Tiếng Việt là một trong sáu ngôn ngữ mới được đưa vào Microsoft Translator

 |   hanguy

Microsoft Translator vừa thêm 6 ngôn ngữ vào bộ text to speech, như vậy tính đến nay, ứng dung này hiện đang hỗ trợ 36 ngôn ngữ khắp thế giới, trong có có tiếng Việt.

Những ngôn ngữ này đã được thêm vào Bing Speech API vào đầu tháng 2, và hiện nay đã có mặt trong Translator Text and Speech API, và các sản phẩm người dùng cuối.

Người dùng có thể sử dung text to speech để trao đổi, trò chuyện hoặc học một ngôn ngữ mới.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dung Microsoft Translator API để thêm text to speech vào ứng dung, sản pham và quy trình của mình. Ví dụ, bạn có thể thêm text to speech vào kênh hỗ trợ khách hàng, nhằm mang lại hỗ trợ đa ngôn ngữ thời gian thực.

Text to speech cho các ngôn ngữ mới này hiện đã có tại ứng dung Translator cho AndroidTranslator for Bing, và Microsoft Translator Text and Speech API. Tính năng này trên iOS sẽ được ra mắt sau.

Các ngôn ngữ hỗ trợ:

Arabic  Croatian  French  Indonesian  Polish  Spanish
 Bulgarian  Czech  German  Italian  Portuguese  Swedish
 Cantonese  Danish  Greek  Japanese  Romanian  Tamil
 Catalan  Dutch  Hebrew  Korean  Russian  Thai
 Chinese (Simplified)  English  Hindi  Malay  Slovak  Turkish
 Chinese (Traditional)  Finnish  Hungarian  Norwegian  Slovenian  Vietnamese

 

Tags: