De technologische revolutie verandert het onderwijs

 |   Thomas Kersten

In mei 2017 sprak Microsoft-CEO Satya Nadella in New York over het veranderingsvermogen van technologie in het onderwijs. Mits op de juiste wijze toegepast, kan digitale transformatie volgens hem één van de meest urgente maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden: het democratiseren van onderwijskansen.

Veel scholen zien digitale transformatie als iets wat specifiek is voor technologie op zichzelf, maar computers, elektronische schoolborden en digitale boeken zijn slechts hulpmiddelen. Om daadwerkelijk de vruchten te plukken van de digitale omwenteling, dienen scholen en universiteiten te beseffen dat studenten tegenwoordig anders leren dan de generaties voor hen. In plaats van het veranderen van lesprogramma’s kan technologie ze verbeteren, wat leidt tot meer betrokkenheid onder studenten en het versterken van belangrijke vaardigheden als creativiteit en samenwerking, die zij nodig zullen hebben als toekomstige werknemer of ZZP-er.

Deze vaardigheden zijn met name van belang in Europa, waar wordt verwacht dat er tegen 2020 alleen al in de ICT-sector zo’n 750.000 vacatures zullen zijn (bron: de Europese Commissie).

Zorgen dat studenten gemotiveerd blijven

Een van de grootste uitdagingen van docenten is het bij de les houden van hun studenten. In verscheidene Europese landen, waaronder Ierland en Spanje, waar het aantal studenten per klas hoger is dan het globale gemiddelde (OECD), kan het lastig zijn voor leraren om de grote hoeveelheid factoren bij te houden die invloed hebben op de prestaties van studenten. Net zoals een voetbalcoach per speler de prestaties kan volgen, zouden docenten in staat moeten kunnen zijn om per student bij te houden hoe goed hij/zij leert. Door gebruik te maken van de kracht omvangrijke data en analyse is een 1-op-1-aanpak mogelijk in een 1-op-veel-omgeving.

Microsoft Azure, het cloud-computerplatform voor bedrijven, biedt de rekenkracht en de analysehulpmiddelen om dit mogelijk te maken. De Student Analytics-oplossing kan gegevens van studenten samenvoegen, waaronder hun aanwezigheid, gebruikmaking van lunchfaciliteiten en andere sociale factoren die het leren beïnvloeden. In combinatie met Microsoft Azure Machine Learning kan de oplossing zelfs verschuivingen in leergedrag voorspellen voordat ze plaatsvinden. Docenten die volledig op de hoogte zijn van de situatie van elke afzonderlijke student kunnen tijdig ingrijpen en studenten de hulp bieden die ze nodig hebben om leerhindernissen te overwinnen.

Dit is bijzonder belangrijk voor scholen met studenten met speciale onderwijsbehoeften, zoals dyslexie, die behoefte kunnen hebben aan extra ondersteuning. Om het onderwijs daadwerkelijk te democratiseren, is het essentieel dat deze behoeften onderkend en ondersteund worden met de juiste technologie. Op de Holly Spring Elementary School in de VS zorgen Microsoft Learning Tools ervoor dat studenten van alle niveaus zelfstandig kunnen lezen. Door het markeren van woorden die op dat moment door studenten gelezen worden, kunnen zij zich beter concentreren en hun tekstbegrip bijschaven.

 

Docenten slagvaardiger maken

Net zoals werk niet langer onlosmakelijk verbonden is aan kantooromgevingen, beperkt leren zich niet langer tot leslokalen. Dankzij technologie kunnen scholen leergemeenschappen creëren die verder reiken dan schoolpleinen en leerlingen en docenten ondersteunen, ongeacht waar zij zich bevinden en op elk gewenst moment.

Het Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral in Gijon in Spanje gebruikt Microsoft-technologie om ervoor te zorgen dat onderwijs voor alle studenten toegankelijk is. In de lessen webdesign wordt er een gecombineerde leeromgeving gebruikt die studenten via Microsoft Sharepoint op elk tijdstip toegang biedt tot de hulpbronnen die ze nodig hebben. Docenten geven les via Skype en nemen elke sessie op, zodat studenten deze later kunnen terugluisteren. Met een flexibeler rooster kunnen studenten die ernaast werken of andere aan werk of familie gerelateerde verantwoordelijkheden hebben, leren wanneer het hen uitkomt, zonder nadelige gevolgen voor de kwaliteit van hun studie. Studenten gebruiken OneNote Class Notebook om samen op afstand aan projecten te werken, waardoor docenten toegang hebben tot OneNote en direct kunnen terugkoppelen, zelfs als de betreffende studenten niet bij een les of college aanwezig kunnen zijn.

De digitale samenwerkingshulpmiddelen van OneNote Class Notebook zullen spoedig worden opgenomen in Microsoft Teams, een nieuw hulpmiddel dat leraren in staat stelt om digitale knooppunten voor leslokalen te creëren. Met behulp van Teams kunnen zij projectgroepen beheren, huiswerk verspreiden en beoordelen, gastsprekers uitnodigen en video’s van internet toevoegen, materialen delen en deelnemen aan actuele discussies. Nieuwe hulpmiddelen als InTune for Education maken het voor scholen eenvoudiger en voordeliger om nieuwe hardware en Windows 10-apparaten te configureren en te beheren, waardoor docenten zich kunnen concentreren op het lesgeven, in plaats van technologie.

Academisch onderzoek een duwtje in de rug geven

Voor instellingen in het hoger onderwijs die zich richten op onderzoek, biedt digitale transformatie ondersteuning van invloedrijk en wereldveranderend onderzoek. Microsoft Cloud voorziet wetenschappers van gegevensopslag op ondernemingsniveau, computerrekenkracht, samenwerkingshulpmiddelen en analyses. Zo kunnen zij in verschillende geografische gebieden in een afgeschermde en actuele omgeving snel en accuraat met elke mogelijke combinatie van gegevensbronnen werken.

Via het Microsoft Azure for Research-program stelt Microsoft gratis Azure-opslag en –computerhulpbronnen beschikbaar aan baanbrekende onderzoeksprojecten zoals het REACH initiatief, onder aanvoering van de universiteit van Oxford. Het gebruikt Azure Machine Learning voor het verbeteren van de toegang tot veilige waterbronnen in Afrika en Azië.

Een betere toekomst

Technologie stelt de studenten van vandaag in staat om de wereld van morgen te creëren. De studenten die wij nu digitale vaardigheden meegeven zullen straks werkzaam zijn in beroepen waar we nog niet aan gedacht hebben en nieuwe technologie bouwen die we ons nog niet eens kunnen voorstellen. Leraren, ouders en technologiebedrijven hebben de verantwoordelijkheid om hen de best mogelijke scholing en hulpmiddelen aan te reiken, zodat deze toekomst realiteit wordt. Technologie is de sleutel die ervoor zorgt dat onze studenten succesvol zijn, creatief denken en uiteindelijk een betere wereld kunnen bewerkstelligen.

Klik hier voor meer informatie over hoe technologie studenten en docenten slagvaardiger kan maken.

Tags: , , , , , , , , , ,