Przejdź do głównej zawartości

Odcinek 6.

Business NOW. Cyfrowa odNowa Twojej firmy #MicrosoftMówi

„Innowacja to specyficzne narzędzie przedsiębiorczości. Działanie, które daje naszym zasobom nowe pole do zdobywania pieniędzy” mówił Peter Drucker, myśliciel i teoretyk zarządzania ubiegłego wieku. O tej innowacji w obszarze retailu rozmawiałem w szostym odcinku serii Business NOW. Cyfrowa odNOWa Twojej firmy. Gośćmi byli:

  • Tomasz Blicharski, Chief Financial & Development Officer, Żabka Polska
  • Jarosław Królewski, CEO Synerise
  • Grzegorz Łaptaś, Partner, Strategy & Operations, PwC Poland

„Obecnie ponad 10 proc. osób w centrali Żabki zajmuje się innowacjami i technologiami, sztuczną inteligencją. To dzięki temu naszej firmie udaje się rosnąć jeszcze szybciej niż wcześniej” powiedział Tomasz Blicharski, Chief Financial & Development Officer, Żabka Polska

Rolę technologii, ale też liderów cyfrowej zmiany w organizacji naświetlił Jarosław Królewski, CEO Synerise.

„Uważam, że każda organizacja czy też współczesny lider powinien wykształcić sobie wewnętrznych liderów i takich przywódców tej transformacji cyfrowej, którzy mają określoną wizję. Ta wizja z jednej strony może tyczyć się wyboru technologii czy znajomości tej technologii, natomiast myślę, że wchodzimy w taki etap w którym nigdy wcześniej, tak mocno zarządy tych firm nie będą musiały być technologiczne i brać w swoich rozważaniach na temat tego gdzie zmierza firma, takich elementów które właśnie są na pograniczu technologii i niekoniecznie rozumieć je na poziomie programowania czy najniższych sfer działania, ale po prostu rozumieć jakie są koszty tych technologii, jaka jest jakość, jaka jest ich mierzalność”.

W jaki sposób wdrażać innowacje w firmie? Jak sprawić, żeby technologia wspierała zespół ludzi?

„Chodzi o małe kroki, o proof of concepts, sprawdzanie co gdzie działa, jakie przynosi korzyści i z jakimi się wiąże nakładami. Po to, żeby na bazie prototypowania można było skalować rozwiązania, które będą korzystne dla całej sieci. My w ten sposób działamy z naszymi klientami” zapewnił Grzegorz Łaptaś, Partner, Strategy & Operations, PwC Poland.

Więcej na temat innowacyjności w branży retail można posłuchać w 6. odcinku Business NOW. Cyfrowa odNOWa Twojej firmy.