Przejdź do głównej zawartości
Microsoft Digital Civility Index

Microsoft Digital Civility Index: poziom kultury w sieci rośnie i jest najwyższy od 5 lat

Microsoft udostępnił wyniki cyklicznego badania Civility, Safety and Interaction Online – 2022, a także nowo zaktualizowany wskaźnik DCI (Digital Civility Index). W analizie przeprowadzonej w 22 krajach zapytano nastolatków w wieku 13-17 lat oraz dorosłych w wieku 18-74 lat o stopnie ich narażenia na 21 różnych zagrożeń w sieci, pogrupowanych w czterech kategoriach: behawioralne, seksualne, osobiste oraz te dotyczące reputacji.[1] Badanie było również okazją do uzyskania informacji na temat doświadczeń ankietowanych związanych z życiem online (w tym podczas pandemii) oraz tego, jak interakcje z innymi użytkownikami Internetu wpłynęły na ich postrzeganie kultury przebywania online.

Odpowiedzi generują wynik DCI, który działa podobnie jak wynik golfowy: im niższy odczyt indeksu (w skali od zera do 100), tym mniejsze narażenie respondentów na ryzyko i wyższy postrzegany poziom kultury w sieci wśród ludzi w danym kraju.

Warto zauważyć, że tegoroczny globalny wynik DCI wynosi 65%, co jest najlepszym wynikiem od 2016 roku, kiedy badanie zostało przeprowadzone pierwszy raz. Jest to również poprawa o 2% w stosunku do 2020 r., pomimo pogorszenia się postrzegania kultury w sieci w rok po globalnej pandemii.

Najważniejsze dane dla Polski:

 1. Ogólny wskaźnik cyfrowej uprzejmości (DCI) wynosi 65%.
  1. W skali rocznej (r/r) wskaźnik DCI zmniejszył się o 4%.
  2. Łącznie dla mężczyzn i kobiet wskaźnik zmniejszył się o 5%.
 2. Mężczyźni odpowiadają za 57% zmian w DCI.
 3. Najbardziej narażone na zagrożenia w sieci są kobiety, które doświadczają 56% zagrożeń, ale również więcej konsekwencji, zmartwień związanych ze złym poziomem kultury w sieci oraz dolegliwości wynikających z niewłaściwego zachowania.
 4. Chociaż zmniejszyło się bezpośrednie narażenie na ryzyko w sieci (DCI), postrzeganie uprzejmości w przestrzeni cyfrowej uległo pogorszeniu.
  1. 41% respondentów zgłosiło pogorszenie się zachowania w sieci podczas pandemii.
  2. 17% osób przyznało, że stan uprzejmości w Internecie jest dobry, podobnie jak w 2020 roku.
  3. 50% pytanych uważa, że poziom uprzejmości w Internecie jest niski.
 5. Wyniki się pogarszają.
  1. O 14% mniej ankietowanych doświadczyło wzajemnego wsparcia w radzeniu sobie z kryzysem.
  2. O 11% mniej osób zgłosiło, że rzadziej doświadczało ataków personalnych i negatywnych komentarzy.
  3. O 8% mniej ankietowanych czuło większe wsparcie ze strony innych ludzi, a o 7% mniej osób zauważyło większe poczucie wspólnoty.
 6. Pandemia COVID-19 ma wpływ na zachowanie w sieci.
  1. O 10% więcej osób zaobserwowało, że inni ludzie odreagowują swoje frustracje w sieci.
  2. O 4% więcej anektowanych doświadczyło większej liczby ataków osobistych lub negatywnych komentarzy.
 7. Niewłaściwe zachowanie jest ,,nową normą” dla Pokolenia Z i Millenialsów.
  1. 43% osób zgadza się ze stwierdzeniem: ,,Gdy w Internecie ktoś jest dla mnie nieuprzejmy, nie denerwuję się już tak mocno, jak w przeszłości”.
  2. 44% osób przyznało: „Mam wrażenie, że niemal za każdym razem, gdy korzystam z Internetu, spotykam się z niewłaściwym zachowaniem”.

Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski z tegorocznych wyników oraz obszary, w których Microsoft zamierza sukcesywnie wspierać postęp w kierunku bezpieczniejszego, bardziej społecznego Internetu poprzez partnerstwa publiczno-prywatne i kampanie edukacyjne dla konsumentów.

Postrzeganie bezpieczeństwa w sieci różni się w zależności od płci, przy czym kobiety częściej doświadczają negatywnych interakcji

Tegoroczna poprawa wskaźnika DCI została osiągnięta przy udziale nastoletnich chłopców i mężczyzn, którzy stwierdzili, że są mniej narażeni na zagrożenia w sieci niż kobiety. Dla przykładu, u nastoletnich chłopców odnotowano 5% spadek liczby przypadków trollingu i niechcianego sextingu oraz 3% spadek liczby przypadków mowy nienawiści, w porównaniu z wynikami z ubiegłego roku.

Z drugiej strony, nastoletnie dziewczęta i kobiety zgłosiły, że są bardziej narażone na zagrożenia w Internecie i odczuwają w związku z tym poważniejsze konsekwencje. Kobiety doświadczyły prawie 60% wszystkich zagrożeń zgłoszonych w 2021 r., co stanowi najwyższy wynik w historii, a ponadto częściej doświadczały konsekwencji, zmartwień lub poważniejszych dolegliwości z powodu nieuprzejmego traktowania.

Microsoft Digital Civility Index

Wnioski z tej edycji badania podkreślają również znaczenie danych – ich jakość, dostępność i wykorzystanie z podziałem na płeć, aby lepiej zrozumieć trendy, zachęcić do świadomego dialogu politycznego i śledzić postępy w rozwiązywaniu problemów związanych z doświadczeniami dziewcząt i kobiet. Choć dane odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszym życiu, dostęp do wysokiej jakości informacji na temat płci bywa trudny. Dlatego też, po raz pierwszy od rozpoczęcia przez Microsoft projektu “Digital Civility”, firma zdecydowała się upublicznić dane, które stanowiły podstawę tych badań, w ramach przewodniczenia Microsoft w Forum Równości Pokoleń ONZ.

Partnerstwo jest jednym z przykładów współpracy z wieloma zainteresowanymi stronami, które Microsoft podjął w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Firma współpracuje z rzecznikami, partnerami branżowymi i rządami na całym świecie w celu opracowywania rozwiązań i promowania skutecznych polityk publicznych, które pomagają chronić ludzi w Internecie, wierząc przy tym, że udostępnienie tych danych przyczyni się do powstania nowych projektów i badań. Ponieważ wiele rządów zamierza podjąć kroki regulacyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa środowiska online, nadal istotne jest całościowe podejście, obejmujące jak najszerszą reprezentację społeczeństwa. Bezpieczeństwo cyfrowe jest wspólnym obowiązkiem.

Edukacja ma kluczowe znaczenie dla uczynienia Internetu bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich

W tym roku zapytaliśmy użytkowników Internetu również o to, co należy zrobić, aby stworzyć bezpieczne środowisko online dla wszystkich. Prawie 9 na 10 respondentów, niezależnie od płci i wieku, stwierdziło, że potrzebna jest lepsza edukacja w tym temacie.

Zapewnienie dostępu do odpowiednich zasobów i narzędzi jest kluczowym elementem polityki Microsoft z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Firma chce umożliwić użytkownikom i ich rodzinom dokonywanie bezpiecznych wyborów. W tym celu stale udostępnia klientom wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w sieci, oparte na badaniach i opiniach zainteresowanych stron. Na przykład, w czerwcu 2021 roku  Microsoft opublikował poradnik bezpieczeństwa cyfrowego, który ma pomóc nauczycielom i uczniom w zachęcaniu do dyskusji na temat bezpiecznego korzystania z Internetu w środowisku szkolnym.

Aby uczcić Dzień Bezpiecznego Internetu, Microsoft wprowadził nową przygodę do gry Minecraft, która pokazuje, jak rozpoznawać typowe zagrożenia w Internecie oraz jak chronić siebie i swoje informacje. Przygoda CyberSafe: Home Sweet Hmm dostępna jest za darmo w Minecraft: Education Edition. Nauka poprzez zabawę to kreatywny sposób dla uczniów w wieku 7-12 lat na naukę o bezpieczeństwie online podczas gry w ich ulubionym klockowym uniwersum. Więcej informacji znajduje się na stronie Xbox Wire.

Microsoft słucha również opinii młodych ludzi na temat ich doświadczeń z bezpieczeństwem cyfrowym. W sierpniu ubiegłego roku zorganizowano wirtualny szczyt Rady ds. Dobra Cyfrowego 2021 (2021 Council for Digital Good), w której zasiada grupa nastolatków ze Stanów Zjednoczonych w wieku 13-17 lat. W ciągu czterech dni rozmawiano o ich poglądach na temat stanu uprzejmości w sieci, a także o kluczowych tematach związanych z bezpieczeństwem w Internecie, takich jak cyberprzemoc, terroryzm, prywatność i mowa nienawiści. Tematy i spostrzeżenia ze szczytu obejmowały znaczenie autentyczności, pozytywności, różnorodności i równowagi, a także kwestię osobistej odpowiedzialności za słowa i działania tak w sieci, jak w prawdziwym życiu.

Zróbmy to razem

Aby wspólnie tworzyć bezpieczniejszy Internet, Microsoft zachęca do podjęcia wyzwania Cyfrowej Uprzejmości, opartego na czterech zasadach, które pomogą rozwijać empatię i życzliwość podczas interakcji w Internecie:

 • Postępuj zgodnie ze Złotą Regułą, kierując się empatią, współczuciem i życzliwością w każdej interakcji i traktuj wszystkich, z którymi kontaktujesz się w sieci z godnością i szacunkiem.
 • Szanuj różnice i inne punkty widzenia, a kiedy pojawiają się spory, angażuj się w nie w sposób przemyślany, unikaj wyzwisk i ataków osobistych.
 • Przemyśl swoją odpowiedź na kwestie, z którymi się nie zgadzasz i nie publikuj ani nie wysyłaj niczego, co mogłoby zranić kogoś innego, zniszczyć reputację lub zagrozić czyjemuś bezpieczeństwu
 • Stań w obronie siebie i innych, wspierając tych, którzy są ofiarami nadużyć lub okrucieństwa w sieci, zgłaszając groźne działania i zachowując dowody niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania.

Dodatkowe porady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w sieci można znaleźć TUTAJ, jak również w zasobach Microsoft Safer Online w serwisach Facebook i Twitter.

[1]  Zagrożenia dotyczące reputacji – “Doxing” i niszczenie reputacji osobistej lub zawodowej; Zagrożenia behawioralne – złe traktowanie innych ludzi, trolling, nękanie online lub zastraszanie, mowa nienawiści i mikroagresja; Zagrożenia seksualne – wysyłanie lub otrzymywanie niechcianych wiadomości w ramach sextingu i składanie propozycji o charakterze seksualnym, otrzymywanie niechcianej uwagi o charakterze seksuwalnym i bycie ofiarą wyłudzeń lub niekonsensualnej pornografii (zwanej “revenge porn”); Zagrożenia personalne – doświadczenie niechcianego kontaktu, dyskryminacji, swattingu, mizoginii, narażenie na ekstremistyczne treści/rekrutację lub padanie ofiarą oszustw, wyłudzeń lub oszustw.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką, przedstawiającą wyniki Digital Civility Index dla Polski.