Przejdź do głównej zawartości

Lekcja przyszłości #MicrosoftMówi

Wiosną ubiegłego roku, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także jednostki samorządu terytorialnego z dnia na dzień przenieśli się do zupełnie nowej rzeczywistości. Dziś, gdy uczniowie powoli wracają do szkół, musimy uświadomić sobie, że wyzwanie, z jakim się zetknęliśmy, jest równocześnie ogromną szansą na trwałą zmianę w edukacji. Świat bowiem idzie w jednym kierunku – w stronę coraz większej cyfryzacji. Sektor edukacji nie może pozostać na uboczu tego procesu. Dlatego warto dziś podsumować, jakie postępy zostały dokonane w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w tym obszarze oraz z jakich doświadczeń z ostatniego roku warto czerpać w przyszłości.

Cyfrowa lekcja dla wszystkich

Ostatnie miesiące potwierdziły, że szkoła nie musi pozostawać na uboczu procesów, zachodzących we współczesnym świecie. Wręcz przeciwnie – może być w ich centrum. O tym jednak decyduje szereg czynników, w tym m.in. zaangażowanie podmiotów biorących udział w zmianach. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, jak z tą trudną sytuacją poradzili sobie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. O ile o osobach młodych można powiedzieć, że „urodziły się ze smartfonem w ręku” i jest im łatwiej odnaleźć się w cyfrowym środowisku, dla nauczycieli i pracowników oświatowych rozpoczęcie nauki zdalnej było sporym wyzwaniem. Niesamowite jest to, że cała społeczność chętnie zaczęła się dokształcać, brać udział w rozmaitych szkoleniach z wykorzystania technologii w nauce oraz uczyć się od siebie nawzajem. Programy szkoleniowe, takie jak Akademia Cyfrowego Edukatora, podczas których edukatorzy przekazują sobie nawzajem wiedzę, biły rekordy popularności. To pokazuje, jak bardzo środowisko edukacyjne zaangażowało się w proces zmiany.

Współpraca z samorządem

Innym istotnym czynnikiem wspomagającym transformację edukacji jest jednolite, ustandaryzowane środowisko komunikacyjne i informatyczne, w którym wszyscy pracują na tych samych narzędziach, w ramach jednego ekosystemu. Z chwilą rozpoczęcia nauki zdalnej okazało się, że samorządy, które wprowadziły jednolitą platformę dużo szybciej były w stanie przestawić się na tryb e-nauki. To podstawa skutecznej cyfryzacji edukacji. Jak daleko powinna sięgać standaryzacja? Im dalej, tym lepiej. Ujednolicenie środowiska informatycznego przynosi największe korzyści, gdy obejmuje, np. wszystkie szkoły w danym mieście, gminie czy regionie. Idealny model zakłada, że wszyscy nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie mają tak samo skonstruowany adres e-mail pod który podpięte jest jedno repozytorium danych i grupy klasowe, a wszystkie szkoły korzystają z tych samych bezpiecznych i legalnych narzędzi, które umożliwiają efektywne prowadzenie zajęć. Taka standaryzacja nie tylko ułatwia zarządzanie placówkami edukacyjnymi w danej jednostce samorządu terytorialnego, ale także usprawnia pracę edukatorów oraz sprawia, że łatwiej jest im uczyć się od siebie nawzajem i przekazywać zdobytą wiedzę innym.

Przykładem jest Warszawa, gdzie realizowany jest jeden z największych i najbardziej wymagających projektów w tym zakresie w Polsce. Tutaj standaryzacja obejmuje nie tylko oprogramowanie, którego używają szkoły, ale także hardware w postaci np. komputerów. System wspierający rekrutację ma być zbudowany tak, by uczniowie, którzy zostali przyjęci do poszczególnych szkół, automatycznie mieli generowane adresy e-mail i hasła oraz by mogli korzystać z całej infrastruktury informatycznej, wdrożonej w obszarze edukacji w stolicy. To właśnie zasługa spójności i koherentności wszystkich elementów ekosystemu, wykraczającego poza poszczególne jednostki edukacyjne. Podobnie jest z kwestią zgodności z przepisami i bezpieczeństwem danych. Tylko spójny system cyfrowych narzędzi jest w stanie w pełni sprostać temu wyzwaniu.

Standaryzacja technologii to także duże ułatwienie w kwestii przygotowania do korzystania z danego systemu wszystkich zainteresowanych – uczniów, nauczycieli, osób administrujących edukacją – poprzez zaoferowanie im jednakowych szkoleń czy programów edukacyjnych. Dowodzi tego z kolei przykład województwa opolskiego, którego samorząd przekazał nauczycielom 3 792 laptopy i 131 komputerów stacjonarnych wyposażonych w oprogramowanie i usługi Microsoft, a wsparcie szkoleniowe trafiło do 4 108 nauczycieli liceów i szkół zawodowych.

Cyfrowa przyszłość szkoły

Podobne przykłady zalet jednolitego ekosystemu informatycznego w placówkach edukacyjnych, potwierdzone doświadczeniem samorządów w całej Polsce, można by mnożyć. Aby jednak móc z nich korzystać, istotna jest dobra współpraca szkół, samorządów i dostawców oprogramowania. Nie jest ona ani niemożliwa, ani trudna. Wymaga tylko wzajemnego zrozumienia – oczekiwań, potrzeb i możliwości. Bardzo ważne jest jednak, aby tę próbę podjąć. Zależy bowiem od niej przyszły kształt edukacji w naszym coraz bardziej scyfryzowanym świecie, a więc, co za tym idzie, poziom przygotowania kolejnych pokoleń do wyzwań, jakie ten świat rodzi.

Więcej o współpracy szkół, samorządów i dostawców oprogramowania w zakresie jednolitego środowiska komunikacyjnego i informatycznego przeczytają Państwo w opracowaniu Dobre praktyki projektów edukacyjnych polskich samorządów. Jak przeprowadzić cyfrową transformację z Microsoft.

Na temat przyszłości edukacji z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi porozmawiamy również podczas wirtualnego wydarzenia Microsoft EduDay 2021 – Jak będzie wyglądać edukacja w przyszłości? Reportaż z życia szkoły – 9 czerwca w godz. 15:00 – 17:30. Bezpłatna rejestracja: https://aka.ms/EduDay2021PL