Przejdź do głównej zawartości

Kancelaria napędzana chmurą

Kancelaria prawna Domański, Zakrzewski, Palinka wprowadziła zintegrowaną platformę cyfrową do komunikacji i współpracy, wykorzystującą środowisko chmurowe Microsoft 365 oraz Microsoft Azure. Dzięki temu ponad 300 prawników usprawniło swoje codzienne obowiązki, zapewniając przy tym maksymalne bezpieczeństwo wrażliwych danych. Kancelaria stworzyła również system Prompter, wykorzystujący możliwości chmury Azure i technologii sztucznej inteligencji, który w bezpieczny i inteligentny sposób porządkuje, analizuje i interpretuje dokumentację.

„Cyfrowa transformacja zachodząca na rynku przybrała niebywałą skalę. Dotyczy to również kancelarii prawnych, które do niedawna uchodziły za biznes tradycyjny i mocno konserwatywny. Dzisiaj technologia chmurowa staje się nieodzownym elementem usług prawnych wspierając nie tylko codzienną współpracę i komunikację z klientami, ale zapewniając również automatyzację procesów, takich jak porządkowanie, analiza i opisywanie dokumentów. W tle pracuje chmura, która daje nam bezpieczny dostęp do tych narzędzi. Co więcej, ich wdrożenie i stosowanie w codziennej pracy jest niezwykle łatwe i intuicyjne” – mówi Marek Laskowski, CIO w Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka.

Prawnik w cyfrowym świecie

Tradycyjnie kojarzymy prawnika z trzema podstawowymi narzędziami pracy: telefonem, kartką i długopisem. Dzisiaj zastępują je aplikacje cyfrowe. „Prawnicy uzyskali dostęp do usług w chmurze Microsoft, które są m.in. zintegrowanej z naszą infrastrukturą telekomunikacyjną. Dzięki temu m.in. mogą dzwonić i rozmawiać za pomocą Teamsów jak przez telefon. Ten mechanizm komunikacyjny jest najbardziej opłacalny, bo zredukowaliśmy koszty niemal do 50% poprzednich wydatków” – podkreśla Marek Laskowski.

Z punktu widzenia informatyki, produktem pracy prawnika jest jego dokument, który udostępnia i przekazuje klientowi. Dlatego tak istotne było stworzenie platformy, umożliwiającej sprawną pracę z pismami i aktami, oraz zapewniającej ich bezpieczeństwo. Kierownictwo Kancelarii podjęło decyzję o wprowadzeniu usług Microsoft 365 dla obecnie 340 pracowników oraz ich integracji z wieloma innymi systemami. Wprowadzenie technologii Azure Information Protection stworzyło nowe możliwości klasyfikowania dokumentów ich ochrony oraz zarządzania prawami do nich.

„Początkowo nie wierzyliśmy w skuteczność działania tych mechanizmów. Teraz, kiedy tworzymy dokumenty w naszych elektronicznych systemach repozytoryjnych  i udostępniamy je klientowi z wykorzystaniem Azure Information Protection, ma on możliwość wglądu w nie i ich edycji w sposób zarządzany. Możemy w dowolnym momencie wycofać uprawnienia do operacji na dokumencie i mieć pełną kontrolę nad nim. Uwierzyliśmy, że technologia ta może być łatwa w użytkowaniu, a przede wszystkim użyteczna. Mamy stuprocentową kontrolę nad dokumentacją, nawet kiedy wysyłamy ją tradycyjnym e-mailem” – dodaje Marek Laskowski.

W branży prawnej charakterystyczne jest wykorzystywanie tzw. „virtual data room”, gdzie prowadzona jest praca na dokumentach z klientami szczególnie w procesach M&A. Obecnie użytkownicy DZP korzystają z linków do własnych wirtualnych dysków OneDrive, gdzie pliki są współdzielone w sposób kontrolowany i bezpieczny.

Aby wygodnie i bezpiecznie zarządzać aplikacjami i urządzeniami mobilnymi, Kancelaria korzysta z rozwiązania Microsoft Intune. Pozwala ono kontrolować sposób wykorzystania urządzeń, w tym telefonów komórkowych, tabletów i laptopów. Obecnie wszelkie aktualizacje wykonywanie są na bieżąco, co zapewnia większe bezpieczeństwo oraz komfort pracy temu, kto odpowiada za ich konfigurację. Za projekt wprowadzenia Microsoft 365 była odpowiedzialna firma ISCG.

Chmura łączy pokolenia

„Microsoft jest dzisiaj jedynym dostawcą chmury, z którym prawnicy najmniej dyskutują na tematy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa. Technologia, która oferuje, zabezpiecza klientów i pozwala usprawnić biznes. Sposób komunikowania i przekazywania informacji na temat bezpieczeństwa i zgodności z przepisami jest po prostu właściwy. Dzięki temu mamy pewność, że dane klienta są chronione tak, jak wymaga tego prawo. Microsoft jest partnerem, któremu można zaufać” – podkreśla Marek Laskowski, CIO w DZP.

Marek Laskowski zwraca również uwagę na zmianę postrzegania narzędzi cyfrowych przez użytkowników z różnych pokoleń. „W trakcie pandemii okazało się, że nawet starsi użytkownicy bardzo szybko zaadoptowali Microsoft Teams niejednokrotnie szybciej i sprawniej niż młodsi. Jeśli obecnie prawnik bez problemu potrafi wrzucić plik na OneDrive, udostępnić link klientowi, sprawnie zarządzać prawami dostępu do niego, to naprawdę świadczy o tym, że technologia ta jest łatwa w obsłudze” – podsumował Marek Laskowski.

head shot„Do tej pory chmurę kojarzyliśmy z branżą retail, jest ona obecna w przemyśle, coraz częściej mówi się o niej w obszarze zdrowia, ale chmura to dzisiaj element codzienności każdej branży. Przykład kancelarii DZP pokazuje, jak rozwiązania chmurowe mogą zwiększać potencjał każdym segmencie rynku. Wystarczy pomysł, postawienie na rozwój kompetencji i dobry partner, który połączy to wszystko w funkcjonujący z sukcesem mechanizm. Chmura otwiera wachlarz różnorodnych możliwości do wykorzystania przez firmy działające w Polsce nie tylko na rodzimym rynku, ale także poza jego granicami, gdzie mogą śmiało konkurować ze swoimi rozwiązaniami czy produktami. Siła tkwi w innowacyjności” mówi Kinga Piecuch, CEE Enterprise Industry Lead, Microsoft.

Kancelaria wspomagana przez AI

Kancelaria prawna to środowisko, gdzie przetwarza się miliony dokumentów, a kilkaset tysięcy z nich to dokumenty prawne. Kluczowym wyzwaniem jest ich właściwa identyfikacja, analiza oraz sprawne wyszukanie treści pod kątem dotarcia do właściwych informacji. Wykonywanie tych czynności w sposób manualny wiąże się z wielogodzinną pracą, która w przypadku usług prawniczych mogłaby zostać wykorzystana do prac koncepcyjnych, rozwiązywania problemów, analizy orzeczeń czy współpracy z klientem. Mając na uwadze te wyzwania, DZP przygotowuje rozwiązanie Prompter, które wykorzystuje funkcję semantycznego rozumienia tekstu, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które dostępne są w chmurze Microsoft Azure.

Rozwiązanie dostarcza cztery funkcjonalności. System automatycznie analizuje wolumeny dokumentów i dokonuje rozpoznania jego treści i kategorii. Następnie klasyfikuje je w odpowiednich kategoriach np. wskazuje, że 50 z nich dotyczy umów określonego typu. Z jednej strony porządkuje dokumenty, a z drugiej je opisuje za pomocą tagów. Co więcej, system docelowo potrafi czytać i rozumieć zapisaną w dokumentach treść, wskazując na odstępstwa od wzorców dokumentu określonego typu, np. dotyczące stosownych zapisów, które powinny się znaleźć w dokumencie danego typu.

System Prompter uczy się bazując na milionach  plików zawierających przepisy prawne. Jego skuteczność jest dzisiaj szacowana na 90%. Aplikacja jest w stanie znaleźć anomalie występujące w treści dokumentów, wskazując, czy dany zapis jest dobry. Docelowo system będzie rekomendował właściwe korekty czy dodatkowe informacje, które należy wprowadzić do dokumentu. Po ich uzupełnieniu system sam będzie w stanie zaproponować gotową formę dokumentu określonego typu do weryfikacji i ostatecznej akceptacji prawników.