Przejdź do głównej zawartości

#MicrosoftMówi: Przystępne technologie otwierają świat

Technologia ma spajać świat i jednoczyć ludzi. Ma niwelować przeszkody i bariery stojące na drodze doświadczania świata, z którymi na co dzień zmagają się miliony ludzi. Ma nie tylko stwarzać szanse, lecz przede wszystkim je wyrównywać. Ma uprzystępniać dostęp do świata jako takiego: do jego bogactwa doświadczeń i treści. Takie podejście do roli tzw. „technologii asystujących” ma firma Microsoft. Dostęp nich stanowi jednak wyzwanie globalne. Szacuje się, że na co dzień realną szansę na korzystanie z tego typu rozwiązań ma zaledwie 1 na 10 osób. Co można zrobić, aby wszyscy mogli czerpać ze wspólnego świata doświadczeń?

Być częścią świata zmysłów: Sztuczna Inteligencja w asyście niepełnosprawnym

Firma Microsoft uruchomiła pięcioletni program AI for Accessibility. Jego głównym celem jest opracowanie rozwiązań z zakresu Sztucznej Inteligencji (AI), które ułatwią osobom z niepełnosprawnością codzienne życie i poruszanie się w świecie. Pierwszy krok został już postawiony – powstają technologie ułatwiające osobom niewidomym i niesłyszącym zobaczenie i usłyszenie świata. Microsoft pracuje obecnie m.in. nad przekładaniem mowy na tekst w czasie rzeczywistym (Microsoft Translator), a także nad rozpoznawaniem obrazów (Helpicto) oraz opcjami rozpoznawania tekstu (Seeing AI). W przypadku Seeing AI mamy do czynienia z inteligentną aplikacją obsługującą kamerę (dostępną np. w smartfonie czy komputerze), która pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym poznać otoczenie wokół nich. Aplikacja obsługuje nie tylko takie funkcje jak czytanie na głos krótkich tekstów, napisów czy pisma odręcznego. Potrafi również opisać cechy wizualne osoby, na którą skierowana jest kamera. Rozpoznaje też waluty i kolory, a także obrazy występujące w innych aplikacjach.

Program AI for Accessibility to także granty dla programistów i wynalazców, jak również instytucji (uniwersytetów czy organizacji pozarządowych), którzy skupiają się na tworzeniu technologii asystujących, wspierających osoby z niepełnosprawnościami w nauce, pracy, życiu prywatnym i społecznym. Najbardziej obiecujące rozwiązania Microsoft zamierza wesprzeć zarówno pod kątem technologicznym, jak i biznesowego know-how, aby mogły trafić do powszechnego użytku jak najszybciej i w ten sposób pozytywnie wpłynąć na życie jak największej liczby ludzi.

Trzecim filarem programu jest propagowanie rozwiązań inkluzywnych poprzez włączanie ich do oprogramowania autorstwa Microsoft i partnerów firmy.

Być częścią świata słów: Microsoft Learning Tools

Wbrew pozorom, umiejętności czytania i pisania, które w europejskim kręgu kulturowym uchodzą za oczywistości, nie są bynajmniej czymś powszechnym w skali globu. Tymczasem to przecież podstawowy sposób komunikowania się ze światem i uczestniczenia w życiu społecznym. Chodzi tu nie tylko dostęp do wiedzy i wiadomości, lecz o cały świat wyborów i możliwości, które są zamknięte dla tych mających trudności z tymi czynnościami. Microsoft od lat rozwija technologie wspierające, asystujące i ułatwiające dostęp zarówno dorosłym, jak i dzieciom, do zasobów świata słów. Z pozoru proste rozwiązania mają często fundamentalne znaczenie dla potrzebujących wsparcia ludzi poprzez danie im narzędzi, które pomogą pokonywać przeszkody.

Dla osób, które potrzebują wsparcia w odkrywaniu świata słów, firma Microsoft opracowała Learning Tools. To bezpłatne narzędzia wbudowane w aplikacje Office 365 oraz przeglądarkę Edge. Pomagają one w nauce czytania i pisania nie tylko dzieciom w wieku szkolnym, lecz również dorosłym zmagającym się z dysleksją. Według raportu Dyslexia International[1], dysleksja stanowi dziś jedno z największych wyzwań edukacyjnych na świecie. Globalnie może dotykać nawet 700 mln dzieci i dorosłych. Szacuje się, że występuje u 1 na 10 osób.

Jednym z narzędzi wchodzących w skład Learning Tools jest czytnik immersyjny, dostępny w aplikacjach OneNote, Word, Office Lens czy Outlook, a także w przeglądarce Edge. Czytnik immersyjny pozwala uporać się z dwoma głównymi problemami dyslektyków: składaniem słów i rozumieniem tekstu. Gdy udaje się uporać z pierwszym wyzwaniem, najczęściej cała uwaga dyslektyka skupia się na samych literach i słowach, a umyka jej sens czytanego tekstu. Czytnik immersyjny daje możliwość dopasowania wyświetlanego tekstu do potrzeb czytającego, np. dowolnego zwiększania odstępu między literami, słowami, kolumnami tekstu albo poszczególnymi wierszami, ujednolicenia czcionek, zmiany ich rozmiaru i ustawienia bardziej lub mniej kontrastowego tła, sylabizacji wyrazów itp. Dzięki temu przyswojenie sensu tekstu czytanego przez dyslektyka jest po prostu łatwiejsze.

Być częścią świata rozrywki: Xbox Adaptive Controller

Pełny dostęp do możliwości oferowanych przez technologie nie może oczywiście pomijać świata rozrywki. Z myślą o graczach z niepełnosprawnością ruchową powstał Xbox Adaptive Controller, specjalnie zaprojektowany kontroler do konsoli Xbox One pełniący rolę personalizowanego koncentratora. Dzięki niemu gracze mogą od podstaw zdefiniować wszystkie funkcje przycisków wedle ich własnych potrzeb. Dodatkowo kontroler umożliwia podłączenie do niego urządzeń zewnętrznych, takich jak specjalne przełączniki, dodatkowe przyciski czy joysticki, które w rezultacie stworzą jedyny w swoim rodzaju, zindywidualizowany kontroler do gier. Z pozoru proste rozwiązania, jak np. możliwość dopasowania sterowania przyciskami, gałką i spustami za pomocą niestandardowych urządzeń dodatkowych i według indywidualnych wymagań gracza, pozwala włączyć osoby z niepełnosprawnością ruchową do wielkiego świata gier i otworzyć przed nimi nowe sposoby na spędzanie wolnego czasu i uczestniczenia w życiu społeczności graczy.

[1]Źródło: Raport Dyslexia International, Better training, better teaching. Pełny raport dostępny pod adresem: https://www.dyslexia-international.org/wp-content/uploads/2016/04/DI-Duke-Report-final-4-29-14.pdf