Cancer

”Vi visste knappt vad ’MedTech’ var när vi påbörjade vår resa”

Många människor som diagnostiserats med cancer känner sig ensamma i kampen mot sjukdomen. Det menar Fabian Bolin, en av grundarna till plattformen WarOnCancer och själv cancerpatient. Genom samarbeten med bland annat Microsoft växer den digitala plattformen till en global rörelse för cancerdrabbade och närstående. Mental hälsa glöms ofta bort i … Läs mer »

Förbättrad cancervård målet för Cancerkommissionen

Cancer är en global folksjukdom som fortsätter att öka. Det finns därmed ett stort behov av bättre behandlingar och effektivare vård inom den framtida cancervården. Därför har Bristol-Myers Squibb (BMS), Amgen och Microsoft tagit initiativ till ett projekt vid namn Cancerkommissionen. Syftet med kommissionen är att förbättra cancervården och skapa … Läs mer »

Sjukvårdsrevolutionen

Sjukvården är samhällets pulserande hjärta. Från hörapparater till rehabilitering, operationer som räddar liv och födslar, vi har alla upplevt hur läkare och annan sjukvårdspersonal utför fantastiska insatser. Men tänk om sjukvården, med hjälp av teknik, kunde förebygga att vi ens fick sjukdomar, skador och/eller att det begicks kirurgiska misstag? För … Läs mer »

Banbrytande ”innovation race” för bättre cancervård

Att få en cancerdiagnos är en tragedi för de tusentals patienter och deras anhöriga som varje år får detta besked. Men för allt fler är det ett besked om att de drabbats av en sjukdom som går att behandla, leva med och i bästa fall bota. En avgörande faktor för … Läs mer »

Hur Microsofts datavetare och forskare arbetar med att ”lösa” cancer

Microsoft Research Lab i Cambridge började med bara tre forskare 1997 men har vuxit till mer än 130 medarbetare idag. En mångfald av forskare och ingenjörer med stor frihet inom både grundläggande och tillämpad forskning, som har bidragit till några av Microsofts mest framgångsrika produkter och tjänster. De flesta av … Läs mer »