Microsoft svarar på svenskarnas oro för cyberattacker: ”Sverige är extremt bra rustat, men…”

Senaste tidens undersökningar visar att många svenskar idag är både medvetna och oroliga över cyberattacker och att främmande makter kan komma över samhällskritisk information. Sverige har dock ett starkt skydd som blir allt bättre och nya siffror visar att hundratusentals fler attacker stoppas jämfört med föregående år.

Den årliga undersökningen Svenskarna och Internet visar i år att en majoritet av svenskarna är medvetna om hotet från främmande makter när det gäller cyberattacker och säkerheten för samhällets kritiska infrastruktur. Fler än 8 av 10 svenskar ser det som sannolikt att främmande makt kan komma över vår samhällskritiska information, varav drygt 3 av 10 ser det som mycket sannolikt.

Microsoft Sverige vill i och med detta belysa och öka medvetenheten om cybersäkerhet och digitalt försvar och kommer samtidigt med lugnande besked. Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef på Microsoft Sverige uttrycker allvar över hoten från främmande makter och poängterar att digitala attacker är ett allvarligt globalt problem och en stor del av modern krigföring.

Kriget i Ukraina visar hur traditionell krigföring nu kompletteras med cyberattacker för att få en kraftfullare effekt. Utöver detta finns en gråzon, ett tillstånd av varken krig eller fred, där främmande makter genomför hotfulla aktiviteter, särskilt i cyberrymden, inklusive cyberattacker och påverkanskampanjer för psykologisk krigföring. Detta är ett verkligt hot som inte bör underskattas. Samtidigt är risken för vanlig finansiellt motiverad cyberbrottslighet betydligt högre, och lösningarna för att hantera båda hoten är i stort sett desamma. Därför är det viktigare att fokusera på vad som behöver skyddas och hur det ska göras, snarare än att överanalysera syftet bakom potentiella hot”, säger Sandra Barouta Elvin.

Den nyligen släppta rapporten Microsoft Digital Defense Report 2023 visar på ökade statsunderstödda cyberattacker globalt.

Det är viktigt att påpeka att Sverige är extremt bra rustat mot cyberhot precis som flera andra länder. Vi måste dock fortsätta att vara vaksamma och fortsätta satsa på vår digitala säkerhet. Utvecklingen går snabbt så det gäller att vara på tårna hela tiden”, säger Sandra Barouta Elvin.

Samtidigt kommer Microsoft med lugnande besked. Utvecklingen av säkerhetstekniker genom dagens artificiella intelligens (AI) har gjort det svårare än någonsin för främmande makter och cyberbrottslingar att komma åt känslig information, ta kontroll över system och slå ut ett helt land.

Det är mycket svårt att helt slå ut samhällen via intrång. Ett tydligt exempel är Ukraina, som har upplevt både digitala och så kallade kinetiska attacker men ändå har kunnat upprätthålla elförsörjning och internet”, tillägger Sandra Barouta Elvin.

Microsofts rapport visar att man jämfört med föregående år globalt sett har gått från att kunna förhindra 98 procent av alla attacker till att nu kunna förhindra 99 procent, något som i realiteten innebär att hundratusentals fler attacker blir stoppade varje år. Microsoft lägger just nu stort fokus vid att investera i att utveckla avancerad AI-teknik som i realtid kan förutse och förhindra attacker.

Vi befinner oss i en ny era av digitalt försvar. Det talas idag mycket om riskerna med AI, och de behöver regleras, men med hjälp av AI kan vi stärka vårt digitala försvar och öka vår reaktionsförmåga mot potentiella hot”, påpekar Sandra Barouta Elvin.

Slutligen, råder Microsoft till ökad uppmärksamhet på statsunderstödda hot såsom spridning av desinformation och påverkanskampanjer (även kallat cyber influence). Dessa hot utgör en växande utmaning i den digitala världen och kräver gemensamma ansträngningar för att bekämpas.

 

Faktaruta
5 enkla steg för företag att skydda sig och förhindra 99% av alla cyberattacker

 1. Aktivera multifaktorautentisering (MFA)
  Detta skyddar mot komprometterade användarlösenord och bidrar till att öka motståndskraften för identiteter. https://www.microsoft.com/sv-se/security/business/identity-access/microsoft-entra-mfa-multi-factor-authentication
 2. Använd principerna för Zero Trust:
  Hörnstenen i varje motståndsplan är att begränsa påverkan av en attack på en organisation. Dessa principer finns att läsa mer om här: https://www.microsoft.com/sv-se/security/business/zero-trust
 3. Använd utökad identifiering och åtgärd (XDR): Implementera programvara för att upptäcka och automatiskt blockera attacker och ge insikter till säkerhetsverksamhetens programvara. Att övervaka insikter från hotdetektionssystem är avgörande för att kunna reagera på hot i tid. https://www.microsoft.com/sv-se/security/business/security-101/what-is-xdr
 4. Håll er uppdaterade:
  Opatchade och föråldrade system är en viktig anledning till att många organisationer faller offer för attacker. Se till att alla system hålls uppdaterade, inklusive firmware, operativsystem och program.
 5. Skydda data:
  Att veta var företagets viktiga data finns, hur den är placerad och om rätt försvar är implementerade är avgörande för att genomföra lämpligt skydd.

För att läsa mer om Microsofts säkerhetsarbetet inom AI, vänligen besök: https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2023/11/02/secure-future-initiative-sfi-cybersecurity-cyberattacks/

Microsoft erbjuder ett flertal kostnadsfria kurser för den som vill skydda sig själv och sitt företag mot cyberattacker: https://learn.microsoft.com/sv-se/training/paths/describe-basic-concepts-of-cybersecurity/

Relaterade inlägg