Przejdź do głównej zawartości
Microsoft Inspire branding

Microsoft Inspire: przyspieszenie transformacji AI dzięki partnerstwom

Współpraca jest kluczowym elementem sukcesu Microsoft. Ekosystem partnerski firmy składa się z ponad 400 000 partnerów na całym świecie, którzy odgrywają kluczową rolę w udostępnianiu nowych technologii klientom, szczególnie w dzisiejszym świecie skupionym na sztucznej inteligencji. Microsoft Inspire to moment i miejsce na docenienie roli, jaką partnerzy odgrywają w sukcesie klientów Microsoft, jak również podzielenie się nowymi możliwościami i sposobami angażowania się w projekty Microsoft.

Microsoft rozpoczął konferencję od docenienia finalistów i zwycięzców konkursu Microsoft Partner of the Year Awards, ogłoszonych pod koniec czerwca. Nagrody podkreślają sukces i innowacyjność partnerów w wielu kategoriach, poświęconych różnym obszarom rozwiązań, branżom, transformacji biznesowej i społecznej odpowiedzialności.

Tegoroczna konferencja Microsoft Inspire kontynuuje dążenia organizacji do uczynienia sztucznej inteligencji narzędziem transformacyjnym dla klientów i partnerów. Udostępniając jeszcze więcej rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji firma pokazuje sposoby, w jakie jej partnerzy mogą zastosować tę technologię w swoich organizacjach – od rozwoju umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją po nowe produkty i usługi, które napędzają sukces klientów. Oto wybrane spośród najważniejszych ogłoszeń tegorocznego wydarzenia.

Usługa Bing Chat Enterprise

Od czasu uruchomienia nowej usługi Bing w lutym 2023 roku wielu klientów korporacyjnych zainteresowanych możliwością wzmocnienia swoich organizacji nowymi, potężnymi narzędziami sztucznej inteligencji wyraziło obawy o bezpieczeństwo danych. Dlatego dzisiaj firma ogłosiła Bing Chat Enterprise – czat oparty na sztucznej inteligencji, który chroni przetwarzane dane komercyjne. Dane, którymi czat jest zasilany i generowane przez niego odpowiedzi pozostają chronione, dając klientom komercyjnym dostęp do trafniejszych wniosków, większą wydajność i nowe sposoby na kreatywność.

Udostępnianie usługi Bing Chat Enterprise w wersji zapoznawczej rozpocznie się dzisiaj dla organizacji posiadających licencje na platformy Microsoft 365 E5, E3, Business Premium i Business Standard bez dodatkowych kosztów. W przyszłości udostępniona zostanie również usługa Bing Chat Enterprise, jako samodzielna subskrypcja w cenie 5 USD za użytkownika miesięcznie. Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z usługą Bing Chat Enterprise.

Cennik rozwiązania Microsoft 365 Copilot

Dzisiaj ogłoszono także ceny platformy Microsoft 365 Copilot. Będzie ona dostępna w cenie 30 USD/mies. za użytkownika dla klientów korzystających z usług Microsoft 365 E3, E5, Business Standard i Business Premium w wersji ogólnodostępnej.

Podczas gdy niektóre aplikacje generatywnej sztucznej inteligencji koncentrują się na jednej funkcji, takiej jak transkrypcja w czasie rzeczywistym lub copywriting, platforma Microsoft 365 Copilot zapewnia użytkownikom tysiące możliwości. Budując rzetelne odpowiedzi bazujące na danych biznesowych, takich jak dokumenty, wiadomości e-mail, kalendarz, czaty, spotkania,  kontakty i osadzając je w kontekście pracy – spotkaniach w kalendarzu, wiadomościach e-mail na dany temat czy czatami – Copilot zapewnia bogatsze, trafne i bardziej praktyczne odpowiedzi na zapytania.

Ponadto platforma Microsoft 365 Copilot jest zintegrowana z aplikacjami, z których codziennie korzystają miliony ludzi. Funkcja Copilot przyspiesza kreatywność w edytorze Word, analizuje dane w skoroszycie Excel, projektuje prezentacje w programie PowerPoint, klasyfikuje skrzynkę odbiorczą programu Outlook, podsumowuje spotkania w usłudze Teams — i wiele więcej.

Zwiększanie możliwości sprzedawców i agentów obsługi klienta dzięki sztucznej inteligencji

Sprzedawcy powinni mieć jak najwięcej narzędzi do swojej dyspozycji. Dlatego Microsoft Sales Copilot został uzupełniony o dodatkowe możliwości bezpośrednio w Dynamics 365 Sales. Jest to na przykład opcja podsumowania szans sprzedażowych wygenerowana przez sztuczną inteligencję, kontekstowe wersje robocze wiadomości e-mail czy przygotowania do spotkań. Nowe funkcje umożliwiają sprzedawcom zwiększenie produktywności i zawieranie większej liczby transakcji dzięki automatyzacji zadań związanych z zarządzaniem relacjami z klientami (CRM, w tym Salesforce), praktycznym informacjom w czasie rzeczywistym, treściom wspomaganym przez sztuczną inteligencję, jak również rekomendacjom w celu personalizacji interakcji z klientami na dużą skalę. Uzupełniają one funkcje sztucznej inteligencji już dostępne w Microsoft Sales Copilot, takie jak podsumowania połączeń w usłudze Teams i podsumowania wątków wiadomości e-mail. Viva Sales, ogłoszona w czerwcu 2022 r., zapoczątkowała pracę Microsoft nad transformacją doświadczeń sprzedawców, a te możliwości są teraz częścią Sales Copilot. Więcej informacji: Microsoft Sales Copilot.

Microsoft Inspire to także okazja do pokazania, w jaki sposób klienci tacy jak Virgin Money zwiększają możliwości swoich działów obsługi klienta, dzięki dostosowanym chatbotom utworzonym za pomocą aplikacji Copilot w Power Virtual Agents. W ciągu kilku minut firmy mogą wyszkolić chatbota przy użyciu języka naturalnego, aby odwoływał się do wewnętrznych i zewnętrznych źródeł wiedzy, aplikacji obsługi klienta i danych internetowych za pośrednictwem wyszukiwarki Bing. Chatbot Virgin Money obsługuje ponad 195 000 interakcji z klientami miesięcznie, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na bardziej złożonych zapytaniach klientów. Czytaj więcej: Microsoft Sales Copilot.

Eksploracja procesów w Power Automate

Organizacje często napotykają trudności z identyfikacją blokad w przepływach pracy i ich eliminacją. Aby temu zaradzić, Microsoft ogłasza ogólną dostępność funkcji sztucznej inteligencji nowej generacji w ramach Power Automate Process Mining. Zapewnia ona klientom pozyskiwane z pomocą AI informacje niezbędne do optymalizacji istniejących procesów i zwiększenia wydajności stosując automatyzację niskokodową. Dzięki Process Mining użytkownicy mogą zrozumieć, co dzieje się w ich firmie, korzystać ze sztucznej inteligencji, która generuje szczegółowe informacje oraz sugestie dotyczące aplikacji i automatyzacji, a także korzystać z Power Platform do szybkiego tworzenia potrzebnych rozwiązań. Dowiedz się więcej: Eksploracja procesów w Power Automate.

Rozszerzona dostępność usługi Azure OpenAI

Z usługi Azure OpenAI korzysta dziś ponad 4 500 klientów biznesowych. Z jej pomocą klienci robią niesamowite rzeczy, takie jak tworzenie chatbotów przy użyciu danych organizacji, podsumowywanie tekstu czy generowanie treści.

Obecnie Microsoft udostępnia tę usługę większej liczbie organizacji na całym świecie. W zeszłym tygodniu rozszerzono jej dostępność w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej i po raz pierwszy udostępniono w Azji.

Nowe możliwości i inwestycje platformy Azure

Microsoft zamierza również ogłosić istotną inwestycję mającą na celu zwiększenie skali i dostępności usługi Azure Migrate & Modernize oraz uruchomienie usługi Azure Innovate — całkiem nowej, dedykowanej inwestycji, którą firma podejmuje w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na analitykę i sztuczną inteligencję. Nowa oferta rozszerza zakres scenariuszy i oferuje bogatsze zachęty i wsparcie w wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań – od szybkich, bezproblemowych migracji po tworzenie nowych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Rozszerzona współpraca strategiczna z Epic

Microsoft rozszerzył strategiczną współpracę z Epic, wiodącym producentem oprogramowania dla służby zdrowia, w którym wykorzystuje się moc sztucznej inteligencji, aby lekarze mogli spędzać mniej czasu na funkcjach administracyjnych, a więcej na zapewnianiu wysokiej jakości opieki. Firma Epic zintegrowała usługę Azure OpenAI Service ze swoim oprogramowaniem do elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR), aby zapewnić wiele rozwiązań, od wsparcia lekarzy w eksplorowaniu danych klinicznych w konwersacyjny i intuicyjny sposób po pomoc w skuteczniejszym odpowiadaniu na wiadomości pacjentów. Poprzez Nuance DAX Express możliwe jest osadzenie funkcji dokumentacji klinicznej opartej na sztucznej inteligencji bezpośrednio w przepływach pracy Epic, aby pomóc dostawcom w zmniejszeniu obciążeń administracyjnych, prowadzących do wypalenia zawodowego, rozszerzeniu dostępu do opieki nad pacjentami i poprawie wyników opieki zdrowotnej.

Dodatkowo klienci Epic wykorzystują teraz Azure Large Instances, aby osiągnąć skalę potrzebną do uruchamiania dużych baz danych Epic EHR – nawet do 50 milionów dostępów do bazy danych na sekundę. Pozwala im to na skalowanie wykraczające poza dotychczasowe ograniczenia współdzielonych rozwiązań infrastruktury chmury publicznej.

Nowy program partnerski Microsoft AI Cloud Partner Program

Kolejnym kamieniem milowym jest wprowadzenie AI Cloud Partner Program, nowej generacji programu partnerskiego Microsoft, który umożliwia każdemu partnerowi dostarczanie wartości dla klientów przy jednoczesnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji firmy Microsoft i chmury Microsoft Cloud. W ramach programu partnerzy otrzymują kompleksowe portfolio inwestycji dla wszystkich modeli biznesowych partnerów, na każdym etapie dojrzałości.

AI Cloud Partner Program ma zastosowanie w całym cyklu życia partnerów, m.in. w onboardingu, skillingu czy wprowadzaniu na rynek współsprzedaży. Partnerzy uzyskują wartość i korzyści poprzedniego programu, a także dostęp do nowych ofert i korzyści specyficznych dla sztucznej inteligencji. Program nie wymaga żadnych działań po stronie partnera, który chce przejść do nowego programu – dane partnerów zostały przeniesione automatycznie z zachowaniem dotychczasowych korzyści i oznaczeń. Więcej informacji: Microsoft AI Cloud Partner Program.

Dodatkowe aktualizacje dla partnerów

Oto kilka dodatkowych aktualizacji dotyczących możliwości dla partnerów w zakresie wprowadzania na rynek i skalowania działalności:

  • Aktualizacje dotyczące sukcesu niezależnych dostawców oprogramowania: Ogłoszony w wersji zapoznawczej program ISV Success dla partnerów ISV w ramach programu partnerskiego AI Cloud Partner Program jest dziś ogólnie dostępny. ISV Success oferuje korzyści związane z produktami i chmurą, środowiska demonstracyjne i piaskownicę, konsultacje techniczne dotyczące tworzenia i publikowania aplikacji, a po ich opublikowaniu korzyści sprzedażowe i marketingowe pomagające przyspieszyć transakcje za pośrednictwem komercyjnego portalu Microsoft Marketplace. Ponadto partnerzy uczestniczący w ISV Success uzyskają pod koniec 2023 r. dostęp do GitHub Copilot w ramach korzyści ISV Success.
  • Wielostronne oferty prywatne: W ramach ciągłych inwestycji w komercyjną platformę Microsoft Marketplace ogłoszono również wielostronne oferty prywatne, które umożliwiają partnerom współpracę w celu sprzedaży niestandardowych umów za pośrednictwem Marketplace.
  • Nowe oznaczenia Solutions Partner dla większej liczby partnerów: Wprowadzono nowe oznaczenia w ramach AI Cloud Partner Program, aby zapewnić dodatkowym partnerom możliwość zróżnicowania swoich możliwości technicznych i wykazania sukcesu klientów. Obejmuje to nowe oznaczenie usług szkoleniowych dla partnerów szkoleniowych, oznaczenia niezależnych dostawców oprogramowania dla partnerów tworzących rozwiązania dostosowane do chmury Microsoft Cloud i chmur branżowych oraz oznaczenie usług pomocy technicznej.

Dzisiejsze ogłoszenia wpisują się w całościowe zaangażowanie Microsoft w przyspieszenie transformacji sztucznej inteligencji, troskę o sukces klientów oraz napędzanie rozwoju i rentowności biznesu partnerów.

To tylko niektóre z nowości. Aby uzyskać więcej informacji na temat dzisiejszych ogłoszeń, zarejestruj się na wydarzenie Microsoft Inspire i obejrzyj wystąpienia Satyi Nadelli, Judsona Althoffa i Nicole Dezen.

Powiązane linki:

Dołącz do nas na konferencji Microsoft Inspire

Zwycięzcy i finaliści konkursu Partner of the Year 2023 platformy Microsoft 2023

Rozwijanie naszych ambicji związanych ze sztuczną inteligencją — zapowiedź usługi Bing Chat Enterprise i aktualizacji rozwiązania Microsoft 365 Copilot

Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z usługą Bing Chat Enterprise

Jak aplikacja Microsoft Sales Copilot zwiększy możliwości sprzedawców i agentów obsługi klienta

Dowiedz się więcej o Power Mining w usłudze Power Automate

Nowe możliwości i inwestycje platformy Azure

Dowiedz się więcej o programie partnerskim Microsoft AI Cloud Partner Program