Microsoft breidt familiale verlofstelsels uit

 |   Elke Willaert

Er zijn momenten dat we even onze carrière on-hold moeten kunnen zetten om ons te focussen op familie. Om ervoor te zorgen dat hun werknemers zonder zorgen even werk op pauze kunnen zetten, kondigt Microsoft BeLux een fors uitgebreide regeling aan voor zwangerschaps- ouderschaps- en zorgverlof. Het nieuwe beleid, dat Enhanced Family Leave werd gedoopt, breidt het aantal weken verlof dat nieuwe ouders of mantelzorgers kunnen opnemen aan 100% van hun loon uit ten opzichte van de wettelijke minima.

• Wie moet zorgen voor een direct familielid met ernstige gezondheidsproblemen krijgt bij Microsoft nu vier weken volledig betaald verlof extra

• Ook in betere tijden, zoals bij de geboorte van een nieuwe spruit, kunnen de medewerkers meer tijd doorbrengen met hun familie. Het moederschapsverlof wordt verlengd van 15 weken naar 20. Deze weken worden voortaan aan 100% van het loon uitbetaald

• Ook vaders en partners worden niet vergeten: in plaats van de wettelijke tien dagen waarvan de werkgever er maar drie voltijds moet betalen, kunnen ze nu zes weken aan hun volledige loon opnemen

• Wie een kind adopteert bij Microsoft kan nu zes weken betaald verlof opnemen voor kinderen tot 16 jaar

• Het opnemen van ouderschaps- en zorgverlof heeft ook geen impact op prestatiebonussen

Microsoft wil hiermee verder ten volle inzetten op diversiteit en inclusiviteit in al zijn facetten. Het bedrijf vindt dat je ongeacht de fase van je leven, ongeacht jouw leeftijd of geslacht, je ongehinderd verder moet kunnen inzetten op je carrière, zonder zorgen. Ook in die cruciale momenten van je leven waar je meer tijd besteedt buiten het werk.

Meer weten over Enhanced Family Leave bij Microsoft? Lees dan deze Engelstalige blogpost op LinkedIn van onze nieuwe GM in Belgïe en Luxemburg, Didier Ongena.

 

 

 

Tags: , ,