Svenskt universitet bland de första i världen när Copilot släpps till universitet och högskolor

Linköpings Universitet var bland de första lärosätena i världen, och först i Europa, med att beställa Microsoft 365 Copilot, när det gjordes tillgängligt för universitet och högskolor den 1 januari 2024.

Vid årsskiftet utvidgade Microsoft tillgängligheten för sitt AI-verktyg Microsoft 365 Copilot till att också inkludera utbildningssektorn. Detta innebär att lärosäten nu också kan dra nytta av Microsofts AI-drivna chatt (tidigare Bing Chat Enterprise) samt få stöttning och assistans av Copilot i alla de Microsoft 365-appar som används dagligen (Power Point, Word, Outlook med fler). AI hjälper till att effektivisera det dagliga arbetet och kan till exempel bistå användaren med att hitta information, sammanfatta texter, skapa presentationer, sammanfatta möten och analysera datasets i Excel. Allt detta samtidigt som datan förblir skyddad och inte kan användas för framtida modellträning. För att ytterligare skydda användarna har Microsoft också infört Customer Copyright Commitment, vilket säkerställer att användare får fullt stöd och hjälp om de skulle utsättas för upphovsrättsliga påföljder när de nyttjar tjänsten. Microsoft 365 Copilot är kompatibelt med befintliga sekretess-, säkerhets- och efterlevnadsåtaganden gentemot kommersiella användare av Microsoft 365 inklusive GDPR (General Data Protection Regulation) och EU-datagränsen.

Linköpings universitet är ledande inom AI-forskning och har en lång historia av att utforska möjligheterna med artificiell intelligens. Det är värt att notera att universitetet dessutom är värd för ett omfattande samarbete inom AI – WASP. Universitetets beslut att vara bland de första att använda Microsoft 365 Copilot visar tydligt deras engagemang för att främja innovation och effektivitet inom utbildning och forskning.
Joakim Nejdeby, digitaliseringsdirektör, som är ansvarig för universitetets satsning på Copilot:

Vi har länge önskat börja använda Microsoft 365 Copilot, eftersom vi tror och hoppas att det kommer att vara till stor hjälp i vardagen för våra medarbetare. AI är en nyckel när vi utvecklar vårt arbetssätt för att skapa mer tid och utrymme för forskning och utbildning. Tid som exempelvis kan användas till bättre återkoppling och feedback till våra studenter eller för att effektivisera vår stödverksamhet, säger Joakim.

Linköpings universitet är särskilt intresserade av att utforska användningen av AI inte bara inom forskning och utbildning, utan också inom stödverksamheten.

Inledningsvis har vi köpt in 300 licenser som vi planerar att sprida ut bland medarbetare i organisationen så att ett tvärsnitt får tillgång. Vi kommer kontinuerligt att utvärdera och anpassa oss så att vi får ut så mycket som möjligt av verktyget.

Universitetet gör ett stort förarbete med att ta fram en utbildningsplan samt interna utbildningar för AI. Både breda utbildningar om AI i stort, men också snävare som är fokuserade endast på Copilot.

Det är av högsta vikt att våra medarbetare lär sig att använda assistenten så bra och effektivt som möjligt. För många är det ett helt nytt sätt att arbeta på och då krävs utbildning. Användarna behöver kunna ställa frågor på rätt sätt och förstå hur de kan dra nytta av sin assistent. Vi har också upprättat interna teamskanaler där användarna av Microsoft 365 Copilot kan dela tankar och erfarenheter, säger Joakim Nejdeby.

En annan del i förberedelserna har handlat om säkerhet. Att Microsoft 365 Copilot följer GDPR och hanteras inom EU har varit viktigt, men universitetet jobbar även med informationsklassning. Precis som för all annan data gäller det att personalen vet vilken information som kan lagras var. För att hantera skyddsvärd information jobbar de även med Double Key Encryption (DKE).

Microsoft bedriver sina AI-satsningar med hänsyn till sina AI-principer och ansvariga AI-standarder, som bygger på årtionden av forskning inom områden som integritet och maskininlärning. Det starka skyddet inklusive skyddet för upphovsrätt ger trygghet åt lärosäten när de använder Microsofts 365 Copilot och dess resultat.

Samarbetet med Linköpings universitet är både kul och spännande för oss på Microsoft. Vi är glada över att stödja en institution med en så imponerande historia inom AI och forskning. Tillsammans ser vi fram emot att utforska nya möjligheter och främja innovation inom utbildning och forskning, säger Tomas Frimmel, vd Microsoft Sverige.

Microsoft kommer även att tillgängliggöra Copilot med kommersiellt dataskydd (tidigare Bing Chat Enterprise) för studenter över 18 år från och med den 1 februari, något som Linköpings universitets studenter redan testar. Copilot med kommersiellt dataskydd har avancerade funktioner som möjliggör för nya användningsscenarier. Några av innovationerna inkluderar GPT-4 Turbo för hantering av större uppgifter, den nya DALL-E 3-modellen med högkvalitativa bilder, Multi-Modal för förbättrad bildförståelse och kodtolk för exakt beräkning och analys. Här är ett axplock av de funktioner som studenterna kan dra nytta av:

• Enkelt sammanfatta information
• Generera idéer och komma i gång med projekt
• Få steg-för-steg-förklaringar till matematiska lösningar
• Snabbt hitta svar med länkar till källor
• Förbättra skrivfärdigheter
• Anpassa sitt sätt att lära eller studera
• Få snabb feedback på arbete
• Skriva kod med hjälp av naturligt språk
• Göra projekt mer visuellt tilltalande
• Frigöra tid till det som verkligen engagerar

Microsoft 365 Copilot öppnar dörrar till en ny era av effektiv och innovativ undervisning och forskning vid Linköpings universitet och i hela utbildningsvärlden.

Relaterade inlägg