Przejdź do głównej zawartości

Technologiczna pomoc w służbie dla zdrowia. #TuesdAI

Liczba zastosowań innowacji technologicznych w opiece zdrowotnej gwałtownie wzrasta już od kilku lat a według najnowszych danych światowy rynek e-zdrowia ma szansę wzrostu (CAGR) o prawie 15% (14,7%) w latach 2019-2024. Rosnąca świadomość społeczeństwa dotycząca e-zdrowia oraz wzrost skuteczności zastosowania kolejnych technologii w medycynie, prowadzą nie tylko do powszechnej akceptacji zjawiska. Wywołują one również wzrost popytu na konkretne rozwiązania cyfrowe pozwalające faktycznie postawić pacjenta w centrum uwagi.

Microsoft właśnie pokazał najnowszy koncept przyszłości – City of the Future podczas największej dorocznej konferencji biznesowej Microsoft Innovation Summit 2019. Sektor zdrowia jest jednym z kluczowych filarów Miasta Przyszłości, w którym firma wraz z partnerami przedstawia gotowe do wdrożenia scenariusze wykorzystujące w większości rozwiązania polskich firm technologicznych oparte o chmurę Microsoft.

Satya Nadella, Microsoft CEO, podczas jednego ze swoich wystąpień w tym roku, podkreślił ogromną rolę sztucznej inteligencji w cyfrowej transformacji opieki zdrowotnej. Podał przykład już stosowanych rozwiązań w największym prywatnym szpitalu w Stanach Zjednoczonych. Steward Healthcare wykorzystuje Azure Machine Learning (AI) do przewidywania, jak długo pacjent będzie w szpitalu, a także potencjalnych planów leczenia, aby pomóc przyspieszyć opiekę i leczenie, pomagając im zaoszczędzić 48 mln dolarów rocznie.

Cyfrowa transformacja sektora zdrowia to oczywiście korzyści dla obu stron, ale to, co jest najważniejsze i powinno leżeć u podstaw zmiany, to konsekwentna reorganizacja systemu ochrony zdrowia, aby był on w stanie odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby pacjentów. Z pomocą w tej sprawie mogą przyjść takie technologie, jak telemedycyna czy sztuczna inteligencja. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu Internetu rzeczy (IoT), pracownicy służby zdrowia mogą zbierać informacje na temat stanu zdrowia pacjentów nie tylko wygodniej, ale przede wszystkim szybciej.

Udowadnia to chociażby krakowski MedApp, który zaszczepił elementy sztucznej inteligencji w urządzeniach m.in. do samodzielnego badania EKG, spirometrii, czy pulsoksymetrii. Dane są przekazywane w czasie rzeczywistym do lekarza prowadzącego, który w każdej chwili może sprawdzić, co dzieje się z pacjentem.

Cyfrowy fundament zmiany modelu opieki

Partnerzy Microsoft zaangażowani w technologiczną reformę ochrony zdrowia za cel postawili sobie nie tylko zmniejszenie poziomu uciążliwości procesów administracyjnych i lepsze zaadresowanie potrzeb pacjentów. Istotne jest także wsparcie lekarzy w codziennych decyzjach terapeutycznych i ich większa interakcja z pacjentami.

Dla przykładu, rozwiązanie KenSci, służące do zarządzania pacjentami oraz płynnością obsługi wszystkich procesów w placówce medycznej, pozwala na bieżąco monitorować liczbę oczekujących, długość wizyty, czy poziom obłożenia gabinetów i sal. Podobne korzyści można zyskać także dzięki aplikacji Comarch Concierge – platformie do umawiania wizyt i konsultacji zdalnych. Znacznie pomaga to w usprawnieniu całego procesu pod względem logistycznym – m.in. dzięki wyeliminowaniu czasu spędzanego w kolejkach.

Kolejny system, Medic zaprojektowany przez eCom, wirtualnie przechowuje całą dokumentację medyczną i umożliwia lekarzowi pierwszego kontaktu dostęp do danych, również z poziomu telefonu, co ma znaczenie szczególnie podczas wizyt domowych. Przeprowadzana diagnostyka jest dodatkowo przetwarzana w aplikacji Carna Life, przy pomocy, której pacjenci w bardzo prosty sposób mogą rejestrować swoje badania, a lekarze je opisywać.

Algorytmy z wysokim IQ

Analiza danych coraz częściej wspomagana jest przez inteligentne algorytmy, które odpowiadają za interpretację wyników i priorytetyzację konsultacji, jeśli wymagana jest interwencja specjalisty medycznego.

Innym przykładem zastosowania technologii w medycynie jest organizacja Cochrane, która zajmuje się tworzeniem przeglądów interwencji w zakresie opieki zdrowotnej. Realizowany przez nią Cochrane Transform Project wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do analizowania tysięcy raportów, co pozwala na automatyczne wybranie tych, które warto uwzględnić w systematycznych przeglądach. To nowe podejście pozwala zaoszczędzić tygodnie monotonnej pracy, uwalniając ekspertów ds. opieki zdrowotnej od godzin spędzanych na żmudnych analizach.

Celem projektu jest analiza badań medycznych prowadzących do znalezienia optymalnych metod leczenia i interwencji. Systematyczne przeglądy łączą najlepsze dostępne dowody badawcze pochodzące z poszczególnych badań klinicznych oraz dane diagnostyczne z całego świata, aby dostarczyć informacji na temat opracowywania wytycznych, indywidualnych decyzji dotyczących praktyki oraz kształtowania polityki zdrowotnej na skalę krajową.

System jest obecnie wykorzystywany przez Brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Opieki Zdrowotnej, który obejmuje ponad 65 milionów osób w brytyjskiej Narodowej Służbie Zdrowia (NHS). Ma on szansę np. ułatwić wprowadzania nowych leków do powszechnego stosowania w ramach NHS. W rezultacie, dzięki inteligentnej chmurze, decyzje o tym, które działania są najskuteczniejsze, będą szybsze i bardziej wiarygodne.

W służbie człowieka

Technologia towarzyszy nam na każdym kroku. Obecnie według różnych raportów, na całym świecie samych smartfonów używa już ponad 2,5 miliarda ludzi, a w ciągu najbliższych 3-4 lat liczba wszystkich komunikujących się ze sobą urządzeń – czyli także czujników Internetu rzeczy podłączonych do sieci – ma szansę przekroczyć 10 miliardów. To nie tylko liczby, które wydają nam się wręcz abstrakcyjne. To obraz świata, w którym w każdej dziedzinie, a zwłaszcza w sektorze medycznym, postęp technologiczny działa w służbie człowieka.

Medycyna i technologia to jednak nie liczby, ale przede wszystkim ludzie. Smartfon staje się przedłużeniem naszych rąk i pierwszym narzędziem realizacji potrzeb. Chcemy mieć dzięki niemu dostęp nie tylko do informacji, lecz także możliwość szybkiego działania, zdalnego monitorowania naszego organizmu, a w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej – alarmowania właściwych osób. W tym właśnie miejscu z pomocą przychodzi publiczna chmura obliczeniowa i nowoczesne technologie.