Przejdź do głównej zawartości
Data_center

Walka z terroryzmem na arenie cyfrowej #MicrosoftMówi

Światowe Forum Internetowe na Rzecz Walki z Terroryzmem, zostało powołane do życia przez Microsoft oraz trzy inne firmy technologiczne: Facebook, Twitter i YouTube – 2 lata temu. Nadrzędnym celem GIFTC jest powstrzymywanie terrorystów i utrudnianie ich działalności związanej z promowaniem terroryzmu, rozpowszechnianiem przemocowej propagandy ekstremistycznej oraz aktów przemocy.

Praca Światowego Forum koncentruje się wokół 3 głównych obszarów:

·        Wprowadzanie innowacji

·        Dzielenie się wiedzą oraz wymiana informacji

·        Przeprowadzanie i finansowanie badań naukowych

Po ostatnich zamachach na meczety w Christchurch w Nowej Zelandii GIFTC zdecydował o dodaniu kolejnego, czwartego filaru działania – reagowania na sytuacje kryzysowe. Wszystko po to, by możliwie najszybciej wszelkie możliwe służby mogły odpowiednio wcześnie zareagować, a w konsekwencji zapobiec tak straszliwym wydarzeniom jak te, które miały miejsce w ostatnim czasie w Nowej Zelandii. Dodatkowo, GIFTCT przygotował także raport, w którym przedstawia zestaw narzędzi mających przeciwdziałać mowie nienawiści oraz nawoływaniu do terroru w sieci.

Baza z ponad 200 000 unikalnych haszy

Działanie terrorystów w sieci zawsze wygląda podobnie. Ta sama treść rozsyłana jest bardzo szeroko, do rozmaitych źródeł i na przeróżne strony, tak by w jak największym stopniu rozszerzyć zasięg dotarcia komunikatu. By to przerwać, GIFTCT opracował specjalną bazę haszy – „odcisków palców”, dzięki czemu mogą szybko pozyskać treści i dotrzeć z nimi do odpowiednich służb, które będą mogły zareagować na ewentualne próby nawoływania do terroru.

Baza danych zawierająca unikalne hasze powstała jeszcze przed stworzeniem organizacji. W trakcie działania GIFCT udało się jednak znacząco ją poszerzyć. Jeszcze rok temu, haszy w bazie było niecałe 100 000. Dziś ta liczba jest już dwukrotnie większa. Cały czas, firmy zrzeszone w ramach forum pracują nad wzbogaceniem bazy oraz rozbudowaniem jej o zdjęcia, filmy a także adresy URL, które odnoszą bezpośrednio do treści ekstremistów.

Reagowanie przede wszystkim

Dodając do obszarów działania GIFCT czwarty filar, jakim jest reagowanie na sytuacje kryzysowe, organizacja umożliwia walkę z terroryzmem także prywatnym firmom i organizacjom. Przerażający atak w Christchurch był dowodem na to, jak ważna jest komunikacja między organami państwa, a także prywatnymi organizacjami, w tym także firmami działającymi na przykład w obszarze przemysłu.

GIFT przygotował specjalny protokół, w którym naszkicowane są konkretne modele działania dla firm oraz organizacji, które chcą działać przeciwko ekstremistom. Poza katalogiem zachowań stworzony został także odrębny formalny kanał komunikacji, dzięki czemu wszyscy zaangażowani w walkę z terrorem mogą dzielić się informacjami oraz treściami mającymi przeciwdziałać atakom.

Terroryzm i brutalny ekstremizm to złożone problemy, które wymagają wspólnej reakcji firm, rządów i społeczeństwa w ogóle. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy, dzieleniu się najlepszymi technologiami oraz naszym indywidualnym wysiłkom, możemy mieć znacznie większy wpływ na reagowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, które niosą ze sobą terroryści.

Pełna treść materiału dotycząca Światowego Forum Internetowego na Rzecz Walki z Terroryzmem dostępna jest TUTAJ