Inteligentne miasto idzie do szkoły

Miasta to mieszkańcy, którzy podejmują inicjatywy wpływające na ich rozwój. Edukacja jest jednym z tych czynników, które zwiększają kapitał społeczny i podnoszą świadomość obywatelską. Rozwój szkolnictwa jest więc jednym z ważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją władze miast. Poziom edukacji jest również strategicznym elementem, który wpływa na konkurencyjność regionu.

 Nowoczesna szkoła to taka, która jest przygotowana na wyzwania społeczno-ekonomiczne, a jednocześnie rozwija w uczniach te umiejętności, które pomagają odnaleźć się we współczesnym i dynamicznie zmieniającym się świecie. Jest to możliwe dzięki odpowiednim programom dydaktycznym, ale także wykorzystywaniu najnowszych technologii w procesie nauczania i uczenia się, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał uczniów dla których urządzenia mobilne to środowisko naturalne.

tomasz-lukawski„Technologia nie powinna przeszkadzać, powinna być przede wszystkim stosowana tam, gdzie jest potrzebna. Jej wykorzystanie powinno być jednak tak powszechne i tak duże, żeby nie było jej widać. Dla odpowiednio przygotowanych nauczycieli na pierwszym planie będzie cel edukacyjny, a dopiero potem będą dobierać technologię za pomocą której go zrealizują. To nauczyciel musi zaplanować proces dla dziecka, żeby osiągnąć cel lekcji i zainteresować je nauką. Wsparcie technologii pozwoli mu dynamicznie zmieniać formy pracy – z indywidualnego na grupowy oraz utrzymać wysoki poziom skupienia uczniów dzięki ciekawości i mnogości rozwiązań” – mówi Tomasz Łukawski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, Szkoły w Chmurze Microsoft.

Jednym z kryterium wyboru miejsca zamieszkania przez rodziców jest poziom edukacji w szkole. Z tego też względu, jeśli miasto chce przyciągnąć mieszkańców, a także inwestycje, powinno priorytetowo zadbać o wysoki poziom szkolnictwa na swoim terenie.

Wobec najnowszych zmian w edukacji, takich jak wprowadzenie programowania do nauczania wczesnoszkolnego, oraz zwiększonych oczekiwań wobec kształcenia w zakresie wykorzystywania innowacji i technologii informatycznych, potrzebne są także nowe narzędzia. Microsoft wspólnie z producentami sprzętu przygotował dedykowaną ofertę dla edukacji, w ramach której szkoły mogą kupić urządzenia typu: 2w1, tablety, notebooki i komputery stacjonarne, w specjalnej cenie.

„Inwestycje w sprzęt komputerowy zwrócą się z nawiązką. Warto inwestować w technologie, które będą technologiami przyszłościowymi. Nie kupować sprzętu, który po roku, czy dwóch latach się zużyje, nie kupować oprogramowania, które nie wiadomo do czego będzie wykorzystywane. I tutaj technologie chmurowe są technologiami przyszłościowymi. Wiemy, że producent będzie zawsze dbał o to, żeby to oprogramowanie było nowoczesne. Warto raz zainwestować, żeby mieć coś na stałe, na dłużej i zawsze nowoczesnego. Oczywiście, łatwo powiedzieć, że w edukację warto inwestować i kropka. Ważne, żeby robić to w taki sposób, aby inwestycje na wczesnym etapie edukacji doprowadziły do sytuacji, w której nasze Państwo będzie konkurencyjne gospodarczo w przyszłości. Dlatego też wprowadzamy, jako trzeci kraj na świecie, po Stanach Zjedenoczonych i Wielkiej Brytanii, programowanie do szkół” – dodaje Tomasz Łukawski.

Usługa Office 365 Education jest optymalnym rozwiązaniem dla instytucji edukacyjnych i gwarancją na wzrost poziomu innowacyjności w szkole. Dla przykładu, Yammer to wewnętrzny portal społecznościowy, za pomocą którego można komunikować wszelkie szkolne aktualności, a nauczyciele i uczniowie mogą je na bieżąco komentować. Notes zajęć OneNote pozwala z kolei, nie tylko tworzyć notatki i dzielić się nimi z koleżankami i kolegami, ale też wykonywać zadania w grupach. Dzięki aplikacji Office Forms nauczyciele tworzą ankiety, quizy i kwestionariusze, których wyniki można sprawdzać na bieżąco, jeszcze w czasie lekcji. Szkoły, które decydują się na to, aby postawić pierwszy krok w „chmurach” i przenieść model współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami do chmury, mogą aplikować do programu „Szkoła w Chmurze Microsoft”.

Czym jest „Szkoła w Chmurze Microsoft”?

img_1408„W Polsce jest obecnie 38 modelowych Szkół w Chmurze Microsoft – są to szkoły, które opierają swoje cele edukacyjne oraz samo zarządzanie placówką, na technologii Microsoft. Instytucje te łączą nowe modele uczenia się i nauczania oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami” – podkreśla Cecylia Szymańska-Ban – Dyrektor ds. Edukacji w polskim oddziale Microsoft. „Usprawnienie procesu zarządzania szkołą oraz uatrakcyjnienie procesów dydaktycznych poprzez stosowanie technologii to jeden z najwyższych priorytetów Microsoft. Szkoły w Chmurze mają dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa” – dodaje.

Są to także szkoły odpowiadające współczesnym wyzwaniom, dostosowujące się do zmian ekonomicznych i społecznych. W tych instytucjach kadra odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na stałe doskonalenie swoich umiejętności z wykorzystaniem nowych technologii. Nauczyciele potrafią także pokazać, jak korzystać z technologii w procesie zdobywania wiedzy i rozwijania kompetencji uczniów. Sednem działania „Szkoły w Chmurze Microsoft” jest przygotowanie uczniów do osiągania sukcesów na polu edukacyjnym i zawodowym po opuszczeniu szkoły.

Jak zostać szkołą w chmurze?

Do programu Szkoła w Chmurze Microsoft może włączyć się każda szkoła w Polsce. Warunkiem jest spełnienie kryteriów ogólnych i technicznych. Kadra pedagogiczna powinna posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Szkoła powinna ponadto wytypować lidera projektu, który będzie odpowiedzialny za kontakty z firmą Microsoft i z innymi szkołami uczestniczącymi w projekcie, a także za promocję szkoły. Kryteria techniczne to: posiadanie łącza internetowego o odpowiedniej prędkości, system Windows 10 oraz pakiet Office Professional Plus, uczniowie, nauczyciele i pracownicy powinni korzystać z bezpłatnej usługi chmurowej Office 365 Education.

Tags: , , , , ,

Powiązane posty