Помощ при осведомяването и премахването на затрудненията с бот, оценяващ опасността от COVID-19 на Федералната агенция за контрол и превенция на заболяванията

Delivering information

Хадас Битран, ръководител на екип, Microsoft Healthcare Израел, и Жан Габара, главен мениджър, Health AI 

В криза като тази с пандемията от COVID-19 е важно не само да се осигурят медицински грижи, но и да се предостави надеждна информация, която да помогне на хората при вземането на решения и да предотврати натиска върху здравните системи. 

Microsoft помага за справянето с тези предизвикателства, като предлага услугата си Healthcare Bot, задвижвана от Microsoft Azure, на организации, намиращи се на първа линия в борбата срещу COVID-19, които трябва да диагностицират потенциалната инфекция при пациентите и да им осигурят съответните грижи.  

Например американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) към федералната агенция към Министерството на здравеопазването на САЩ наскоро пуснаха бот за оценка на риска от COVID-19, който може бързо да анализира симптомите и рисковите фактори при хората, притеснени от инфекцията. Въз основа на въведената информация той може да предложи предприемането на последващи действия като свързване с доставчиците на здравни услуги или, за тези, които не се нуждаят от непосредствено лекарско наблюдение, набор от съвети как да се погрижат за здравето си в домашни условия. 

Ботът, който прилага услугата Microsoft Healthcare Bot, първоначално ще бъде достъпен на уебсайта на CDC. 

Обществените здравни организации, болниците и всички останали, които са на първа линия в борбата срещу COVID-19, трябва да отговарят на постъпили запитвания, да предоставят актуална информация за епидемията, да проследяват вероятността за излагане на риск, бързо да засичат нови случаи и да предлагат мерки за последващи действия. Мнозина са обезпокоени заради огромния ресурс, който COVID-19 ангажира в неотложната, спешната и доболничната помощ. 

По-специално необходимостта от преглед на пациенти с набор от симптоми като при настинка или грип – за да се определи кой е изложен на риск и трябва да получи достъп до ограничените медицински ресурси, както и кой може да продължи лечението си безопасно в домашни условия – е ключова за премахване на затрудненията пред здравните системи, натоварени с разрешаването на кризата. 

Healthcare Bot на Microsoft е решение, което използва изкуствен интелект (AI), за да помогне на CDC и другите здравни организации да отговорят на въпросите на пациентите и едновременно да освободят от това задължение наличния лекарски състав, и да насочат усилията му към неотложните случаи, които се нуждаят от спешна грижа.  

Healthcare Bot е скалируема обществено достъпна облачна услуга, базирана на Azure. Тя позволява на организациите бързо да изградят и внедрят в уебсайтове или приложения бот, работещ с AI, който чрез симулация на разговор да осигури на пациентите и на обществото като цяло персонализиран достъп до здравна информация.  Услугата може лесно да се адаптира според сценариите и протоколите на съответната организацията. 

В помощ на клиентите и за бързото внедряване на техните ботове за COVID-19, Microsoft предоставя набор от шаблони за отговор на въпроси, свързани с вируса. Посочените модели могат да се използват в съответния вариант или да се модифицират: 

  • Оценка на риска за COVID-19 въз основа на указанията на CDC 
  • Клинично изпитване за COVID-19 на базата на протоколите на CDC 
  • Актуални отговори за COVID-19 на база на често задавани въпроси 
  • Показатели за COVID-19 по света

Pružanje informacija i uklanjanje uskih grla u zdravstvu uz pomoć COVID-19 bota za procjenu simptoma

Изображенията са от сайта на американските центрове за контрол и превенция на заболяванията и показват принципа на действие на бота за оценка на риска от COVID-19. 

Базираната близо до Сиатъл здравна верига Providence, която е една от най-големите в САЩ и обслужва седем западни щата, и преди е използвала услугата на Microsoft Healthcare Bot, работеща под Azure. Пациентите са можели онлайн да получат отговори на въпросите си от чатбот на име Грейс. Въз основа на препоръките от CDC и на база на свои клинични протоколи, Providence успява само за три дни да изгради подобен инструмент за оценка на риска от коронавирус и да помогне на хората от общностите, които обслужва, да разберат дали трябва да потърсят медицинска помощ за респираторните си симптоми. 

При регистрирана нужда от незабавна помощ инструментът, който беше въведен в началото на март, може да помогне на бъдещия пациент да влезе директно в контакт с лекар или терапевт. Подобен подход има за цел да предотврати струпването на здрави хора или такива с леки симптоми в клиники и спешни отделения. Така се ограничава разпространението на инфекцията в общността и се пренасочват болнични легла и оборудване към тези, които наистина се нуждаят от тях. 

Други доставчици на здравни услуги, които използват услугата на Microsoft Healthcare Bot, за да отговарят на запитвания за COVID-19, включват: 

Здравната верига Virginia Mason, базирана в Сиатъл и обслужваща Тихоокеанския регион на американския северозапад, създаде чрез Healthcare Bot система за оценка на състоянието, за да помогне на пациентите си да разберат дали им е необходима болнична помощ. Услугата е вече достъпна и хиляди потребители се възползват от нея всеки ден. 

Novant Health, доставчик на здравни грижи в четири югоизточни щата и с една от най-големите болнични вериги в страната, създаде Healthcare бот за информация за COVID-19, който преди броени дни стартира на уебсайта на организацията, а вече има хиляди потребители. 

През всички канали, използващи услугата Healthcare Bot на Microsoft, се изпращат над 1 милион съобщения на ден от хора, обезпокоени от заразата с COVID-19. Очакваме този брой бързо да се увеличи заради нарастващите нужди от информация и здравни услуги. Надяваме се, че отговорите, които ботът може да даде, ще успокоят разтревожените, които се чувстват изгубени и без ясни напътствия, и ще  спасят животи, като ускорят пътя към непосредствените здравни грижи за онези, които се нуждаят най-много от тях. 

Source: Delivering information and eliminating bottlenecks with CDC’s COVID-19 assessment bot

Tags:

Related Posts