Przejdź do głównej zawartości
Microsoft Innovative Educator Expert

Szkoła zmian #MicrosoftMówi

Rzeczywistości, która kilka miesięcy temu zastała każdego z nas, nikt się nie spodziewał. Czas reakcji na nowe wyzwania i trudności stał się podstawowym elementem funkcjonowania, bo nowych warunków uczą się i doświadczają wszyscy. W świecie edukacji, platformą do wymiany tych doświadczeń jest globalny program zrzeszający społeczność najbardziej innowacyjnych nauczycieli z całego świata – Microsoft Innovative Educator Expert. Zapisy do programu na przyszły rok szkolny trwają do 15 lipca.

„Ta szybka zmiana związana z przejściem do zdalnej edukacji wymagała niezwykłej elastyczności i kreatywności. Wielu nauczycieli po raz pierwszy zetknęło się z cyfrowymi narzędziami, część z nich nie potrafiła się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Musieliśmy przekroczyć swoją strefę komfortu” – mówi Małgorzata Kulesza, nauczycielka chemii i nauk przyrodniczych w XIII LO w Krakowie.

„Praktycznie wszystkie lekcje prowadzimy na żywo. Szkoła i uczenie młodych to prawdziwe wyzwanie. Sytuacja, w której się znajdujemy pokazała nam nauczycielom, że bez technologii nie ma edukacji. Wydaje mi się, że nowoczesne narzędzia weszły już do nas na dobre i pokazały, że można je wykorzystywać w pracy z uczniami oraz dokumentacją szkolną” – twierdzi Jacek Zabłocki, nauczyciel angielskiego w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

Wyzwań zdalnej nauki jest wiele. Jako podstawowe nauczyciele wymieniają te związane z wzbudzeniem zainteresowania uczniów i zaangażowaniem ich na odległość, a także sposobem przekazania materiału w ciekawy sposób. Stworzenie sprawdzianu w aplikacji Forms w Microsoft Teams, albo wykorzystanie gry Minecraft: Education Edition do przekazania wiedzy z języka angielskiego to tylko niektóre z metod, jakie w nowej zdalnej edukacji zadomowiły się na „wirtualnych biurkach” uczniów i nauczycieli.

„Zdalne nauczanie wymaga osobistego zaangażowania uczniów. Tutaj nie można ich zmusić do niczego i nie chodzi też o przerobienie materiału. Trzeba tak zorganizować pracę, aby wzbudzić ich ciekawość, zainteresować i zaangażować. W moim przypadku w zdalnym nauczaniu doskonale sprawdziła się praca metodą projektu wspierana nowymi technologiami” – przekonuje Małgorzata Kulesza, nauczycielka chemii i nauk przyrodniczych w XIII LO w Krakowie.

Technologia, która w zdalnym świecie wpisała się w codzienność niemal każdego z nas, bez wsparcia i umiejętności indywidualnych człowieka byłaby jedynie narzędziem samym w sobie. To dzięki cyfrowym kompetencjom nauczycieli, ich ciągłemu rozwojowi, uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności, które zaprocentują w przyszłości.

W Microsoft staramy się wspierać nauczycieli na kilku płaszczyznach. Tworzymy technologie, które mogą wykorzystać do codziennych zadań, tych wprost dotyczących uczniów i na przykład pomagających im w stworzeniu sprawdzianu czy zrealizowaniu wideo-lekcji, ale także tych umożliwiających zorganizowanie rady pedagogicznej on-line. Dodatkowo chcemy poprzez takie programy jak Microsoft Innovative Educator Expert umożliwić nauczycielom z całego świata wzajemne rozmowy, wymianę doświadczeń i zdobycie nowych umiejętności. Najlepiej uczymy się przez doświadczenie, a MIE Expert to nic innego jak skarbnica doświadczeń płynących „od i do” nauczycieli – mówi Agata Kapica, Manager Programu Microsoft dla Edukacji w Microsoft Polska.

Microsoft od lat tworzy szereg rozwiązań i programów, które mają służyć nauczycielom w kształceniu młodych ludzi na całym świecie. Kilka lat temu został stworzony specjalny program dla edukatorów – Microsoft Innovative Educator Expert, który dzisiaj gromadzi aż 262 nauczycieli w Polsce z iskrą innowacji i zapałem do technologii. Globalnie w programie zrzeszonych jest ponad 9 600 osób.

„Program MIEE to przede wszystkim kontakty z nauczycielami oraz klasami z Polski i całego świata. Wymiana doświadczeń jest na wagę złota. Dzięki temu można stosować najnowocześniejsze metody nauczania. Poznałem fantastycznych, najlepszych edukatorów z Polski, którzy wymieniali się poglądami w trakcie konferencji MIEE. Dzięki programowi dowiedziałem się o Skype in the Classroom (z moimi klasami zwiedziliśmy prawie cały świat) oraz Minecraft, które używam na lekcjach, kołach zainteresowań czy też w trakcie pracy w projekcie ERASMUS PLUS” – mówi Jacek Zabłocki, nauczyciel angielskiego w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

O wpływie dyskusji na temat nowych rozwiązań w edukacji w ramach globalnego programu MIE Expert przekonuje także Małgorzata Kulesza.

„Dla mnie przejście na zdalne nauczanie nie było aż tak trudne, gdyż od kilku lat wykorzystuję w pracy mieszany model uczenia się i eksperymentuję z różnymi cyfrowymi narzędziami. Na szczęście mogłam wykorzystać moje dotychczasowe doświadczenia w pracy metodą projektu oraz umiejętności, które rozwinęłam dzięki udziałowi w programie MIE Expert. Swoją wiedzą podzieliłam się także z innymi nauczycielami i szkołami. W ciągu trzech dni przeszkoliłam grono pedagogiczne w jednej ze szkół, z którą współpracuję i przy ogromnym zaangażowaniu dyrekcji wdrożyliśmy w całej placówce nauczanie zdalne z wykorzystaniem Microsoft Teams. Microsoft 365 wspiera dyrekcję w  zarządzaniu szkołą. Microsoft Teams wykorzystujemy do zdalnej nauki, systematycznych spotkań rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami. Założyliśmy zespół w aplikacji Teams, gdzie nauczyciele wymieniają się doświadczeniami z pracy zdalnej oraz systematycznie są wspierani różnymi możliwościami wykorzystania nowych technologii w pracy pedagogicznej i wychowawczej oraz w rozwiązaniu bieżących problemów. Szczególnie teraz, w tym trudnym okresie, to wsparcie nauczycieli jest bardzo ważne, kiedy można powiedzieć, że to nauczyciele są przewodnikami i kompasem dla swoich uczniów” – twierdzi Małgorzata Kulesza, nauczycielka chemii i nauk przyrodniczych w XIII LO w Krakowie.

Program Microsoft Innovative Educator Expert wspiera społeczność pasjonatów nauki, którzy chcą się uczyć, rozwijać i pracować wspólnie, aby edukować młodych uczniów. W programie może uczestniczyć każdy, dla kogo edukacja to pasja. Eksperci MIE dzielą się doświadczeniami z kolegami oraz innymi edukatorami poprzez lokalne programy szkoleniowe w ich własnych systemach szkolnych, prezentacje na konferencjach, blogach, a także w kanałach społecznościowych.

Zapisy do programu trwają do 15 lipca 2020 r. Więcej szczegółów na temat uczestnictwa w MIE Expert można znaleźć TUTAJ.