Nieuw Microsoft onderzoek toont de online veiligheidsrisicos’s aan in België en wereldwijd

 |   Thomas Kersten, Communications and Philanthropies Manager Microsoft BeLux

Post no Hate written on a street wall

Vandaag op Safer Internet Day (SID) daagt Microsoft mensen over de hele wereld uit om “digitale beschaafdheid” te omarmen en elkaar online met respect en waardigheid te behandelen.

Als 16-jarige SID-deelnemer brengt Microsoft wereldwijd consumenten bijeen om de Digital Civility Challenge aan te gaan en te leren over online veiligheidsrisico’s in de nieuwste Digital Civility Index. De index van Microsoft is gebaseerd op een onderzoek dat in mei 2019 werd uitgevoerd. Het onderzoek peilt in 25 landen naar de houding en de perceptie van tieners (13-17 jaar) en volwassenen (18-74 jaar) en bevraagt de huidige stand van zaken op het gebied van digitale beschaafdheid. Er werden vragen gesteld als: “Welke online risico’s hebben u en uw naaste omgeving meegemaakt, wanneer en hoe vaak hebben de risico’s zich voorgedaan en welke gevolgen en acties zijn er ondernomen? Daarnaast meet het de levenslange blootstelling van respondenten aan 21 online risico’s in vier gebieden: gedrags-, reputatie-, seksuele- en persoonlijke/opdringerige risico’s.

Microsoft’s Digital Civility Index laat zien dat de blootstelling aan online risico’s aanzienlijk is toegenomen. In het onderzoek is er gekeken naar 21 risico’s, de top 5 van deze risico’s is:

1.Ongewenst contact

2.Hoaxes/fraude/oplichterij

3.Ongewenste sexting

4.Gemeen behandeld worden

5.Trolling

Hieronder vind je meer onderzoeksresultaten van de Digital Civility Index van Microsoft, zoals:

  • 69 procent van de Belgische respondenten geeft aan een risico meer dan twee keer te hebben ervaren
  • Respondenten uit de Babyboomers generatie (65-75 jaar) hadden de hoogste niveaus van risicoblootstelling
  • De studie stelt dat online risico’s kunnen leiden tot slopende pijn en suïcidale gedachten

Met de beschikbaarheid van de gegevens van de Challenge en de Index hoopt Microsoft dat beleidsmakers, bedrijven en consumenten zullen nadenken over de noodzaak van een veiliger en respectvoller internet en samen zullen werken aan een hefboomwerking voor een wereldwijde duw in de richting van “digitale beschaafdheid”.

De Belgische resultaten vind je hier. Mocht je meer willen weten over het onderzoek of over Microsoft’s visie en de oplossingen die zij hiervoor aanbieden, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Tags: ,