Przejdź do głównej zawartości

#TuesdAI: w j(AI)ki sposób sztuczna inteligencja podnosi wydajność i przyspiesza osiąganie wyników biznesowych

Sztuczna inteligencja niewątpliwie zmienia sposób w jaki pracujemy. Gartner szacuje, że już w 2021 r. zwiększenie stopnia wykorzystania AI wygeneruje wartość biznesową na poziomie 2,9 biliona USD, ale także pozwoli odzyskać 6,2 miliarda godzin „wydajności”. Aby lepiej przyjrzeć się korzyściom AI dla pracowników i wskazać na możliwości pełniejszego wykorzystania AI w Microsoft 365, Microsoft zlecił badania Forbes Insights i Forrester Consulting.

Forbes Insights przeprowadziło ankietę wśród 350 menedżerów w USA, z których 80 proc. uznało, że ich organizacje muszą opanować sztukę współpracy na linii człowiek i maszyna. Podkreślili oni również, że oddanie aplikacji napędzanych sztuczną inteligencją w ręce „pracowników wiedzy” (ang. „knowledge workers”) ma kluczowe znaczenie dla ich produktywności i wydajności.

Kluczowe wyniki badania Forbes Insights: Everyday AI – wykorzystywanie sztucznej inteligencji w celu wzmocnienia pozycji „pracowników wiedzy”:

  • 79% respondentów zgadza się, że AI i powiązane z nią technologie mają wpływ na przepływ pracy i narzędzia dla pracowników wiedzy.
  • 80% twierdzi, że przekazanie aplikacji wykorzystujących technologię AI w ręce „pracowników wiedzy” ma kluczowe znaczenie dla ich wydajności.
  • 84% respondentów zgadza się, że AI usprawnia procesy, dając „pracownikom wiedzy” więcej czasu na działania kreatywne.

„79 proc. zgadza się, że AI już teraz ma wpływ na przepływ pracy i narzędzia dla „pracowników wiedzy”, ale tylko 5 proc. kadry kierowniczej uważa, że ich firmy są liderami w branży pod względem korzystania z procesów opartych na AI” – cytat z badania Forbes Insights: Everyday AI.

Forrester Consulting przeprowadził ankietę wśród ponad 250 dyrektorów wykonawczych na całym świecie i 1000 „pracowników wiedzy”, z których 59% miało trudności ze znalezieniem potrzebnych im źródeł informacji. Badanie ujawniło, w jaki sposób mogą oni korzystać z AI, aby zwiększyć wydajność, produktywność i ogólne korzyści biznesowe.

Wyniki badania Forrester Consulting zleconego przez Microsoft: Rozszerzenie wartości AI na rzecz „pracowników wiedzy”.

Podsumowanie korzyści:

  • skuteczniejsza współpraca między zespołami i obszarami geograficznymi;
  • lepsza jakość życia w pracy i większa satysfakcja pracowników;
  • więcej czasu na koncentrację nad ważniejszymi zadaniami niosącymi większą wartość dla biznesu;
  • częstsze i skuteczniejsze przekazywanie danych i wniosków w całej organizacji.

„Ten rodzaj AI nie zastępuje pracowników – on zwiększa ich produktywność i efektywność”.

„Sprawność działania pracowników wiedzy zależą od swobodnego przepływu informacji. Kiedy nie mogą znaleźć potrzebnych im danych, często podejmują ograniczone decyzje, które mogą mieć wpływ na cały biznes. Gdy informacje graficzne są właściwie analizowane i prezentowane we właściwym kontekście, mogą pomóc im w łatwiejszym znajdowaniu odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i podejmowaniu szybszych decyzji z większą pewnością siebie”.

Z badania Forrester Consulting zleconego przez Microsoft: Rozszerzenie wartości AI na pracowników wiedzy.

W trakcie badania przeprowadzono wywiady z liderami IT siedmiu globalnych organizacji wykorzystujących możliwości AI w Microsoft 365. Analitycy z Forrester Consulting przewidzieli w ten sposób bezpośredni wpływ finansowy technologii AI na złożoną globalną organizację zatrudniającą 8 500 „pracowników wiedzy”. Kwantyfikowalny wzrost wydajności i wydajności został oszacowany na 36,6 mln USD w ciągu czterech lat.

Wyniki badania Forrester na zlecenie Microsoft: The Total Economic Impact™ Of Microsoft 365 AI For Knowledge Workers.

”Technologia ta oznacza, że będziemy w stanie szybciej wrócić do naszych klientów z konkretną ofertą i szybciej zamykać szanse sprzedażowe. To z kolei przełoży się na większe przychody”- podkreśla dyrektor ds. operacji IT i bezpieczeństwa z globalnej firmy świadczącej usługi IT, z którą przeprowadzono wywiady w ramach badania AI w Microsoft 365.

Badanie Forrester, które prezentuje potencjalne oszczędności, wydajność oraz poprawę zaangażowania, współpracy i korzyści dla kultury przedsiębiorstw, dzięki wykorzystaniu Microsoft 365 jest dostępne pod linkiem Forrester Total Economic Impact study.


Klauzula dotycząca publikowania treści

Treści zamieszczone w Centrum Prasowym Microsoft, w tym również na blogu ekspertów #MicrosoftMówi, zostały przygotowane przez pracowników Microsoft w celu ich dalszego wykorzystania przez dziennikarzy oraz media. Artykuły pracowników Microsoft, opublikowane w Centrum Prasowym Microsoft, w tym na blogu #MicrosoftMówi, mogą być wykorzystywane w całości oraz we fragmentach, pod warunkiem oznaczenia źródła ich pochodzenia. Dotyczy to zarówno tekstów, jak i zdjęć oraz filmów zamieszczonych w Centrum Prasowym Microsoft, w tym na blogu #MicrosoftMówi.

Jednocześnie Microsoft potwierdza, że posiada całość majątkowych praw autorskich do tak udostępnianych treści, uzyskał zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, występujących w udostępnionych treściach oraz wszelkie inne zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby treści mogły być udostępnione i rozpowszechnione publicznie na powyższych warunkach.