Fler unga kvinnor intresserade av it men förebilder saknas

Andelen unga kvinnor i Sverige som är intresserade av att arbeta inom it ökar. Men det saknas tydliga förebilder. Det visar en ny undersökning bland drygt 1 000 kvinnor i Sverige i åldrarna 16-30 år.

En ny Sifo-undersökning bland drygt 1 000 kvinnor i Sverige i åldrarna 16-30 år visar att endast sju procent i dag arbetar inom it. Samtidigt uppger 38 procent av de tillfrågade att de är lockade av att arbeta inom it och drygt hälften (52 procent) är intresserade av att lära sig mer om it.

Andelen som svarar att de inte alls är lockade har mer än halverats under de senaste åren, från 44 procent 2016 till 20 procent i år.

Undersökningen, som genomförts av Microsoft, Insight Intelligence, CGI, Bredband2 och Linköpings universitet, visar vidare att det som främst lockar är goda karriärmöjligheter (55 procent), intressant arbete (53 procent) samt god lön och mångfalden av spännande arbetsplatser i Sverige (47 procent).

Undersökningen har genomförts sedan 2015 och visar, trots ett ökande intresse för it, att det fortfarande finns stora hinder. De som inte kan tänka sig att arbeta inom it uppger främst att det inte skulle passa deras personlighet (67 procent) följt av att de inte skulle trivas i en så mansdominerad miljö. Hela 80 procent uppger även att de inte har en kvinnlig förebild inom it.

– Jag tror att it-branschen överlag fortfarande lider av ett image-problem, i synnerhet hos den yngre generationen av tjejer. Fyra av fem har, enligt undersökningen, dessutom ingen förebild inom it. Trots detta vet vi att tjejers intresse för tekniska ämnen ökar drastiskt när de har en kvinnlig förebild inom området. Vi måste därför ta krafttag i branschen och bli bättre på att berätta vad it är, uppmärksamma alla fantastiska it-kvinnor och belysa mångfalden av spännande karriärmöjligheter, säger Therese Treutiger, vice VD på Microsoft Sverige.

På Microsoft arbetar vi för ökad jämställdhet i it-branschen. Vår ledningsgrupp består i dag av 58 procent kvinnor, 50 procent av våra chefer är kvinnor och nära 35 procent av alla anställda är kvinnor.

– Vi arbetar med en rad initiativ för att nå fler kvinnor. Vi växlar upp it-kompetensen i Sverige genom att hjälpa 200 000 svenskar att utveckla sin it-kompetens via initiativet Skill up Sweden. Vi bygger forum för kvinnliga förebilder inom it genom vår årliga tävling Årets tech-tjej, vi anordnar hackathon och utbildningar för tjejer tillsammans med våra samarbetspartners Hello World och Kodcentrum och deltar i IT&Telekomföretagens Womentor-program för att öka mångfalden och andelen kvinnliga chefer inom it- och telekom, säger Therese Treutiger.

Ladda ner hela undersökningen här.

För frågor, vänligen kontakta swedenpress@microsoft.com

Relaterade inlägg