Przejdź do głównej zawartości

W równowadze z otoczeniem – technologia w służbie zrównoważonego rozwoju

Firmy na całym świecie są coraz bardziej świadome tego, jak innowacje pomagają im osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i środowiska. Przetwarzanie w chmurze wspiera organizacje w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla i efektywniejszym wykorzystaniu zasobów. Otwarcie nowego regionu przetwarzania danych w chmurze – Azure Poland Central – dokłada kolejną cegiełkę do budowy zrównoważonego rozwoju polskiego biznesu i gospodarki z udziałem technologii. Inwestycja jest kolejnym krokiem milowym, umacniającym 30-lecie obecności Microsoft w Polsce.

Sustainability, czyli zrównoważony rozwój, coraz częściej pozwala firmom różnych sektorów uzyskać wyraźne przewagi konkurencyjne, a chmura przynosi konkretną odpowiedź na wyzwania związane z konsumpcją energii. Wspieranie wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju zwiększa również zaufanie do marki, co prowadzi do większego zadowolenia pracowników i klientów. Konsumenci, instytucje finansujące inwestycje, jak i inwestorzy już teraz nagradzają organizacje działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju swoimi zakupami, preferencyjnymi ocenami czy warunkami inwestycji. W rzeczywistości, aż 73 procent inwestorów twierdzi, że działania na rzecz poprawy stanu środowiska i społeczeństwa mają wpływ na ich decyzje finansowe.

Chmura wspiera realizację ambitnych założeń Zielonego Ładu

Zrównoważony rozwój stał się także na dobre podstawą kształtowania polityki UE. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu wyznaczono ambitne cele, które mają wpływ na każde państwo członkowskie: neutralność klimatyczna do 2050 r. oraz ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Unijny instrument na rzecz odbudowy i odporności o wartości 734 mld euro ma pomóc UE w osiągnięciu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez skierowanie Europy na ścieżkę transformacji cyfrowej, tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu w tym procesie. Innowacje cyfrowe odegrają istotną rolę, pomagając organizacjom w obniżeniu zużycia energii, bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów i podejmowaniu świadomych decyzji w oparciu o odpowiednie dane.

Odblokowanie danych ma kluczowe znaczenie dla organizacji dążących do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Wiele firm dostrzega wyzwania związane z efektywnym rejestrowaniem, raportowaniem i analizowaniem danych, których potrzebują, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko. Odpowiedzią jest chmura, a Ilekroć poruszamy temat chmury, tak naprawdę mówimy o centrach danych. Są to realne miejsca – budynki pełne procesorów, które umożliwiają naszą pracę, naukę, codzienne życie i planowanie przyszłości.

Łącząc te informacje z nowo otwartym centrum przetwarzania danych w chmurze Azure w Polsce, lokalizacja geograficzna centrów danych może być niezwykle korzystna dla przedsiębiorstw dbających o zrównoważony rozwój, m.in. w zakresie:

  • Umożliwienia korzystania z lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa. Jeśli firmy wykorzystują w konsumowanym miksie energetycznym tę pochodzącą z OZE, czyli energię słoneczną lub wiatrową, zmniejszają tym samym emisję węgla do środowiska.
  • Rozłożenia zużycia energii na dużą liczbę globalnych lokalizacji. Duże przedsiębiorstwa, które troszczą się o zrównoważony rozwój, powinny rozłożyć swoje zużycie energii na wiele globalnych lokalizacji, tak aby zrównoważone środowisko mogło być utrzymane na całym świecie.

Jeszcze w 2018 roku Microsoft zlecił przeprowadzenie badań w celu porównania zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych (GHG) przez cztery aplikacje działające w chmurze z ich odpowiednikami instalowanymi na komputerach firmowych. Analiza wykazała, że chmura Microsoft jest od 22 proc. do 93 proc. bardziej energooszczędna w porównaniu z centrami danych w przedsiębiorstwach. Uwzględniając energię odnawialną, Microsoft oszacował, że chmura Microsoft jest dodatkowo od 72 proc. do 98 proc. bardziej efektywna pod względem emisji dwutlenku węgla.

W maju 2020 roku ogłosiliśmy ambitne plany inwestycji miliarda dolarów w otwarcie regionu przetwarzania danych w chmurze zlokalizowany w Polsce i liczne programy kompetencyjne rozwijające umiejętności cyfrowe Polaków.

Wraz z tą inwestycją jesteśmy zaangażowani w zapewnienie jak najbardziej zrównoważonej technologii chmury, dlatego też tam, gdzie jest to tylko możliwe, przekładamy nasze globalne zobowiązania związane z troską o środowisko naturalne i zieloną transformację energetyczną na grunt rozwoju naszych centrów danych. Dlatego więc także dla centrów danych zlokalizowanych w polskim regionie przetwarzania chmury, przewidzieliśmy dodatkowe inwestycje w zrównoważony rozwój, a także gromadzimy i analizujemy dane, które wspierają nas w spełnianiu a nawet przekraczaniu poczynionych zobowiązań w zakresie emisji gazów, wykorzystania wody, gospodarowania odpadami i wpływu na ekosystem.

Działania Microsoft w Polsce są m.in. zgodne zobowiązującymi wymogami dotyczącymi jakości powietrza. Na poziomie globalnym, firma zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów zakresu 1 i 2 do poziomu bliskiego zeru, m.in. poprzez działania na rzecz efektywności energetycznej oraz poprzez osiągnięcie 100 proc. dostaw energii ze źródeł odnawialnych (OZE) już do 2025 roku. Przekładając to na grunt Polski, planujemy wykorzystać mieszankę biopaliw do zasilania naszych zapasowych generatorów, która znacząco zmniejsza emisję netto CO2. Dodatkowo nowe centra danych Microsoft są projektowane z myślą o uzyskaniu certyfikatów LEED Gold, przyznawanego w ramach największego na świecie programu certyfikacji budynków ekologicznych o niższej emisji CO2.

Droga do zerowej emisji dzięki chmurze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polsce przeniósł oprogramowanie wspomagające obsługę programów Mój Prąd, Czyste Powietrze, oraz zarządzanie SAP do chmury Microsoft Azure. Dzięki temu instytucji udało się scyfryzować cały proces składania wniosków i udzielania dofinansowania w dwóch kluczowych programach realizowanych przez fundusz oraz zmniejszyć wydatki na infrastrukturę aż o 2,5 miliona złotych.

PKP Energetyka na drodze do zielonego transportu

Wykorzystując energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, polska kolej ma szansę stać się jeszcze bardziej ekologicznym środkiem transportu. W ramach realizowanego przez PKP Energetyka programu Zielona Kolej, powstaną m.in. magazyny energii trakcyjnej stabilizujące dostępność energii odnawialnej na potrzeby przejazdów kolejowych. PKP Energetyka wykorzystuje w tym celu moc platformy Azure Machine Learning, IoT i Power BI do gromadzenia, zarządzania, przetwarzania i analizy danych pochodzących z różnych źródeł do zwiększania efektywności systemu dystrybucji energii.

Tramwaje Warszawskie przykładem najbardziej innowacyjnego transportu miejsckiego w Europie

Tramwaje Warszawskie dzięki migracji środowiska informatycznego do chmury Azure mogą realizować projekty z zakresu zrównoważonego i ekologicznego transportu miejskiego, zapewniając tym samym pasażerom wiele udogodnień i krótsze przejazdy oraz rozwijać strategię budowy inteligentnego miasta.

Wykorzystanie technologii opartych na chmurze obliczeniowej w komunikacji miejskiej to nie tylko szybsze przejazdy. Dodatkowo, wdrożony został system zdalnego monitoringu, który pozwala zwiększać bezpieczeństwo pasażerów, jak i szybciej reagować na zdarzenia, które mają miejsce trasie tramwaju. Chmura obliczeniowa pozwoliła również przedsiębiorstwu usprawnić proces diagnostyki taboru, która teraz może odbywać się w sposób zdalny.

Jak wskazuje Wskaźnik Inteligentnej Mobilności Microsoft, takie rozwiązania pozytywnie wpływają na 35 kluczowych aspektów życia, w tym czystość powietrza, zadowolenie mieszkańców z życia czy bezpieczeństwo dróg i transportu. Mówiąc prościej, inteligentniejsze rozwiązania i usługi mobilności pozytywnie wpływają na społeczeństwa i ich samopoczucie.


Już wkrótce wielkie świętowanie podłączenia Polski do największej globalnej zaufanej infrastruktury chmurowej.

Zapraszamy na wydarzenie online, które odbędzie się 16 maja (wtorek) w godz. 10.00 – 18.00.
W gronie liderów biznesu i organizacji sektora publicznego, gości oraz partnerów wydarzenia będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób inwestycja w budowę Polskiej Doliny Cyfrowej wpłynie na rozwój i wzmocnienie odporności biznesu, gospodarki oraz społeczeństwa.

Zarejestruj się już teraz: https://lnkd.in/dZQhauG3