ไมโครซอฟท์ ก้าวสู่ปีที่ 3 สร้างผู้ประกอบการเยาวชนไทยด้วยไอที ผ่านโครงการยูธสปาร์ค

กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2557 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของโครงการยูธสปาร์ค (YouthSpark) แคมเปญระดับโลกที่ริเริ่มขึ้นโดยไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้เยาวชนทั่วโลกได้เข้าถึงและสามารถสร้างโอกาสที่ดีได้ จนถึงขณะนี้ โครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค ได้สร้างโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนมากกว่า 227 ล้านคน ใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ในการพัฒนาทักษะทางด้านไอซีทีให้กับประชากรรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี โดยปัจจุบันมีเยาวชนคนไทยกว่า 16,000 คนแล้ว ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 3 นี้ ไมโครซอฟท์ได้มีการสานต่อโครงการด้วยกิจกรรม YouthSpark #WeSpeakCode (ยูธสปาร์ค#วีสปีคโค้ด) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้มีประสบการณ์และเรียนรู้ทักษะด้านการเขียนโค้ดและผลักดันให้เกิดการตื่นตัวของวิชาด้านการเขียนโปรแกรมและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างานและสร้างอาชีพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยกำลังมุ่งเข้าสู่การสร้างดิจิทัลอีโคโนมี

Youth ไมโครซอฟท์ ก้าวสู่ปีที่ 3 สร้างผู้ประกอบการเยาวชนไทยด้วยไอที ผ่านโครงการยูธสปาร์ค
Youth ไมโครซอฟท์ ก้าวสู่ปีที่ 3 สร้างผู้ประกอบการเยาวชนไทยด้วยไอที ผ่านโครงการยูธสปาร์ค

October 19, 2014
นางสุภารัตน์ จูระมงคล (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ (ขวา) ผู้อำนวยการ CCDKM และ ประธานเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (APTN)

นางสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัท ไมโครซอฟท์
(
ประเทศไทย
) จำกัด เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 20 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไมโครซอฟท์มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยวิสัยทัศน์ “We Make 70 Million Lives Betterและภายใต้โครงการยูธสปาร์ค ไมโครซอฟท์ ได้ดำเนินการด้วย 4 โครงการย่อย เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ อันประกอบด้วย การระดมทุน การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี การฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านไอซีทีและฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการ รวมไปถึงการจัดการอภิปรายบนเวทีเชิงนวัตกรรม ซึ่งการลดช่องวางในการเข้าถึงเทคโนโลยีในครั้งนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นดิจิทัลอีโโนมี

เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา หรือ น้องกิ๊บ
เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา หรือ น้องกิ๊บ

October 19, 2014
หนึ่งในเยาวชนผู้นำและผู้ประกอบการเยาวชนรุ่นใหม่ จากชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวเกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา หรือ น้องกิ๊บ อายุ 21 ปี หนึ่งในเยาวชนผู้นำและผู้ประกอบการเยาวชนรุ่นใหม่ จากชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล่าถึงจุดเปลี่ยนที่โครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค ได้เข้ามาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน ผ่านการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชนอย่างเกษราภรณ์จัดตั้งกลุ่ม Hand-to-Hand ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ ผ้าไหม เครื่องจักสาน โดยเกษราภรณ์และเพื่อนๆ ได้รับการฝึกอบรมด้านการทำโบรชัวร์การประชาสัมพันธ์สินค้า ด้วยโปรแกรม Microsoft Word การทำบัญชีขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และการสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกด้วย WordPress


โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค

ได้
มอบ
ทักษะด้านไอที

แล

โอกาส
ในการ
เข้าถึงซอฟ
ต์
แวร์
และอินเตอร์เน
็ต

ช่วย
ให้
ผลิตภัณฑ์
ของเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น
มากกว่าเมื่อก่อน
ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เรา
ได้นำ
เทคโนโลยีที่
ได้ฝึกอบรม
มา
สร้าง
เครือข่ายระหว่างชุมชน
โดยรอบ
เพื่อขยายไลน์สินค้า
ช่วยในการจัดการ
ด้าน
ตลาดและ
รายได้

รวมถึง
ขยายช่องทาง
การ
จำหน่ายสินค้าของเราได้มากขึ้น ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดรายได้ที่
เพิ่ม
ขึ้น
ให้กับ
ชุมชน
และ
ยังช่วย
ให้เรา
และชุมชนสาม

รถ
อนุ
รักษ

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเอาไว้
เปิดโอกาสให้เยาวชน
ได้
เป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการเผยแพร่เทคโนโลยีไปยังชุมชนรอบข้าง


น้องกิ๊บกล่าว

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ไมโครซอฟท์ ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิกฟิค ได้ร่วมกับมูลนิธิอาเซียน จัดงานแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเซียนขึ้น น้องๆ กลุ่ม Microsoft YouthSpark Buriram นำโดยน้องกิ๊บ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมนำเสนอผลงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปิดช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าชุมชนตามโครงการ Microsoft YouthSpark-Developing and Enhancing ICT Skills of SMEs in ASEAN ณ ประเทศอินโดนีเซีย อีกด้วย

ไมโครซอฟท์ ก้าวสู่ปีที่ 3 สร้างผู้ประกอบการเยาวชนไทยด้วยไอที ผ่านโครงการยูธสปาร์ค
ไมโครซอฟท์ ก้าวสู่ปีที่ 3 สร้างผู้ประกอบการเยาวชนไทยด้วยไอที ผ่านโครงการยูธสปาร์ค

October 19, 2014

ความสำเร็จที่
น่าภาค
ภูมิใจที่เกิดขึ้นกับเยา

ชนไทย อย่าง “น้องกิ๊บ” เป็นความร่วมมือที่
ไมโครซอฟท์
ได้ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม

ธิราช (CCDKM) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของโครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค โดย รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการ CCDKM และ ประธานเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (APTN) กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่า “CCDKM ได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์มานาน ในการร่วมกันถ่ายทอดความรู้ด้านไอซีทีไปยังกลุ่มที่ด้อยโอกาสผ่านศูนย์ไอซีทีชุมชนทั่วประเทศ สำหรับโครงการยูธสปาร์คของไมโครซอฟท์ซึ่งเริ่มต้นเมื่อสองปีที่แล้ว นับเป็นโครงการสำคัญที่ได้ช่วยส่งเสริมเยาวชนผู้ประกอบการที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการสร้างธุรกิจได้อย่างง่ายขึ้น CCDKM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับไมโครซอฟท์เพื่อจุดประกายเยาวชนกลุ่มนี้ ติดอาวุธให้พวกเขาด้วยทักษะด้านไอซีที อี-คอมเมิร์ซ และอี-บิสซิเนส ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยมีแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น

ไมโครซอฟท์

ยังคงเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพให้กับเยาวชนไทยและทั่วโลก
ซึ่งรวมไปถึง
โครงการล่าสุด
#WeSpeakCode (วีสปีคโค้ด) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมหรือ โค้ดดิ้งในระดับโรงเรียน ชุมชน มหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมการรวมตัวของนักเขียนโปรแกรมอย่าง แฮคคาธอน เนื่องด้วย อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนเรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เยาวชนที่มีทักษะด้านไอทีจึงมีโอกาสการจ้างงานและการสร้างธุรกิจที่สูงกว่า โดยจากผลการสำรวจของธนาคารโลก (World Bank) พบว่า ในประเทศอินเดีย อาชีพในวงการไอทีนั้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าธุรกิจบริการถึง 2 เท่า ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์ นักศึกษาจบใหม่สายเทคโนโลยีได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่ารายได้ขั้นต่ำถึงร้อยละ 38


ก้าวสู่
ปีที่ 3 ของ
โครงการ
ไมโครซอฟท์
ยูธสปาร์ค

ไมโครซอฟท์และ
เหล่า
พันธมิตรของเรา
จะ
ร่วมกัน
จัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
ในการ
สร้างความตระหนักและการเรียนรู้
โครงการ WeSpeakCode เรามีความภาคภูมิใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศไทย โดยร่วมกับพันธมิตรของเราในการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี พัฒนาทักษะไอทีที่สำคัญสำหรับอนาคต และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กในชุมชนที่ห่างไกลของประเทศไทย นางสุภารัตน์ กล่าวสรุป

ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการยูธสปาร์คได้ที่


www.microsoft.com/youthsparkhub
และ http://www.wespeakcode.net/default.aspx

รายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับกลุ่มแฮนด์ทูแฮนด์:


http://handtohandgroups.wordpress.com


https://www.facebook.com/handtohandbykhokmuangสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่


อ (สำหรับสื่อมวลชน)


คุณพรรวี สุรมูล และคุณอภิญญ์ สิขรวิทย

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 110, 118 หรือ 081 735 9213, 081 648 8430

อีเมล: [email protected] , [email protected]