Microsoft Cloud for Sustainability: organisaties helpen energieneutraal te worden

 |   Jonathan Dujardin, PR & Comms Manager Microsoft BeLux

wind turbines

Microsoft en onze partners hebben geïnvesteerd in technologieën in elke branche en regio om bedrijven te helpen nieuwe en veranderende marktomstandigheden het hoofd te bieden. De transformatie gaat in een snel tempo, en daarmee kunnen we de wereld positief veranderen.

In februari kondigden we een selectie branchespecifieke cloudaanbiedingen aan die mogelijkheden combineren waarmee klanten en partners de basis kunnen leggen voor verdere innovatie. Deze branchespecifieke clouds vormen een samenvoeging van onze oplossingsgebieden die gezien kunnen worden als verticale expressies van de Microsoft Cloud.

Tijdens Inspire deze week kondigen we een nieuw cloudaanbod aan (in preview) waarmee we een probleem aanpakken dat bovenaan het prioriteitenlijstje staat van elke klant. Microsoft Cloud for Sustainability is ontworpen om bedrijven te helpen hun koolstofuitstoot te meten, te begrijpen en onder controle te krijgen, duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren en meetbare actie te ondernemen.

De wereld heeft een klemmende behoefte aan drastische verlaging van het koolstofverbruik .

Klimaatdeskundigen wereldwijd zijn het erover eens dat mensen, bedrijven, sectoren en landen dringend actie moeten ondernemen om de CO₂-uitstoot te verminderen. En daarin staan ze niet alleen. Volgens Accenture noemt 94 procent van de top-CEO’s duurzaamheid als belangrijk of zeer belangrijk voor het toekomstige succes van hun onderneming.

Een verlaging van de CO₂-uitstoot en de aanpak van milieugelijkheid vraagt om collectieve maatregelen om de milieueffecten te begrijpen en te beperken.

Het meten van het totale milieueffect van een organisatie is bijzonder uitdagend.

Organisaties moeten hun ecologische voetafdruk kunnen vastleggen, rapporteren aan belanghebbenden, hun gebruik van natuurlijke grondstoffen verminderen, hun voetafdruk compenseren met koolstofcompensaties of recycling en hulpbronnen met een hoge voetafdruk vervangen door hulpbronnen met een lage voetafdruk.

Maar om dit effectief te kunnen doen, moeten we afstappen van het handmatig invoeren van data in spreadsheets en overgaan op een meer naadloze datastroom via dataconnectoren die geautomatiseerde, nauwkeurige, realtime data bieden – en die datagestuurde inzichten uiteindelijk omzetten in actie.

Wij zetten ons in om het duurzaamheidstraject van organisaties overal te versnellen.

Dat is waar Microsoft Cloud for Sustainability om de hoek komt kijken. Dit nieuwe cloudaanbod maakt gebruik van de diepte en breedte van de volledige Microsoft Cloud en is ontworpen om bedrijven te helpen hun milieu-initiatieven onder controle te krijgen, met een reeks uitgebreide, geïntegreerde en geautomatiseerde inzichten waarmee organisaties elke fase van hun duurzaamheidstraject kunnen versnellen.

Met Cloud for Sustainability ontwikkelen we een compleet nieuwe categorie, die verder gaat dan het vastleggen van data om klanten te helpen duurzaamheidsdata op een bruikbare manier samen te voegen. Cloud for Sustainability omvat SaaS-aanbiedingen (Software as a Service) die realtime databronnen kunnen ontdekken en verbinden, data-integratie en rapportage kunnen versnellen, een nauwkeurige koolstofboekhouding kunnen bieden, de prestaties kunnen afzetten tegen doelen en organisaties intelligente inzichten kunnen bieden waarmee ze effectievere acties kunnen ondernemen.

Hier zijn een paar voorbeelden van scenario’s waaruit blijkt hoe organisaties Microsoft Cloud for Sustainability kunnen benutten om hun doelen te bereiken:

  • CIO’s kunnen eenvoudig rapporteren over de IT-gerelateerde koolstofuitstootdoor het gebruik van de cloud, apparaten en applicaties als onderdeel van de ecologische voetafdruk van hun afdeling. Vervolgens kunnen ze hun emissiedatabronnen in één weergave verbinden voor rapportage.
  • Bedrijven kunnen hun klanten een duurzaamheidsscorekaart aanbieden om de voortgang ten opzichte van de CO₂-reductiedoelstellingen te volgen, inclusief scope 1-3-emissies (oftewel emissies uit de eigen bronnen van een bedrijf, emissies uit aangekochte energie en alle andere emissies).
  • Klanten kunnen specifieke emissiegebieden aanwijzen en nagaan of die hun reductiedoelstellingen halen. Als een HVAC-systeem bijvoorbeeld niet op schema ligt voor wat betreft de voorgeschreven streefcijfers voor emissiereductie, kan de taak worden toegewezen aan een operationeel team dat de nodige verbeteringen kan aanbrengen om dat doel te realiseren.

Waar het op neerkomt: Met Microsoft Cloud for Sustainability kan elke organisatie emissies gemakkelijker en effectiever registreren, rapporteren, verminderen en vervangen.

Na de aankondiging van vandaag kunnen partners overal zien hoe Microsoft Cloud for Sustainability nieuwe innovaties mogelijk maakt waarvan de planeet profiteert.

Tijdens Inspire bekijken we hoe bedrijven duurzaamheid in hun bedrijfsprocessen inbouwen. Daarmee dragen ze bij aan een nieuwe manier van denken en nieuwe oplossingen voor deze uitdaging. Van digitale supply chains die bedrijfsprocessen verbeteren en de CO₂-voetafdruk verminderen tot IoT-sensoren die realtime telemetrie streamen voor predictive analytics: er zijn ruim voldoende voorbeelden van de manier waarop technologie kan bijdragen aan de verwezenlijking van ambitieuze duurzaamheidsresultaten.

Elke branche ondergaat een duurzame digitale transformatie, op welk niveau dan ook. We zien dat klanten uit de financiële dienstverlening data en AI inzetten om de voortgang van investeringen op het gebied van milieu, maatschappij en governance te beoordelen en de blootstelling aan klimaatrisico’s te evalueren. Klanten uit de productiesector stappen binnen alle bedrijfsprocessen over van slimme assets naar slimme fabrieken en digitale tweelingen, zodat realtime optimalisatie mogelijk is en er nieuwe datagestuurde inzichten aan het licht komen om de koolstofemissies te verlagen voor verschillende activiteiten en supply chains. Retailbedrijven werken aan beheer en optimalisatie van de supply chain, en zetten de resultaten in om de CO₂-voetafdruk van producten te volgen van boerderij tot bord, van veld en vezel tot de consument – en alles daartussen – om de emissies te verlagen en klanten doelgerichte producten te bieden.

Persoonlijk stemt de aankondiging van vandaag me optimistisch, omdat dit nog maar het begin is. Ga naar microsoft.com/sustainability voor meer informatie over de betekenis van deze aankondiging voor de verschillende bedrijfstakken.