AI in bankieren: niet zo risicovol

 |   Olivier Carpentier De Changy

Je hebt al lang de tijd uit het oog verloren terwijl je wezenloos naar een muur in je plaatselijke bankfiliaal staart. Vol spanning wacht je op een update over je kredietaanvraag. Het is een herkenbare situatie voor veel Europeanen, want de moderne samenleving leeft nog steeds op krediet. Toch hebben liefst 37 miljoen Europeanen geen toegang tot verantwoorde leningen. In plaats daarvan vertrouwen ze op informele manieren om hun geld te beheren, zoals cash, pandjesmakelaars of ze wenden zich tot geldschieters voor kortetermijnleningen tegen hoge rentes.

Tegelijkertijd staan Europese banken onder druk om kredietverlening in te perken, nadat de Europese Centrale Bank ontdekte dat instellingen toezicht hielden op meer dan 850 miljard euro aan niet-renderende leningen. Dit betekent dat zelfs als Europeanen zich wenden tot de formele circuits, het moeilijk blijft om toegang te krijgen tot krediet of andere financiële diensten, aangezien banken steeds strenger worden.

Hoe kan de financiële sector in Europa op verantwoorde wijze tegemoetkomen aan de behoeften van klanten en inkomsten verhogen in een steeds risicovollere omgeving? Voor toonaangevende instellingen blijken Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning de geheime wapens. Zo kunnen financiële innovators hun producten en diensten afstemmen op klanten die hun financiële toekomst willen beheersen.

AdviceRobo, één van Europa’s toonaangevende FinTechs, transformeert het traditionele risicobeoordelingsmodel met een nieuw psychografisch scoresysteem voor kredietverlening. In samenwerking met Microsoft gebruikt de white label-toepassing big data en AI, waarmee het voor Europese banken eenvoudiger wordt om het risico en de kredietwaardigheid van nieuwe klanten en hun ‘bereidheid’ om leningen terug te betalen te beoordelen.

 

Door een aantal online vragen te beantwoorden, die variëren van koopgedrag tot conceptueel redeneren, krijgt de geldverstrekker direct een score op basis van een systeem dat continu wordt bijgewerkt. De score wordt vervolgens via een API verzonden naar een geldverstrekker, die hiermee een weloverwogen beslissing kan nemen over het al dan niet verlenen van krediet. Door big data te analyseren, melden financiële instellingen die het AI-platform van AdviceRobo gebruiken dat de acceptatiegraad van goede leningen met liefst 20% verhoogde.

Bovendien stelt de nieuwe analyse financiële instellingen in staat om leningen voortdurend te controleren op risico’s of afwijkingen. Met machine learning kan AdviceRobo klanten persoonlijke strategieën bieden om beslaglegging en betaalachterstand te voorkomen en hen te beschermen tegen overconsumptie van krediet. Door mensen met meer risicovolle leningen preventief te adviseren, verlagen banken het aantal niet-renderende leningen en daalt de betaalachterstand met 38%.

“Kredietverlening is van nature risicovol. Door AI toe te passen en onze unieke psychometrische inzichten te gebruiken, maken we korte metten met risico’s. Of het nu gaat om freelancers, startende ondernemingen of millennials, we helpen klanten met een dun dossier met hun financiële stress en tegelijkertijd vergroten we het rendement op de investering voor geldverstrekkers”, aldus Diederick van Thiel, Chief Executive Officer bij AdviceRobo.

Maar risicoverlaging en toegang tot verantwoord krediet is slechts een deel van de puzzel. Consumenten moeten financiële systemen ook vertrouwen en zich gesterkt voelen om krediet te gebruiken, door weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen om zo hun financiële zekerheid te beheersen.

Omdat Europa nog steeds van relatief lage rentetarieven en lage volatiliteit geniet, zijn Cognitive Scale en Bridgeweave van plan een AI-oplossing te lanceren om de effectenhandel te democratiseren, door Europese beleggers die willen deelnemen aan de aandelenmarkt inzicht te geven. Deze samenwerking zal mensen uit alle lagen van de samenleving in staat stellen om beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen, door zowel noodzakelijke als gepersonaliseerde informatie te delen zodat ze effectief van hun krediet kunnen profiteren.

“Geen twee beleggers zijn hetzelfde, maar sommige structuren voor vermogensbeheer groeperen hun klanten nog steeds op basis van starre, brede en onpersoonlijke classificaties”, aldus Akshaya Bhargava, oprichter van Bridgeweave. “Ondanks aanzienlijke verschillen in hun risicobereidheid, worden veel klanten in hetzelfde segment geplaatst, krijgen ze dezelfde relatiebeheerder toegewezen en worden ze voorzien van hetzelfde inzicht en advies. Maar met AI kunnen we beleggers nauwkeuriger onderverdelen en hen hoogwaardige inzichten op maat bieden die nog nooit eerder toegankelijk waren.”

Door gebruik te maken van technologie als machine learning, cognitieve wetenschap, big data en AI, werken FinTech-bedrijven in Europa aan producten en diensten die voldoen aan institutionele normen, betaalbaar zijn, verantwoord advies bieden en die het vertrouwen van de consument in de transparantie van financiële instellingen herstellen.

Het is verbluffend om te zien hoe verweven krediet is met onze dromen. Geen studielening, geen diploma. Geen creditcard, geen reizen. Geen kredietgeschiedenis, geen hypotheek. Voor al deze doelen en ambities investeert de Europese financiële sector in innovatieve technologieën, die ons helpen om financiering te krijgen en krediet te verlenen waar krediet nodig is.

Voor meer informatie kunt u de white paper downloaden


Tags: , ,