Skip to Main Content

Proč technologie nestačí

aneb digitální kultura jako konkurenční výhoda

Ještě před pár lety používal Zdeněk Petrů, šéf firmy Koncept Ekotech, luxusní organizační diář v kůži. „Měl jsem pocit, že pracuju jako profesionál, mělo to kulturu,“ říká. Dnes v podniku téměř zrušili papírovou komunikaci. Zaměstnanci mohou pracovat v podstatě odkudkoli a sdílení informací, kontaktů, dokumentů i kalendářů v cloudu umožňuje rychlejší reakci na potřeby zákazníků.

Koncept Ekotech, který se zabývá úsporami a filtrací vody, prošel během posledních několika let velkou kulturní změnou. S růstem firmy přibývalo odpovědnosti a úkolů. „A já jsem trávil mnoho času přepisováním z jednoho listu diáře na druhý. Začal jsem si papír zakazovat,“ vzpomíná Petrů, jak to všechno začalo. „Někteří kolegové přijímali takovou změnu s nedůvěrou, teď jsou všichni spokojení.“ Nový způsob práce jim totiž výrazně usnadnil komunikaci, organizaci poznámek z porad, řízení a kontrolu úkolů. Zavedli přehlednou kulturu ukládání dat, což jim pomáhá rychle se dostat k aktuálním verzím dokumentů, ale také snadněji splnit různé regulatorní požadavky. „Je to velká konkurenční výhoda,“ zdůrazňuje Petrů. „A máme více času pro rodinu a koníčky.“

O přínosech digitální transformace už jen málokterý šéf firmy pochybuje. Pokročilá analýza dat, umělá inteligence, přesun dat a služeb do cloudu či možnost práce odkudkoli pomáhají podnikům rozvíjet nové příležitosti, šetřit náklady a růst.Bez technologií jen těžko budete dlouhodobě úspěšní, říká Rudolf Urbánek, generální ředitel Microsoftu Česko a Slovensko. Ale jen nakoupit technologie nestačí. Musíte hlavně “nakoupit” svoje zaměstnance, protože digitální transformace je o lidech.

Výsledky průzkumu Proč technologie nestačí aneb digitální kultura jako konkurenční výhoda, který Microsoft nedávno provedl mezi 20 000 pracovníků ve 21 evropských zemích, jsou ale v tomto ohledu alarmující: Jen 8 % českých zaměstnanců se cítí být vysoce výkonní, sotva pětina věří, že jsou opravdu inovativní a že firmě přinášejí strategickou hodnotu. V evropském měřítku je situace obdobná.

Proč to tak je a co s tím?

Tajemství produktivity

Koncept Ekotech patří mezi necelou pětinu českých firem, kterým se daří zavádět digitální kulturu. Náš průzkum jasně ukázal, že právě digitální kultura je klíčovým předpokladem pro to, aby moderní technologie firmě opravdu pomohly zvýšit produktivitu, inovativnost, zapojení a efektivitu zaměstnanců. České firmy, které ji dokázaly zavést, vykazují nárůst ve všech sledovaných oblastech. Mají:

  • o 12 % víc produktivních zaměstnanců
  • o 20 % víc inovativních kolegů
  • o 35 % víc lidí, kteří přinášejí strategickou hodnotu

Podíl vysoce inovativních pracovníků vzrostl dokonce 2,5x a množství lidí, kteří výrazně přispívají k vytváření hodnoty se zpětinásobil.

Rozdíl mezi podniky se slabou (či zcela chybějící) a silnou digitální kulturou vynikne ještě více, když se podíváme na zaměstnance, kteří necítí vazbu na firemní cíle, nezapojují se a neinovují – v podstatě chodí strávit do práce povinný počet hodin.

Ve firmách se silnou digitální kulturou:

  • se počet neproduktivních lidí 3x snížil (na 6 %)
  • počet lidí, kteří nepřemýšlí o inovacích, klesl 6x (na 4%)
  • počet lidí, kteří nepřinášejí strategickou hodnotu, spadl dokonce 13x (na 4 %)

Tam, kde je silná digitální kultura, tak téměř všichni zaměstnanci vědí, proč dělají svou práci, jak dosahovat co nejlepších výsledků a nebojí se přicházet s novými nápady. Lidem se daří pracovat chytřeji, efektivněji – ne více a déle. Mohou vyjádřit svůj názor, mají prostor pro vlastní iniciativu a pocit, že to, co dělají, má skutečný a konkrétní dopad.

Stále více lidí právě toto od práce očekává – nestačí jim mít dobrou pozici a slušný plat, chtějí mít radost z toho, co dělají, a vidět výsledky. Tento postoj se navíc už netýká jen nastupujících generací. Digitální kultura tak není jen klíčem k lepším obchodním výsledkům, ale magnetem pro získání a udržením kvalitních pracovníků. „S technologiemi je to jako s Golemem – má-li pro vás pracovat, musíte vlastnit šém. A tím je silná digitální kultura,“ dodává šéf Microsoftu v Česku a na Slovensku, Rudolf Urbánek.

To, že kulturní změna klíčová, ukazuje zkušenost innogy, energetické firmy, která jen v Česku zaměstnává přes 4000 pracovníků. Cesta ke změně začala poměrně nenápadně – rozhodnutím využít cloudové služby ke zvýšení efektivity a snížení nákladů. Tento záměr ale rychle přerostl hranice IT oddělení. “Viděli jsme potenciál změnit styl práce a získat mnohem víc,” vzpomíná ředitelka HR Erika Vorlová na počátky programu innogy styl. Ten byl od začátku koncipován jako systematický projekt kulturní změny se všemi klíčovými pilíři: podpora vedení, pracovní skupiny pro zaměstnance, síť interních ambasadorů, pilotní týmy, nabídka školení, podpora liniového managementu při zavádění změn, jasně definovaná pravidla a procesy, ale i technická podpora z hlediska zařízení, výkonu aplikací i ochrany dat innogy stylu se postupně uzpůsobily i kanceláře. A projekt dále pokračuje i v dalších, menších lokalitách napříč republikou.

Důvěra a podpora

Studie zdůrazňuje, že digitální kulturu není možné stavět tam, kde není dobrý základ ve firemní kultuře jako takové. Právě to je slabé místo řady firem – v českém i evropském měřítku má jen necelá pětina opravdu silnou firemní kulturu. Na cestě k rozvoji a růstu v dnešním digitálním světě si na noze vláčí těžkou olověnou kouli.

Na co se zaměřit? Z naší analýzy vyplynuly tři klíčové faktory, které nejvíce ovlivňují firemní kulturu právě v Česku:

  • zaměření na vysokou kvalitu práce – spíše než na čas strávený v kanceláři
  • propojenost mezi týmy a odděleními a schopnost pracovat společně – spíše než řešit jen své vlastní dílčí cíle a potřeby
  • samostatnost při práci – spíše než čekání na přesné zadání a formální zpracování

V dnešním propojeném a mobilním světě se nová konkurence může objevit kdykoli a kdekoli – nejde jen o tradiční rivaly a přímé konkurenty. Dnes může jakoukoli firmou – i celým odvětvím – otřást chytrý nápad studenta gymnázia. Agilní a inovativní firma tak nemůže firemní kulturu stavět na přísné hierarchii, direktivní kontrole a sledování počtu odpracovaných hodin, ale na důvěře, spolupráci a zaměření na špičkové výsledky.

Na české firmy ale čeká ještě jedna výzva. Možná to zní překvapivě, ale oproti svým konkurentům v Evropě vykazují české firmy výrazně nižší úroveň adopci moderních technologií – téměř o 20 %. Nejde přitom jenom o to, že by podniky technologie neměly, častým problémem je skutečnost, že je nevyužívají.

Pro české firmy, které to chtějí změnit a vytvořit digitální kulturu, má studie jasné doporučení: investujte do technické podpory zaměstnanců. Ve všech sledovaných oblastech byla u českých firem právě nedostatečná dostupnost podpory tou hlavní překážkou pro rozvoj digitální kultury. „Nestačí zaměstnancům říct: Tady máte nový software a nějak si s tím poraďte,“ říká Rudolf Urbánek. „Je třeba podpořit změnu shora i zdola – jasný příklad ze strany vedení a kvalitní podpora na helpdesku.“

“Největší důraz jsme kladli na vytvoření prostředí důvěry a podpory,” potvrzuje Erika Vorlová, personální ředitelka innogy. Několik let náročné interní práce se vyplatilo. “Mnohem lépe rozumíme potřebám našich zaměstnanců a dokážeme jim nabídnout prostředí, v němž jsou jednoznačně efektivnější a kreativnější. Hlavně si každý najde prostor pro svůj životní styl a Innogy je stále žádanějším zaměstnavatelem. To, co začalo jako nákup nové technologie, nám umožnilo udělat velký krok ke splnění naší vize,” dodává Vorlová. Také firmě Koncept Ekotech se podařilo na digitální cestu úspěšně vykročit a před sebou mají další etapu. „Soustředíme se teď na unikátní přidanou hodnotu každého z nás. Počítač sám zaúčtuje fakturu a z účetního se může stát ekonom, který poradí vedení, co z finančních dat vyplývá. Věřím, že budeme konkurenceschopnější v celoevropském měřítku,“ těší se její jednatel Zdeněk Petrů.

Co je digitální kultura?

Sdílené a hluboce vžité hodnoty, přesvědčení a návyky, které definují, jak organizace povzbuzuje a podporuje používání technologií k tomu, aby lidé dokázali pracovat efektivněji. Zahrnuje jasnou představu firmy o tom, jak chce software, aplikace a zařízení používat, čeho chce dosáhnout, připravenost zaměstnance řádně proškolit, pomoci jim nástroje správně používat a jít příkladem na úrovni vedení.

Příběhy o tom, jak české firmy úspěšně vytvářejí digitální kulturu:

.

.