Przejdź do głównej zawartości

Edukacja przyszłości fundamentem City of the Future. #MicrosoftMówi

Inteligentne miasta to nie tylko przestrzeń przyjazna dla człowieka i otoczenia. To przede wszystkim mieszkańcy, ich dążenie do zmiany i wprowadzania technologii we wszystkie sfery życia. Jednocześnie miasta jako ośrodki są tworem ludzkim i to człowiek jest osią wszystkich realizowanych idei. Koncepcja miasta przyszłości powinna zatem zapewniać maksymalnie kompleksowe ujęcie odpowiedzi na jego problemy i wyzwania związane z codziennym życiem we wszystkich aspektach – infrastruktury, gospodarki przestrzennej, edukacji i kultury, samorządności, bezpieczeństwa, ale i rozrywki.

Dlatego tak ważna jest edukacja technologiczna i rozwijanie cyfrowych kompetencji już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, w ramach podnoszenia poziomu „cyfrowego piśmiennictwa” (ang. digital literacy). W trakcie odbywającej się we wtorek 28 maja 2019 konferencji Microsoft Innovation Summit miałam przyjemność opowiedzieć po raz pierwszy naszą nową historię – historię Edukacji Przyszłości powered by Microsoft.

Zacznijmy jednak od rzeczy najprostszych… czyli od dobrego samopoczucia J

Jeszcze w marcu 2019 r. Microsoft i The Economist Intelligence Unit opublikowały nowe badanie pokazujące, jakie znaczenie edukatorzy widzą w dobrym samopoczuciu uczniów. W badaniu wzięło udział 750 specjalistów ds. edukacji z 15 krajów. Większość (80%) z nich uważa, że pozytywne emocje mają kluczowe znaczenie dla sukcesu akademickiego, lecz niestety niewiele szkół realizuje jakiekolwiek formalne działania na tym polu.

Transformacja edukacji zaczyna się od najprostszych zmian. Zmian w myśleniu, postrzeganiu roli nauczyciela, zmian w sposobie pracy czy ustawieniu mebli w klasie. Technologia, którą angażujemy w proces nauczania jest jednym z tych prostych kroków, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości uczniów i edukacji samej w sobie.

Kompetencje przyszłości

Jeżeli myślimy o kompetencjach cyfrowych, zwłaszcza teraz, kiedy dzięki chmurze i Internetowi rzeczy w zasadzie każdy przedmiot codziennego użytku może komunikować się z otoczeniem – jak choćby inteligentne domy, które „rozmawiają z właścicielami”, lodówki wysyłające sygnał telefonom komórkowym czy samochody zbierające i wysyłające terabajty danych, trudno sobie wyobrazić, aby bez nich było możliwe uzyskanie w przyszłości jakiejkolwiek pracy. Edukacja bez zaangażowania technologii nie będzie w stanie przygotować uczniów do życia i pracowania w realiach, które ich czekają po zakończeniu nauki.

Euvic Services jest naszym globalnym partnerem edukacyjnym – Global Education Partner, który dostarcza usługi kompleksowego zarządzania środowiskiem szkoły, licencje oraz produkty dla sektora edukacji.

Firma dostarcza rozwiązania, które pozwalają uczniom oraz nauczycielom dzielić się swoimi wynikami z innymi nauczycielami i rodzicami w czasie rzeczywistym, równocześnie ostrzegając ich o potencjalnych problemach, które mogą napotkać w swojej klasie. Opierając się na dostarczonych technologiach, nauczyciele mogą lepiej zrozumieć, czy ich metody działają, czy zadania nie są zbyt kłopotliwe lub czy uczniowie nie pracują zbyt późno w nocy.

Rozwiązania chronią także uczniów przed zagrożeniami cybernetycznymi, a także zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

W związku z popularyzacją automatyki i systemów działających w oparciu o sztuczną inteligencję niektóre zawody, zwłaszcza niewymagające specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji, będą zanikać.

Prognozy dotyczące tego, ile miejsc pracy zostanie przejętych z powodu robotyzacji i automatyzacji są jednak dość zróżnicowane:

  • eksperci z Uniwersytetu Oksfordzkiego szacują, że do 2030 r. zniknie 47% obecnie istniejących zawodów;
  • z danych Światowego Forum Ekonomicznego zebranych w raporcie “Future Jobs Report” wynika, że prawie połowa ankietowanych pracodawców przewiduje, że do 2022 r. automatyzacja doprowadzi do zmniejszenie zatrudnienia;
  • prognozy OECD z 2016 r. są znacznie bardziej optymistyczne – eksperci szacują, że zagrożonych jest tylko 9% miejsc pracy;
  • z estymacji McKinsey Global Institute z 2013 r. wynika, że do 2025 r. co czwarte zadanie – wykonywane przez pracowników sektora produkcyjnego, budowlanego, konserwacyjnego czy rolniczego – zostanie całkowicie zautomatyzowane;
  • najpóźniej do 2136 r. roboty i sztuczna inteligencja zastąpią ludzi we wszystkich zawodach i branżach – wynika z analiz prowadzonych przez naukowców z Yale i Oxford University.

Obok takich cennych umiejętności miękkich jak analityczne i krytyczne myślenie czy kreatywność i wykazywanie inicjatywy, na znaczeniu rosnąć będą przede wszystkim umiejętności związane z nowymi technologiami – programowanie czy projektowanie rozwiązań technologicznych.

Another brick in the wall

Edukacja to jednak także mury, w których uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje. Jeden z naszych partnerów na tym polu – firma Iconics umożliwia cyfrową transformację w sektorze edukacyjnym poprzez zastosowanie metod analityki “w chmurze” w mechanicznym świecie systemów budynkowych. Rozwiązania ICONICS Energy Smart Buildings integrują informacje zbierane z szerokiej gamy urządzeń i systemów używanych obecnie w budynkach.

Z kolei odpowiednie projektowanie i wyposażenie klasy lub przestrzeni pracy przeznaczonej dla uczniów jest niezwykle istotne dla efektywności osiąganych wyników. Meble oraz aranżacja przestrzeni, które usprawniają interakcje i wspierają w codziennych zadaniach, są kluczowym elementem wyposażenia. Odpowiednia przestrzeń jest kluczowym czynnikiem efektywnego nauczania – za tę kwestię odpowiada innych z naszych Partnerów współtworzących koncepcję edukacji przyszłości – firma Wes.

Pomysły szaleją, czyli technologia wyzwala kreatywność

Biznes całkowicie oparty na cyfrowych technologiach będzie stanowił 25 proc. światowej gospodarki w 2020 r. – taki płynie wniosek z raportu Accenture Technology Vision 2016. Z badania przeprowadzonego na grupie ponad 3 tys. menedżerów międzynarodowych firm jasno wynika, że w najbliższych trzech latach nastąpi dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wykorzystywanych w biznesie. I do tego muszą przyzwyczaić się nawet najbardziej dziś tradycyjne branże i zawody.

W nauce z wykorzystaniem technologii ważne jest przełamanie strachu i obaw wśród nauczycieli, którzy boją się, że nie mając odpowiednich umiejętności, sami nie będą potrafili nauczyć dzieci poruszania się po najnowszych rozwiązaniach. Przykładem dla polskich placówek dydaktycznych może być Holandia oraz Finlandia. Tam z sukcesem uczy się dzieci wykorzystywania technologii między innymi dlatego, że nauczyciele nie boją się uczyć od dzieci. Nauczyciele nie powinni się martwić, że nie są ekspertami w tym obszarze. Warto się odważyć i pozwolić dziecku, by samo weszło w rolę nauczyciela.

Branżowe Symulacje Biznesowe wprowadzone przez firmę Revas pozwalają, żeby uczestnicy zarządzali wirtualną firmą w 1 z 10 branż, dopasowanych do ich kierunku kształcenia, zawodu lub zainteresowań (np. warsztat samochodowy, salon fryzjerski, biuro podróży, serwis IT). Dzięki temu zdobywają praktyczne doświadczenie w podejmowaniu decyzji menedżerskich – prognozują popyt, zatrudniają pracowników, kupują sprzęty i zasoby, ustalają ceny swoich produktów. Konkurują między sobą zdobywając realne kompetencje społeczne i ekonomiczne, m.in. związane z rozwiązywaniem problemów, logicznym myśleniem czy analizą danych. Mają także możliwość treningu i rozwoju umiejętności pracy w grupie. Główne zastosowanie symulacji to zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu czy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) oraz warsztaty z zakresu kompetencji kluczowych. Z symulacji korzysta już ponad 200 szkół, uczelni i firm w Polsce i za granicą, a w rozgrywkach z symulacjami wzięło już udział ponad 8000 uczestników.

Koszty takiej zamiany ról z pewnością opłacą się dziecku i dorosłemu. Rozwijanie kreatywności, to bowiem jedyna pewna inwestycja w kontekście przyszłości młodych ludzi. Dziś trudno przewidzieć, w jakich zawodach dzieci będą pracowały kiedyś. Jak prognozuje OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) aż 65% dzieci rozpoczynających dziś edukację, będzie pracowała w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Pewne jest to, że technologia będzie zajmowała jedno z czołowych miejsc w ich życiu. Dowodzą tego wyniki badania „Girls in STEM”, które firma Microsoft przeprowadziła w Europie na próbie 11500 dziewcząt i kobiet w wieku od 11 do 30 lat. Ankietowane zgodnie przyznawały, że kreatywność bezpośrednio przekłada się na zainteresowania dotyczące wyboru przyszłego zawodu. Młode Europejki częściej decydują się na pracę w branżach naukowych, technologicznych i matematycznych, a w Polsce, jako jedynym kraju w Europie, branża technologiczna została oceniona przez 24,3% badanych, jako ta, w której respondentki czują się najbardziej kreatywne. Jednocześnie badanie wykazało, że w Polsce poczucie największej kreatywności przypada na wiek 14-16 lat, a więc okres edukacji jest kluczowy dla jej rozwoju.

W Polsce jako jedynym kraju biorącym udział w badaniu Microsoft, sektor technologii na tle wszystkich innych został oceniony najwyżej jako ten, w którym respondentki czują się innowatorkami. Polki, które określiły siebie jako wyjątkowo kreatywne, najczęściej pracowały w branży inżynieryjnej (25% odpowiedzi) technologicznej (24,3% odpowiedzi) i naukowej (23,8% odpowiedzi). Najniższą skłonność do innowacji wykazały kobiety pracujące w produkcji i przemyśle (jedynie 4,2% odpowiedzi).

Młodzi wybierają pracę ze względu na oferowane technologie

Wolność wyboru, swoboda w sposobie realizacji zadań oraz możliwość pracy z wybranego miejsca zajmują bardzo wysoką pozycję w oczekiwaniach dzisiejszych pracowników. W badaniu US Future-Ready Workforce Study aż 82% millenialsów przyznaje, że to jakie technologie w miejscu pracy oferuje przedsiębiorca ma istotny wpływ na decyzję o podjęciu pracy.

Inni Partnerzy zaangażowani w ideę Edukacji Przyszłości:

Skriware – startup dostarczający autorskie rozwiązanie edukacyjne oparte o technologię druku 3D. Firma opracowała w pełni zintegrowany ekosystem, składający się z łatwych w obsłudze drukarek 3D, programowalnych robotów, platformy e-learningowej, wirtualnej biblioteki z gotowymi do wydruku modelami i kreatora modeli 3D. Misją firmy jest pomoc użytkownikom w rozwijaniu ich interdyscyplinarnych umiejętności. Produkty Skriware pomagają w pełni wykorzystać możliwości związane z nauką technologii druku 3D w celu kształcenia najbardziej pożądanych współcześnie kompetencji STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics).

Apzumi Spatial to platforma Cognitive Computing, która optymalizuje procesy poprzez wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości (AR) i sztucznej inteligencji (AI). Rozwiązanie zapewnia skuteczny transfer wiedzy – kontekstowo wyświetlając informacje, usprawnia współpracę – wspierając zdalną komunikację, poprawia jakość programów treningowych – poprzez wizualne instrukcje, a planowanie i symulacje stają się prostsze – dzięki wyświetlanym hologramom i funkcji rozpoznawania przestrzeni urządzeń Microsoft Hololens.

NUADU to platforma wspierająca proces edukacji oraz weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki. Oferuje łatwy dostęp do treści zgodnych z podstawą programową, tworzonych przez wiodących wydawców edukacyjnych i doświadczonych nauczycieli: wyczerpujący bank ćwiczeń oraz bogatą kolekcję zasobów dydaktycznych. NUADU to 92% zadowolonych uczniów i do 7 godzin więcej czasu dla nauczyciela w tygodniu! W 2018 roku z NUADU korzystało w Polsce 95 szkół i blisko 29.000 użytkowników w 18 miastach.

Leaware – CognitivX to innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, dzięki którym możemy rozpoznawać ludzi – ich płeć, wiek, nastrój i inne cechy charakterystyczne. „Bezpieczna szkoła” to jeden z wielu obszarów zastosowania aplikacji. Rozwiązanie pozwala na detekcję oraz identyfikację osób wchodzących lub wychodzących ze szkoły. Podnosi bezpieczeństwo i eliminuje zagrożenia związane z wtargnięciem osób nieuprawnionych. Ma również wiele innych zastosowań, np. cyfrową bibliotekę, która wskaże polecane tytuły dla określonych grup wiekowych.