Przejdź do głównej zawartości

#MicrosoftMówi: 87% prawników gotowych na chmurę

Zmiany przyzwyczajeń wynikające z cyfryzacji naszego życia odciskają swoje piętno na coraz szerszym kręgu działalności zawodowej, zwłaszcza w tzw. obszarach wyspecjalizowanych – medycynie, przemyśle, finansach, handlu czy jednostkach administracji publicznej. Rynek jest zdecydowanie gotowy i świadomy potencjału, jaki oferują rozwiązania chmurowe i budowane na tym fundamencie duże trendy, takie jak big data, sztuczna inteligencja, czy pogłębione mechanizmy analityczne. Jednocześnie obserwujemy różnice w zakresie adaptacji technologii w sektorze usług prawnych.

Palestra dwóch prędkości

Obecnie w Polsce mamy do czynienia z „dwoma biegunami” informatyzacji w sektorze usług prawniczych. Jeden z nich reprezentuje niewielka grupa kancelarii wykorzystująca zaawansowane narzędzia informatyczne. Druga – niestety znacznie większa, nadal pozostaje w kręgu analogowym, wykorzystując w codziennej pracy jedynie wybrane technologie i narzędzia do cyfrowej komunikacji.

Przykład z rynku: Chmura jak powietrze: cyfrowa transformacja kancelarii prawnej Magnusson

Wyniki opublikowanego niedawno przez Fundację LegalTech Polska raportu „Diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych usługach prawniczych” wskazują jednak jasno, że środowisko związane z usługami prawnymi w Polsce jest gotowe i otwarte na nowości technologiczne. Przedstawiciele tego sektora rozumieją, że wykorzystanie oprogramowania biurowego w chmurze, czy wsparcie sztucznej inteligencji może im zapewnić znaczącą przewagę na konkurencyjnym rynku usług prawnych, chociaż mają świadomość, że nie jest to stanowisko powszechne dla tego środowiska. Co ciekawe, zdecydowana większość uczestników badania (87%) zgodziła się ze stwierdzeniem, że nowe technologie będą odgrywały coraz większą rolę w codziennej pracy prawników.

Z kolei na inwestycję w nowoczesne technologie jako priorytet wskazała ponad połowa respondentów badania. Dla porównania, tego samego zdania jest prawie 70% (67) ich kolegów z rynku brytyjskiego.

Co więcej, niemal 80% prawników, którzy wzięli udział w badaniu przyznała, że wprowadzenie narzędzi i systemów technologicznych do ich codziennej pracy jest dobrym sposobem na usprawnienie ich pracy. Wśród konkretnych przykładów i potrzeb wymieniają oni m.in. adaptację aplikacji niededykowanych wprost branży prawniczej (faktury, systemy CRM, ewidencja czasu pracy, komunikatory etc.), rozwiązania dedykowane stricte branży (bazy wiedzy, elektroniczny system obsługi spraw i inne), ale także rozwiązania automatyzujące pracę niewymagającą wiedzy prawniczej (np. automatyzacja tworzenia umów), ale które również absorbują czas prawników (tylko na uciążliwość wynikającą z rejestracji czasu pracy wskazało 46% respondentów).

Technologia jako trampolina konkurencji dla firm prawniczych

Innym obszarem, scharakteryzowanym jako uciążliwy (przyznało tak 41% respondentów) są procesy zbierania informacji o stanie orzecznictwa i prawa. W tym obszarze, w którym mamy do czynienia z ogromnymi zbiorami danych, z pomocą mogą przyjść rozwiązania oparte o mechanizmy analizy big data.

Wśród działań, które respondenci dodatkowo wskazywali jako te, które można dodatkowo wdrożyć w celu obniżenia obciążeń prawników znalazła się konieczność popularyzacji rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Dla przykładu, już 30% uczestników badania widzi potencjał w rozwiązaniach sztucznej inteligencji, udzielających porad prawnych.

Środowisko prawnicze nie mówi tu jednym głosem: wdrażanie rozwiązań technologicznych do ich codziennej pracy nie jest konieczne – ale przychylnie na nie patrzą. Zdecydowana większość uważa, że nowoczesne technologie odegrają większą rolę w nadchodzących latach.

Raport jest wyraźnym sygnałem dla dostawców nowych technologii. Daje im zielone światło do upowszechniania wiedzy o funkcjonalnościach ich rozwiązań i obszarach działalności prawników, które mogą optymalizować. Jednocześnie technologia musi zapewnić im zgodność z wymaganiami zawodu, zarówno tymi prawnymi jak i jego etyczną stroną.

Zachęcam do lektury całego raportu, który jest dostępny pod adresem: „Diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystywania IT w usługach prawnych”.