Przejdź do głównej zawartości

#MicrosoftMówi: Scenariusze przyszłości sektora bankowego napisane technologią

Dzisiejsza gospodarka to nie tylko produkty i usługi. Jej fundamentem coraz częściej jest sprawna wymiana informacji i bezpieczne transakcje realizowane z prędkością… sieci.

Otwarcie rynku usług finansowych na nowe podmioty tworzy okazję dla kolejnych fintechów, aby rewolucjonizować rynek i tworzyć nowe modele biznesowe, które przesuwają jego fundamenty. W nowym krajobrazie kolejne instytucje starają się o licencje usług bankowości cyfrowej, a technologie takie jak blockchain zmieniają sposób, w jaki firmy i ludzie przeprowadzają transakcje. Rynkowi „czelendżerzy” budzą aktywność liderów bankowości, dla których technologia staje się orężem w cyfrowej transformacji i osią koniecznej zmiany.

Personalizacja i dostosowanie

Jedyną rzeczą, która zmienia się szybciej niż technologie transformujące branżę, są jednak oczekiwania klientów. Aby zachować konkurencyjność, banki zwracają się ku nowym trendom, takim jak uczenie maszynowe, analityka danych, sztuczna inteligencja, czy właśnie blockchain, które umożliwiają oferowanie klientom wysoce spersonalizowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i szytych na miarę produktów i usług, które zostały dostosowane do obecnej sytuacji gospodarczej.

Ewoluujący krajobraz przemysłu finansowego będzie w coraz większym stopniu pozwalał na obecność na rynku nowych podmiotów – “twórców” i “dystrybutorów” usług finansowych. Rozwój portfolio ich usług pozwoli jednocześnie na niedostępne wcześniej kombinacje produktów i zwiększy zapotrzebowanie na inteligentne systemu, których rolą będzie uproszczenie i odpowiednie ukierunkowanie wyborów klientów w celu optymalizacji ich doświadczenia „bankowania”.

Budowanie silnych i długotrwałych relacji z klientami wymaga nie tylko czasu, czy nowatorskiego podejścia, ale i stworzenia modelu działania, który przetrwa „rewolucję”. Zrozumienie motywacji i potrzeb klientów, stworzenie odpornego modelu biznesowego i dalsze dostarczanie wartości w radykalnie zmieniających się warunkach jest bez wątpienia podstawą sukcesu instytucji finansowych, niezależnie od tego, w jaki sposób jak może wyglądać scenariusz najbliższej przyszłości. Przyspieszenie zmian w branży może przebiegać różnymi drogami, jednak wszystkie są ze sobą nierozerwalnie powiązane.

Pozytywne „zakłócenia”

Banki, które nie chcą stracić na znaczeniu i skutecznie dążyć do rozwoju w cyfrowym świecie, muszą wprowadzać innowacje w taki sam sposób, w jaki angażują się w kontakt z klientami, współpracować i aktywnie wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Wykorzystanie nowych technologii umożliwi bankom i instytucjom finansowym „zakłócanie” własnych modeli biznesowych m.in. przez przekształcanie poddawanych analizie agregowanych danych we wnioski kierujące na nowe scenariusze działań, przekształcanie pomysłów w konkretne działania i tworzenie szans (sprzedażowych czy tych związanych z utrzymaniem lojalności klientów) przez uwzględnianie zmian w swojej strategii rozwoju.

Jeśli banki chcą pozostać istotne i skutecznie dążyć do rozwoju w tym cyfrowym świecie, muszą wprowadzać innowacje w sposób, w jaki angażują się w kontakt z klientami, współpracują z partnerami i działają. Wykorzystanie nowych technologii umożliwi bankom „zakłócanie” własnych modeli biznesowych poprzez przekształcanie danych we wnioski, pomysłów w działania i tworzenie możliwości poprzez uwzględnianie zmian.

Dobrym przykładem ilustrującym takie działanie jest zrealizowana przez Bank Millennium platforma goodie. Dzięki chmurze bank łączy klientów i detalistów w ramach innowacyjnej platformy e-commerce oferującej możliwość sprzedaży i dostępu do produktów i usług online.

Cyfrowa „wszechobecność”

Tak, jak coraz częściej rozmywają się granice pomiędzy branżami, tak usługi bankowe są rozproszone na różnych rynkach. Sytuacja ta prowadzi do coraz bardziej znaczącej roli instytucji finansowych. Znacznie więcej niż tylko partnerzy, banki przyszłości aktywnie włączają cyfrowe usługi zarówno dla klientów komercyjnych, jak i instytucjonalnych, wychodząc poza ściany oddziałów stacjonarnych. Skupiają się przy tym na modułowości i elastyczności, czerpiąc często ze świata elektroniki użytkowej model działania „plug and play”, tym samym płynnie integrując się w łańcuchu wartości dla klientów. Mechanizmy te, w połączeniu z bezpiecznymi rozwiązaniami w chmurze i zaawansowaną analizą danych mogą dostarczać klientom końcowym wysoce dopasowane produkty końcowe.

Otwarta bankowość nie tylko stymuluje innowacje, ale także zasadniczo zmienia relacje między bankami a fintechami. To już nie tylko partnerzy, czy konkurencji. Dzięki połączeniu płatnych wywołań API i przychodów z usług subskrypcyjnych, stają się coraz częściej płacącymi klientami. Nowe podmioty na rynku, np. te całkowicie oparte na chmurze i oferujące otwarte standardy łączenia się z API pokazują rynkowi drogę do rozproszonych „hiperaktywnych” podstawowych usług bankowych. Działania te powodują standaryzację wybranych usług o niższej wartości, które tracą swój luksusowych charakter a dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii – analityki predykcyjnej czy sztucznej inteligencji mogą być w pełni automatyzowane. Dzięki temu instytucje finansowe mogą się skupiać na usługach o wysokiej wartości i maksymalizacji podstawowej działalności banku. Transformacja ku modelowi biznesowemu opartemu na platformie tworzy wokół banku samoutrzymujący się ekosystem, a jednocześnie daje nowe możliwości zarabiania, wykorzystując przy tym analitykę, bezpieczeństwo, zgodność z normami i dyrektywami i partnerskie działania w charakterze zaufanego pośrednika.

Sieć bloków połączonych

Przesunięcie akcentu w kierunku modelu „samoobsługowego” osiągnęło swój punkt końcowy: obecnie klienci coraz częściej sami wykonują wiele tradycyjnych funkcji banków (tych, które nie zostały jeszcze zautomatyzowane), a w niektórych przypadkach sami funkcjonują jak bank.

Instytucje finansowe muszą pamiętać, że ich wartością są właśnie klienci i dostarczać im potrzebną infrastrukturę a także służyć jako zaufane „węzły” łączące zarówno jednostki, jak i małe grupy w globalną sieć „mikrobanków”.

Działając w oparciu o blockchain, te nowe podmioty pożyczają, prowadzą działalność handlową i finansują przedsięwzięcia na małą skalę, lub łącząc się i gromadząc środki są w stanie realizować cele finansowe na większą skalę.

Przykładem takiego działania jest projekt Ubin, realizowany przez Bank Monetary Authority of Singapore (MAS) z Singapuru oraz The Association of Banks in Singapore (ABS). Jego celem jest poznanie możliwości wykorzystania technologii rejestrów rozproszonych (DLT) i wykorzystanie jej do rozliczeń płatności i papierów wartościowych. Projekt jest kluczowym kamieniem milowym na drodze Singapuru do pozycji inteligentnego centrum finansowego. Projekt jest wspierany przez platformę Microsoft Azure – która dzięki swojej otwartości, elastyczności i skalowalności obsługuje szybko rosnącą liczbę rozproszonych rejestrów księgowych, które odpowiadają określonym wymaganiom biznesowym i technicznym dotyczącym bezpieczeństwa, i wydajności procesów operacyjnych.

Instytucje finansowe osiągają zyski dzięki ofertom opartym na subskrypcji i usługom o wartości dodanej, korzystając z danych przepływających przez ich systemy do budowania relacji z klientami, dostarczania jeszcze lepszych usług i odkrywania nowych możliwości biznesowych.


Klauzula dotycząca publikowania treści

Treści zamieszczone w Centrum Prasowym Microsoft, w tym również na blogu ekspertów #MicrosoftMówi, zostały przygotowane przez pracowników Microsoft w celu ich dalszego wykorzystania przez dziennikarzy oraz media. Artykuły pracowników Microsoft, opublikowane w Centrum Prasowym Microsoft, w tym na blogu #MicrosoftMówi, mogą być wykorzystywane w całości oraz we fragmentach, pod warunkiem oznaczenia źródła ich pochodzenia. Dotyczy to zarówno tekstów, jak i zdjęć oraz filmów zamieszczonych w Centrum Prasowym Microsoft, w tym na blogu #MicrosoftMówi.

Jednocześnie Microsoft potwierdza, że posiada całość majątkowych praw autorskich do tak udostępnianych treści, uzyskał zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, występujących w udostępnionych treściach oraz wszelkie inne zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby treści mogły być udostępnione i rozpowszechnione publicznie na powyższych warunkach.