Przejdź do głównej zawartości
Chłopiec potrzebujący pomocy

AI w służbie zdrowiu. #TuesdAI

Stan zdrowia ludzi na całym świecie stale się poprawia. Kluczowym wskaźnikiem pozytywnych zmian i ich wysokiej dynamiki jest na przestrzeni ostatnich 30 lat gwałtowny spadek śmiertelności dzieci i matek. Jednak postęp ten nie jest wszędzie równy i wciąż istnieją różnice w dostępie do opieki zdrowotnej. Gdy naukowcy pracują nad ratującymi życie rozwiązaniami i opracowują skuteczniejsze podejście do pilnych kwestii zdrowotnych, postęp technologiczny może pomóc w przyspieszeniu i zwiększeniu skali nowych rozwiązań.

Technologia może przyczyniać się do zwiększenia skali badań przesiewowych w zakresie retinopatii cukrzycowej – problemu, z którym borykają się 463 miliony ludzi na świecie. Kolejnym przykładem jest śmierć łóżeczkowa – zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS). Biorąc pod uwagę wielkość populacji, której dotyczy ten problem, organizacjom trudno jest inwestować w badania.

Wskaźnik umieralności na przestrzeni 30 lat

Microsoft uruchomił nowy, pięcioletni program AI for Health o wartości 40 milionów dolarów. Ma on na celu wsparcie naukowców i organizacji non-profit w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w projektach z zakresu poprawy zdrowia ludzi na całym świecie. Inicjatywa opiera się na solidnych podstawach prywatności, bezpieczeństwa i etyki oraz została opracowana we współpracy z wiodącymi ekspertami z dziedziny zdrowia. AI for Health to piąty program w ramach inicjatywy AI for Good, która osiągnęła łączną wartość 165 milionów dolarów. Jej celem jest wsparcie pracowników naukowych, organizacji non-profit i podmiotów dysponujących zaawansowanymi technologiami, aby pomóc w znalezieniu rozwiązań dla największych wyzwań stojących dziś przed społeczeństwem.

Inicjatywa AI for Health będzie koncentrować się na trzech kluczowych obszarach:

  • Quest for discovery – przyspieszenie badań medycznych w celu zwiększenia skuteczności profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób
  • Global health insights – poprawa ogólnej wiedzy na temat śmiertelności i długości życia w celu ochrony przed globalnymi kryzysami zdrowotnymi
  • Health equity – Zmniejszenie nierówności w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej

AI for Health to filantropijna inicjatywa, która jest uzupełnieniem szerszej działalności w ramach Microsoft Healthcare. W jej ramach wspierana będzie współpraca organizacji non-profit i podmiotów akademickich z najlepszymi analitykami danych z Microsoft oraz zapewniony będzie dostęp do najlepszych w swojej klasie narzędzi AI i przetwarzania w chmurze, a także przyznane zostaną granty pieniężne.

Jako firma technologiczna, Microsoft jest odpowiedzialny za zapewnienie organizacjom zajmującym się najbardziej pilnymi problemami społecznymi dostępu do najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji i doświadczenia najlepszych programistów i analityków danych.

Rola sztucznej inteligencji w służbie zdrowia

Mimo, że w ciągu ostatnich 30 lat wskaźnik rocznych zgonów dzieci i matek zmniejszył się o połowę, wciąż na świecie są rejony, w których jest on zaskakująco wysoki. Dzięki inicjatywie AI for Health mamy szansę przyspieszać badania i skalować nowe rozwiązania.

Współczynnik umieralności

Wciąż istnieją rzeczywiste problemy zdrowotne, w których sztuczna inteligencja ma szansę odegrać ważną rolę, np. przyspieszając badania lub poszerzając zasięg nowych rozwiązań, szczególnie w obszarach, którym może brakować uwagi ze strony podmiotów komercyjnych.

Jednak aby naprawdę mieć wpływ na poprawę ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa, musimy mieć pewność, że eksperci i badacze z dziedziny medycyny mają dostęp do najlepszych możliwych talentów technologicznych – ludzi, którzy mogą przekazać swoją wiedzę specjalistyczną, aby uzyskać największą wartość ze stosowanych technologii.

Obecnie ponad 50 proc. specjalistów z dziedziny sztucznej inteligencji pracuje w branży technologicznej. Natomiast mniej niż 5 proc. pracuje w sektorze ochrony zdrowia i organizacjach non-profit. W rezultacie, mają oni ograniczone możliwości ze względu na niedobory talentów z zakresu AI.

Specjaliści z dzieczini sztucznej inteligencji w podziale na sektor

Aby odnieść sukces, niezbędne jest odnalezienie równowagi między prywatnością a innowacyjnością. Dlatego też Microsoft ciężko pracuje nad stworzeniem zaawansowanych technologii opartych na zróżnicowanej ochronie prywatności, umożliwiającej wydobycie użytecznych spostrzeżeń ze zbiorów danych przy jednoczesnym zagwarantowaniu prywatności osób fizycznych. Jest to realizowane m.in. dzięki współpracy Microsoft z Harvard’s Institute for Quantitive Social Science.

Microsoft razem z całą branżą technologiczną odpowiedzialny jest za zapewnienie, aby nowe technologie były zorientowane na człowieka i były rozwijane w sposób zgodny z szeroko pojętymi wartościami społecznymi.

Wzmacnianie pozycji beneficjentów programu AI for Health

Microsoft ma wyjątkową okazję, aby podzielić się swoją wiedzą z zakresu analizy danych, technologią i zasobami, które pomogą znaleźć rozwiązanie dla najpilniejszych problemów zdrowotnych. Program AI for Health będzie opierał się na współpracy, która umożliwi wykorzystanie najlepszych narzędzi i wiedzy technicznej z zakresu sztucznej inteligencji do dalszych badań w dziedzinie medycyny i zwiększenia dostępu do opieki medycznej. Niektóre z obecnych projektów obejmują:

Microsoft pogłębia również partnerską współpracę z trzema wiodącymi organizacjami pozarządowymi BRAC, PATH oraz St. Jude Children’s Research Hospital w celu promowania dodatkowych inicjatyw w istotnych dziedzinach, takich jak śmiertelność okołoporodowa matek, leczenie gruźlicy czy raka wśród dzieci.