Microsoft samen met regeringen, bedrijven, overheidsinstanties en sociale organisaties, ondertekent Digital Inclusion Charter

 |   Jonathan Dujardin, PR & Comms Manager Microsoft BeLux

people on a stage

Voor Microsoft zijn digitale inclusie en onderwijs in digitale vaardigheden prioriteiten. Dit is waarom Microsoft zich heeft aangesloten bij DigitAll, wie heeft met hoofdpartners BNP Paribas Fortis en Proximus, en brengt vandaag de verschillende regeringen van ons land en een dertigtal bedrijven, overheidsinstanties en sociale organisaties samen. Microsoft en de verschillende partijen engageren zich om de digitale kloof in België te verkleinen en onderschrijven daarom het Digital Inclusion Charter. In een wereld die steeds digitaler wordt, engageren we ons om verscheidene acties te ondernemen die digitale uitsluiting tegengaan.

Vandaag schaart Microsoft zich achter het initiatief en haar betrokkenheid in het project bezegelt. Ze plaatst haar, uiteraard digitale, handtekening onder het Digital Inclusion Charter. Daarmee zet Microsoft haar engagement om digitale inclusie in België te promoten, kracht bij. Het charter faciliteert de uitbouw van een netwerk rond digitale inclusie en draagt bovendien bij tot een grotere bewustwording van de digitale kloof.

Negen engagementen 

Het Digital Inclusion Charter omvat negen concrete engagementen waartoe de ondertekenaars zich verbinden:

  1. In kaart brengen en delen van best practices ter verbetering van digitale inclusie.
  2. In kaart brengen van belemmeringen voor digitale inclusie en definiëren van gemeenschappelijke acties om die belemmeringen weg te nemen.
  3. De top van de eigen organisatie aanmanen om het engagement aan te gaan en te sturen.
  4. Verbeteren van de digitale inclusie in de eigen organisatie door interne opleiding te stimuleren en acties en vooruitgang te delen.
  5. Bevorderen van digitale inclusie buiten de eigen organisatie met als doel het aantal ondertekenaars van het Digital Inclusion Charter te ondertekenen de impact ervan te vergroten.
  6. Steun verlenen aan campagnes die digitale inclusie tot een prioritaire doelstelling willen maken, omdat de digitale kloof bij het grote publiek nog steeds te weinig bekend is.
  7. Geleidelijk invoeren binnen de eigen organisatie van een procedure waarmee beoordeeld wordt in welke mate digitale inclusie bij de medewerkers, klanten en begunstigden bevorderd wordt.
  8. Acties ondernemen om het vertrouwen in digitale tools te vergroten, het online veiligheidsgevoel te verhogen en om gebruikers te wapenen tegen potentieel misbruik.
  9. Opvolgen van de implementatie van het charter en na drie jaar dit charter evalueren samen met de andere ondertekenaars, om een stand van zaken op te maken en mogelijke vervolgstappen te definiëren.

Meer info over dit charter? Klik hier.