Топ 5 начина, по които Azure AD може да подпомогне дистанционната работа

Top 5 ways your Azure AD can help you enable remote work

Въпреки че дистанционната работа е част от съвременното работно място, в светлината на настоящата глобална пандемия от коронавирус (COVID-19) тя стана задължителна. Там, където е възможно, осигуряването на условия работата да се извършва от дома е ключов начин да помогнем на нашите служители, клиенти, партньори и общности да бъдат здрави и защитени.

Тези от вас, които използват Azure Active Directory (това включва всички, използващи Office 365), могат да разчитат на набор от функционалности, които подпомагат дистанционната работа и същевременно осигуряват защита на вашата организация.

Ето и основните 5 препоръки за подпомагане на дистанционната работа:

  1. Използвайте общo решение за съвместна работа (като например Microsoft Teams, Cisco Webex, Slack, Workplace на Facebook или Zoom)

Ако вашата компания все още не е въвела, макар и в по-общ план, решение за съвместна работа, стандартизацията на единна платформа може да намали бариерите между отделните групи. Ако към настоящия момент все още нямате лиценз за използване на Microsoft Teams, вижте тук за повече информация относно възможностите за безплатен достъп.

Ако предпочитате Cisco WebexSlackWorkplace на Facebook или Zoom, интеграцията с Azure AD осигурява обединена еднократна идентификация (federated single-sign-on) и автоматизирано предоставяне на потребители, което ви позволява бързо да включите всичките си потребители и да им осигурите безпроблемен достъп. Посетете тази страница, за да научите повече за интеграцията на приложения с Azure AD.

  1. Осигурете на вашите потребители защитен достъп до облачни приложения извън корпоративната ви мрежа

От изключителна важност е, когато осигурявате достъп до облачни приложения от лични устройства и отдалечени локации, това да бъде извършено сигурно. Ако вече използвате условния достъп на Azure AD, знаете, че може да бъде използван за прилагане на политики за сигурност с цел осигуряване достъпа на правилните хора до необходимите им приложения в съответствие с изискванията на вашата организация. Можете да разширите политиките си, за да защитите всички ваши приложения, изискващи контроли като преминаване през многофакторна автентикация (MFA) или използване на съвместимо устройство. За повече информация относно условния достъп можете да посетите тази страница. Ако не използвате условния достъп, настройките за сигурност по подразбиране могат да ви помогнат да защитите потребителите и приложенията си (научете повече тук).

Ако вече използвате условен достъп във вашата компания, препоръчваме да прегледате вашите политики, за да се уверите, че те не забраняват отдалечения достъп. Политиките, които блокират достъпа извън корпоративната мрежа, са често срещани и биха могли да доведат до проблеми. Възможно е да установите, че алтернативна комбинация от контроли за условен достъп може да осигури възможност за дистанционна работа, като същевременно отговори и на вашите изисквания за сигурност.

  1. Осигурете защитен достъп до вашите локални приложения извън корпоративната мрежа

Повечето организации използват множество локални приложения, които са от ключово значение за бизнеса. Голяма част от тях не могат да бъдат достъпени извън корпоративната мрежа. Azure AD Application Proxy е решение (lightweight agent), което осигурява интернет достъп до вашите локални приложения, без да разкрива широк достъп до мрежата ви. Можете да комбинирате това с вече съществуващите в Azure Ad политики за автентикация и условен достъп, с което да си осигурите защита на вашите потребители и данни. За повече информация относно App Proxy, посетете тази страница.

Ако използвате Akamai Enterprise Application Access (EAA), Citrix Application Delivery Controller (ADC), F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM) или Zscaler Private Access, Microsoft разполага с партньорства, които могат да ви помогнат да си осигурите защитен отдалечен достъп. За повече информация относно защитения хибриден достъп, посетете тази страница.

  1. Съвместна работа с партньори

Тъй като много компании отменят несъществени бизнес пътувания, тясното сътрудничество с бизнес партньорите може да се затрудни. Възможностите за B2B сътрудничество на Azure AD могат да са ви от полза при използване на приложение за съвместна работа по избор, включително SharePoint, Teams, Box, Dropbox и Google Drive сигурно отвъд границите на компанията. За повече информация, посетете тази страница.

  1. Подкрепете практиката всеки да използва свое устройство

Не всяка организация може да осигури устройства за дистанционна работа, но бихте могли да позволите достъпа до данните на компанията на лично притежавани устройства чрез политиките за защита на приложенията на Microsoft Intune, в комбинация с условния достъп на Azure AD.

За повече информация относно политиките за защита, посетете тази страница.

Силата на облака отключва нови възможности за работа, които дават гъвкавост във време на предизвикателства. Надяваме се, че Azure AD може да спомогне вашите потребители да бъдат продуктивни, а бизнесът ви – да продължи. Пазете се и бъдете здрави.

Имате нужда от още помощ?

Microsoft FastTrack е програма, която ви помага да разгърнете и стимулирате употребата, както и да възприемете най-добри практики за облачни технологии. Услугата е налична за клиенти със 150 или повече лиценза от подходящ план – посетете тази страница, за да поискате съдействие. Ако се нуждаете от техническа помощ, свържете се с нас през администраторския портал.

Tags:

Related Posts