Skip to Main Content

Nový svět práce

Nechoďte do práce, pracujte odkudkoli

Na konci roku 2015 se česká pobočka Microsoftu přestěhovala do nového světa práce. Přestože vzdálenost, kterou firma v rámci stěhování překonala nebyla veliká, stále sídlí na pražské Brumlovce, z hlediska stylu práce a pojetí kanceláří šlo o zásadní změnu.

Díky využívání nejmodernějších technologických nástrojů a flexibilnímu režimu práce roste výkonnost a spokojenost zaměstnanců i manažerů. Kanceláře Microsoftu jsou jednou z nejlepších ukázek využití a přínosu moderních technologií v praxi. Interní studie Microsoftu ukázala výrazné zlepšení ve všech klíčových oblastech, například:

  • Spokojenost zaměstnanců se meziročně zvýšila o 10 %, flexibilita vytvořila prostor pro lepší sladění práce a osobního života pro 84 % zaměstnanců (oproti 57 % před zavedením změny).
  • Počet zaměstnanců, kteří považují svůj tým i sami sebe za velmi výkonné díky novému prostředí a technologickým nástrojům, vzrostl z necelé poloviny na tři čtvrtiny.
  • 8 z 10 zaměstnanců potvrdilo, že nové prostředí posiluje inovaci a sdílení (nárůst ze 44 %, resp. 50 %).
  • Čtyři pětiny zaměstnanců uvedly, že nová kancelář umožňuje velmi dobře ukázat zákazníkům využití a přínosy moderních technologií (zdvojnásobení).
  • A to vše na ploše, která je téměř o pětinu menší než původní kancelář. Od zahájení projektu také klesají náklady na telekomunikaci, cestování a kancelářské potřeby.

Podívejte se na video Kanceláře budoucnosti. Stáhněte si brožuru Nový svět práce v češtině nebo v angličtině.

Vizi Microsoftu propagovat nový svět práce a podporovat flexibilitu a mobilitu pomocí technologií ocenil i nezávislý průzkum společnosti AON Hewitt, která Microsoft zařadila mezi nejlepší zaměstnavatele roku 2016 (Best Employer AON Česká republika). Hlavním kritériem pro získání tohoto prestižního ocenění je hodnocení vlastních zaměstnanců firmy v nezávislém průzkumu, který provádí AON Hewitt a jehož se zaměstnanci účastní dobrovolně. Výsledky průzkumu jsou v rámci všech hodnocených organizací v Česku i ve skupině nejlepších zaměstnavatelů nadprůměrné ve všech čtyřech hodnocených kategoriích:

  • Míra motivace zaměstnanců: 82 % (průměr v ČR je 52 %)
  • Důvěryhodný vrcholový management: 83 % (průměr v ČR je 42 %)
  • Atraktivní zaměstnavatel: 84 % (průměr v ČR je 44 %)
  • Pozitivní vnímání firmy: 93 % (průměr v ČR je 60 %)

Zjištění AON Hewitt potvrzuje, že nový svět práce umožňuje všem organizacím i zaměstnancům dosáhnout v digitálním světě více a zároveň se cítí úspěšnější, spokojenější a výkonnější.