Skip to Main Content

BLOG: Boj o talenty v digitálním věku

V současné době se poprvé v historii na pracovišti potkávají čtyři nebo dokonce pět generací. Zároveň se ve firmách neuvěřitelně rychle zavádějí různé nové pracovní styly, a stejně rychle se mění i očekávání a kariérní směřování zaměstnanců. Pro firmy se proto stává hledání a udržení nejlepších zaměstnanců, kteří s touto dobou dokáží udržet krok, čím dál větší a také důležitější výzvou.

Podle PwC čtvrtina mileniálů očekává, že za svůj profesní život vystřídá šest i více zaměstnavatelů. S postupným odchodem generace Baby Boomers, tedy lidí narozených do poloviny 60. let, se stává strategickou prioritou udržení firemního know-how.

Spokojený zaměstnanec jako výzva

Konkurenceschopný plat a příležitosti pro osobní rozvoj budou v boji o talenty vždy klíčovou proměnnou. Ale pro mě osobně je skutečnou výzvou to, aby měl každý zaměstnanec pocit, že právě on je přínosem pro firmu a jeho potenciál je naplno využit. Tito zaměstnanci pak chodí domů spokojeni a těší se na výzvy následujícího dne.

Skutečnou otázkou zůstává, jak toho dosáhnout. Ve firmě se dnes potkávají zaměstnanci ve věku od 18 do 80 let, chtějí využívat různé způsoby komunikace a mají různé technologické preference a návyky. Jak tedy vytvořit firemní kulturu, v níž mohou jednotlivci a týmy efektivně spolupracovat?

Microsoft uskutečnil průzkum, jehož cílem je porozumět, jak lidé používají technologie a jak co nejlépe umožnit zaměstnancům využít naplno svůj potenciál. V průzkumu jsme se zeptali více než 20 000 zaměstnanců středních a velkých firem ve 21 evropských zemích na to, s jakými technologiemi pracují, na jejich postoj k práci a výkonu a na průsečík mezi těmito dvěma oblastmi.

Silná digitální kultura

Klíčové zjištění? Aby mohly firmy naplno využít potenciál dnešních pracovníků, potřebují nejen moderní technologie, ale také silnou digitální kulturu. Jde o prostředí, v němž si je vedení firmy plně vědomo významu technologií pro úspěšné podnikání, a zajistí, aby zaměstnanci dokázali díky školením a snadnému přístupu k informacím nové technologie správně používat.

Ve firmách, kde panuje silná digitální kultura, vidíme stoupající trend: roste počet zaměstnanců, kteří mají pocit, že mohou v každodenní práci dosahovat nejlepších možných výsledků. Průzkum ukazuje významný dopad napříč věkovými skupinami:

  • V českých firmách se slabou digitální kulturou má jen 7 % pracovníků ve věku 36 a více let pocit, že plně využívají svůj potenciál; zatímco ve firmách se silnou digitální kulturou se takto cítí třetina (34 %) zaměstnanců
  • Ve slabé firemní kultuře cítí pouze 14 % českých pracovníků mladších 35 let, že plně využívají svůj potenciál; ve firmách se silnou digitální kulturou je to téměř polovina (48 %) zaměstnanců.

Společnosti se silnou digitální kulturou jsou ty, které aktivně vítají změny. Tyto společnosti oceňují přístup „všechno se naučím“ spíše než „všechno vím“. A podporují své zaměstnance, aby se neustále vzdělávali a rozvíjeli. V tomto prostředí lidé cítí, že jsou skutečně přínosní, každý den odcházejí z práce s pocitem, že podali nejlepší výkon, a věří, že druhý den to bude ještě lepší.

Jak uspět?

Asi není překvapením, že digitální kulturu lze vybudovat pouze ve společnosti, která již má silnou firemní kulturu, na níž lze stavět. Proto jsme prozkoumali také faktory, které ovlivňují kvalitu firemní kultury, a narazili jsme na 3 oblasti, na něž by se české firmy měly zaměřit, pokud chtějí uspět v digitálním věku:

  • Zaprvé by se měly zaměřit na kvalitu práce spíše než na počet hodin strávených na pracovišti,
  • zadruhé by měly sledovat schopnost a vůli týmů spolupracovat, aby dosáhly společného cíle, spíše než sledovat jen či hlavně cíle svého vlastního oddělení,
  • zatřetí by pak měly podporovat samostatnost zaměstnanců, kteří mají sami hledat způsob, jak dosáhnout cíle a nečekat na přesné a detailní instrukce nadřízeného.

Zde samozřejmě sehrávají klíčovou roli lídři a manažeři. Stanovují, jak budou zaměstnanci spolupracovat a jak mají využívat technologie při každodenní práci. Podpora personálního odělení je v tomto velmi důležitá. Když jsme se v Microsoftu vydali na cestu do nového světa práce (jak říkáme naší digitální kultuře), jedním z kritických bodů byl i nový přístup k měření výkonu.

Tradičně jsme sledovali, jestli pracovníci dosáhli svých individuálních cílů. Dnes tento ukazatel tvoří pouze třetinu výkonnostní skládačky. Rovněž se díváme na konkrétní příklady toho,  jak každý z nás pomáhá ostatním uspět a jak k vlastnímu úspěchu používáme nápady a práci kolegů. Toto nastavení nám pomáhá vytvářet prostředí, kde jsou lidé kreativní a inovativní v dosahování svých cílů a zároveň se přitom snaží spolupracovat jako jeden tým.

Zdá se, že boj o nejlepší talenty jen tak neskončí, proto je teď správný čas podívat se na to, jak silná je vaše digitální kultura, a také na to, jak se digitální kultura odráží ve vnímání firmy coby atraktivního zaměstnavatele. Když nyní umožníte zaměstnancům, aby plně využívali svůj potenciál, bude to pro vás přínos nejen v podobě okamžitého nárůstu produktivity, ale také si tím pojistíte, že pro opravdové talenty budete dlouhodobě atraktivní.