Skip to Main Content

Pomáháme školám přenést se do doby digitální

On-line vyučování, virtuální třída, digitální nástěnka a úkoly, elektronické i-testy nebo e-zkoušení… Tato a další podobná slova doslova ze dne na den změnila životy pedagogů, žáků, studentů, ale i jejich rodičů.

Zatímco před pár týdny by to pro mnohé byla pouze „akademická debata“ o tom, jak obsah a formu výuky více přizpůsobit aktuálním trendům a schopnostem mladých, uzavření škol ukázalo, že je třeba reagovat rychleji, než si kdo dovedl představit. Řada učitelů se rychle přizpůsobila aktuální situaci a začala moderní technologie využívat skutečně naplno. Diskutují se studenty, vytváří on-line edukační materiály, zadávají a kontrolují úkoly, motivují své žáky a studenty, aby sami tvořili, sdíleli a hodnotili svůj vlastní digitální obsah. Komunikační technologie v čase karantény víc než jindy pomáhají rozvíjet schopnost interakce a spolupráce prostřednictvím sdílených úkolů. „V on-line prostředí se dá zvládnout hodně. Není třeba se bát neúspěchu a experimentování. Žáci jsou velmi tolerantní, pomáhají si navzájem a učitelům taky,“ optimisticky shrnuje zástupce ředitele ZŠ Nedvědova v Olomouci Miroslav Dvořák.

Každý stupeň vzdělávání sice řeší trochu jiné problémy a potřeby, ale zkušenosti z terénu ukazují, že o úspěchu on-line vyučování „rozhodují“ tři faktory. Podle slov učitele Miroslava Kotlase z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích to jsou následující: výběr technologie, přes níž se výuka na dálku vede, cíle a očekávání – výuka se totiž v tuto chvíli dost mění oproti klasické, tudíž se musí změnit i výstupy. A samozřejmě důležité jsou i individuální schopnosti a digitální dovednosti pedagogů připravovat materiály elektronicky, např. ve Wordu, PowerPointu nebo Kahootu. Jeho škola patří do sítě Microsoft Showcase Schools, které mají určitý náskok a potřebné nástroje si měly možnost vyzkoušet a využívat se svými žáky v běžných hodinách už dříve. Stoprocentní on-line výuku gymnázium spustilo prakticky druhý den po uzavření škol, pouze jim přibyly on-line videochaty, které nahradily standardní výuku ve třídách.

Udržujeme kontakt mezi dětmi

Pro studenty a školáky je domácí karanténa stejně náročná jako pro dospělé. Pokud se ale celá třída několikrát týdně spojí ve virtuálním prostředí, v němž se děti a učitel navzájem vidí, pomáhá to udržet kontinuitu vzdělávání i vztahů. Tuto formu přitom někteří pedagogové občas využívali i dříve, když byl někdo z žáků nemocný a zůstal doma.

Školy, kde učitelé už dříve podporovali nadšení pro digitální technologie, mají aktuálně náskok. Odpadá jim vlastní zaučení a mohou se soustředit čistě na didaktickou stránku vzdělávání na dálku. Jako důležité vnímají vytvoření co nejpřirozenějšího kontaktu, k němuž běžně dochází ve třídě. „Každý den máme webináře. Zaměřili jsme se na profilové předměty, jako jsou matematika, český jazyk, fyzika a biologie. Ostatní předměty řešíme spíše formou domácích úkolů prostřednictvím Zadání v Microsoft Teams. Navíc skoro celá komunikace probíhá přímo v Teams, sdílíme soubory a používáme Forms pro zpětnou vazbu od žáků,“ popisuje pragmatický přístup školy k aktuální organizaci studia Miroslav Kotlas z českobudějovického gymnázia.

Podobné zkušenosti mají také na ZŠ Nedvědova v Olomouci, jak potvrzuje zástupce ředitele Miroslav Dvořák: „U nás uplatňujeme dva přístupy. Žáci do 4. třídy využívají pouze on-line komunikaci s učitelem. Nemají zřízené účty Office 365 a učitel je pouze zve na výuku v Teams. Od 5. třídy mají žáci založené týmy na každý předmět. Zde získávají podporu od vyučujících, mají tu materiály k výuce, odevzdávají své práce, ověřují si znalosti pomocí Forms. Důležité je setkávání celé třídy. Žákům jednoznačně chybí sociální kontakt a potřebují se vidět.“ Do virtuálního prostředí se posunulo také potkávání samotných učitelů, kteří se nyní přihlašují na virtuální pedagogické rady.

„Zvolte si cíle a technologii. Vyhledejte podporu. Nevymýšlejte již vymyšlené – teď na to není čas. Proškolte zaměstnance. Nastavte jednotná pravidla. Hodně spolu komunikujte. Pomáhejte jeden druhému. Vyhledávejte pomoc v komunitách například na Facebooku nebo LinkedIn,“ doporučuje Miroslav Kotlas z českobudějovického gymnázia.

Posouváme výuku do 21. století

Otázka, jak přechod na digitální platformy zvládají učitelé, žáci i jejich rodiče, patří dnes k nejdiskutovanějším. I ze škol, které s digitálními technologiemi byly zvyklé pracovat před jejich uzavřením, potvrzují, že i pro ně mohla být tato změna zkouškou. „Pro některé učitele to byla velká výzva, ale zvládají to výborně. My pracujeme v Microsoft Teams, které jsou intuitivní. I u žáků se potkáváme s kladnou zpětnou vazbou a učitelé posouvají své digitální dovednosti mílovými kroky,“ uvádí Miroslav Dvořák z olomoucké základní školy, podle něhož aktuální situace pomůže posunout školy do 21. století.

Výhody využití moderních technologií si pochvaluje i ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech Vladislav Smolík: „Žáci jsou nadšení, že mohou používat moderní technologie. Když nemají notebook nebo tablet, tak využívají mobil – pro ně je to přirozené prostředí. Učitelé možná s něčím bojují více, ale i oni jsou nakonec šťastní, když se naučí nové věci a zjišťují, že to funguje.“

Výzvou zůstává správné odhadnutí množství studia, aby učitelé nepřetěžovali své žáky a studenty, potažmo jejich rodiče. Domácí vzdělávání většinou nekopíruje to školní. Doma dítě nemá externí autoritu, s rodičem má jiný typ vztahu než s učitelem ve škole. Chybí vrstevníci a dítěti mohou chybět motivační faktory jako spolupráce, zdravé soupeření a kolektivní motivace, která ho nutí se ve škole přizpůsobit ostatním a učit se.

 Učení příkladem

„Jsme připravení pomoct ostatním školám,“ zní z terénu ze škol, které jsou tzv. Microsoft Showcase School. „Máme zkušený tým na využití informačních technologií ve výuce. Naši lektoři nyní nabídli pomoc ostatním školám v kraji s nasazením Office 365 a Teams. Díky tomuto týmu jsme mohli velice rychle zaškolit nejen pedagogické pracovníky naší školy, ale i ostatní zaměstnance. Tím pro nás výuka na dálku byla jenom dalším mezníkem v činnosti školy,“ upřesňuje Vladislav Smolík, ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech, která je zároveň krajským vzdělávacím centrem Microsoftu. O své zkušenosti se s ostatními dělí i ZŠ Nedvědova v Olomouci. „Dalším školám radíme, ale rozdíly se mimochodem začínají rychle stírat. Je to o chuti učitelů stále na sobě pracovat,“ potvrzuje její zástupce ředitele Miroslav Dvořák.

Pedagogové mají nyní jedinečnou příležitost své žáky i sami sebe podnítit k mimořádnému rozvoji tvořivosti, komunikačních a digitálních dovedností, k řešení problémů a spolupráci s rodiči. Díky intuitivním technologiím je výuka nejenom možná, ale i zábavná a možná i více partnerská.

Microsoft Teams školám umožňuje například:

  • Pořádat video a audio schůzky, chatovat, sdílet a spolupracovat na dokumentech v reálném čase.
  • Vytvořit svou vlastní třídu v aplikaci Teams s možností přidávat vybrané studenty, sdílet hodiny, vytvářet zadání, spolupracovat virtuálně v reálném čase, hodnotit a poskytovat zpětnou vazbu na jednom místě.
  • Moderovat diskusi třídy pomocí vypnutí mikrofonu jednotlivých studentů či přiřadit je do role prezentujícího.
  • Zadávat práci a zkoušet na dálku prostřednictvím Zadání. Úkoly a práci je možné zadávat individuálně nebo hromadně, zadané úkoly žáci potom přehledně vidí ve svém prostředí.
  • Automaticky hodnotit písemky prostřednictvím formulářů MS Forms.
  • Nahrát hodiny pro případ, že se studenti nemohou schůzky zúčastnit v reálném čase či se k hodině potřebují kdykoliv v budoucnu vrátit.
  • Dělat hodiny interaktivnější pomocí tabule Whiteboard v aplikaci Teams. Učitel může žáky pozvat k tabuli, zadat jim řešení různých matematických úloh, nebo je nechat předvést jejich výtvarné dovednosti, jako by byli v běžné hodině ve třídě.

Další tipy najdete v tomto blogu.