeverktyg för att anpassa Copilot för Microsoft 365 genom att integrera affärskritiska data och skapa egna anpassade copilots.
 • Microsoft Copilot för Service: Utökar befintliga kontaktcenter med generativ AI för snabbare och smartare kundlösningar. Läs mer här.
 • Copilot i Microsoft Dynamics 365 Guides: Ger vägledning för att snabbt lösa problem och slutföra uppgifter för yrkesverksamma. Till en början tillgänglig på HoloLens 2.
 • Microsoft Copilot för Azure: En AI-följeslagare för IT som förenklar daglig administration genom en enhetlig chattupplevelse som förstår användarens roll och mål, och förbättrar förmågan att designa, driva och felsöka appar och infrastruktur.
 • Tillgängliggöra Copilot till alla: Bing Chat och Bing Chat Enterprise blir helt enkelt Copilot, tillgängligt genom ett Microsoft Entra ID från och med den 1 december. Läs mer här.

Förstärker kopplingen mellan data och AI

AI är endast så bra som den data som driver den. Därför engagerar sig Micrsoft i att skapa en integrerad, förenklad upplevelse för att koppla din data till våra AI-verktyg.

Microsoft Fabric är en del av den lösningen. Microsoft Fabric, som nu är tillgänglig, omformar hur team arbetar med data genom att samla alla på en enda AI-drivande plattform som förenar all dess data på en företagsklassad datagrund. Copilot i Microsoft Fabric integreras också med Microsoft Office och Teams för att främja en datakultur och öka kraften av datavärdeskapande genom hela organisationen.

Låsa upp mervärde för utvecklare med Azure AI

Vi fortsätter att utöka valmöjligheterna och flexibiliteten i generativa AI-modeller för att erbjuda utvecklare det mest omfattande urvalet. Med Model-as-a-Service, en ny funktion i modellkatalogen som vi tillkännagav på Build, kommer professionella utvecklare att kunna integrera de senaste AI-modellerna, såsom Llama 2 från Meta och kommande premiummodeller från Mistral och Jais från G42, som API-endpoints till sina applikationer. De kan också anpassa dessa modeller med sina egna data utan att behöva oroa sig för att konfigurera och hantera GPU-infrastrukturen, vilket hjälper till att eliminera komplexiteten med att tillhandahålla resurser och hantera hosting.

Med förhandsvisningen av Azure AI Studio finns nu en enhetlig och betrodd plattform som hjälper organisationer att enklare utforska, bygga, testa och distribuera AI-applikationer – allt på ett ställe. Med Azure AI Studio kan du bygga dina egna copilots, träna dina egna eller skapa andra grundläggande och öppna modeller med den data du har med dig.

Och Vector Search, en funktion i Azure AI Search, är nu allmänt tillgänglig, så organisationer kan generera mycket precisa upplevelser för varje användare i deras generativa AI-applikationer.

Den nya GPT-3.5 Turbo-modellen med en promptlängd på 16K token kommer att vara allmänt tillgänglig, och GPT-4 Turbo kommer att finnas i förhandsversion av Azure OpenAI Service i slutet av november 2023. GPT-4 Turbo kommer att möjliggöra för kunder att utöka promptlängden och få ännu mer kontroll och effektivitet i sina generativa AI-applikationer.

GPT-4 Turbo med Vision kommer snart att finnas i public preview, och DALLE·3 är nu tillgänglig som public preview i Azure Open AI Service, vilket hjälper till att driva nästa generation av företagslösningar tillsammans med GPT-4, så att organisationer kan söka avancerade funktioner genom bilder. Och när det används med vår Azure AI Vision-tjänst förstår även GPT-4 Turbo med Vision videor för att generera textresultat och främja mänsklig kreativitet ytterligare.

Möjliggör ansvarsfull implementering av AI

Microsoft är ledande när det gäller säker och ansvarsfull användning av AI. Företaget har satt standarden med ett branschledande åtagande att försvara och befria kommersiella kunder från stämningar för upphovsrättsintrång – Copilot Copyright Commitment (CCC).

Idag tar Microsoft sitt åtagande ett steg längre genom att tillkännage expansionen av CCC till kunder som använder Azure OpenAI Service. Den nya förmånen kommer att kallas Customer Copyright Commitment. Som en del av denna expansion har Microsoft publicerat nya föreskrifter för att hjälpa Azure OpenAI Service-kunder att implementera tekniska åtgärder för att minska risken för intrång i innehållet. Kunden måste följa föreskrifterna för att dra nytta av förmånen.

Tillkännager NVIDIA AI Foundry Service

Med syfte att hjälpa företag och start-ups att accelerera utvecklingen, finjusteringen och distributionen av sina egna anpassade AI-modeller på Microsoft Azure kommer NVIDIA att tillkännage sin AI Foundry Service som körs på Azure. NVIDIA AI foundry service samlar tre element – en samling av NVIDIAs AI Foundation-modeller, NVIDIA NeMo-ramverk och verktyg samt NVIDIA DGX Cloud AI-superdator och tjänster – som ger företag en helhetslösning för att skapa anpassade generativa AI-modeller. Företag kan sedan distribuera sina modeller med NVIDIA AI Enterprise-programvara på Azure för att driva generativa AI-applikationer, inklusive intelligent sökning, sammanfattning och innehållsgenerering.

Säkerheten stärks mot digitala hot

De digitala hoten har utvecklats drastiskt de senaste åren, och på Microsoft Ignite introducerar vi nya tekniker över hela Microsofts svit av säkerhetslösningar för att hjälpa att göra världen säkrare.

Microsoft Sentinel och Microsoft Defender XDR (tidigare Microsoft 365 Defender) kommer att kombineras för att skapa branschens första Unified Security Operations Platform, med inbyggda Security Copilot-upplevelser. Med inbyggd generativ AI är det en enda, kraftfull upplevelse som fokuserar på att skydda hot i maskinhastighet och hjälpa genom att förenkla komplexiteten i offrets miljö.

Dessutom kommer expansionen av Security Copilot integrerad i Intune, Purview och Entra att hjälpa IT-administratörer, de som arbetar med regelefterlevnad och identitetsteam att förenkla komplexa scenarier. I Microsoft Entra kan identitetsadministratörer snabbt felsöka identitetsåtkomst. I Purview levereras data-säkerhetsvarningar med utförlig kontext för att hjälpa till att lösa problem snabbare. I Intune kan IT-administratörer använda ”vad om”-analys för att hålla verksamheten i gång samtidigt som de förbättrar styrning och överensstämmelse.

 

Läs mer om nyheterna från Microsoft Ignite 2023 i den globala bloggposten eller i Book of News som är en sammanställning av allt som presenterat på Ignite.

Relaterade inlägg