ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศเกี่ยวกับโปรแกรมการลงทะเบียนสำหรับพันธมิตรคู่ค้า

 |   Lisa Sabin-Wilson

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอประกาศโปรแกรมใหม่ โปรแกรมการลงทะเบียนสำหรับพันธมิตรคู่ค้า หรือที่เรียกว่า Partner Registration Program (PRP) โดยพันธมิตรคู่ค้าสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธมิตรคู่ค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่างๆ ของไมโครซอฟท์  และยังเป็นการส่งต่อความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์สู่พันธมิตรคู่ค้าที่ร่วมลงทุนสนับสนุนการจำหน่ายโซลูชั่นของไมโครซอฟท์ไปยังลูกค้าองค์กร จนก่อให้เกิดรายได้และการพัฒนาทักษะด้านไอทีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์


โปรแกรมการลงทะเบียนสำหรับพันธมิตรคู่ค้า
ดังกล่าว มิได้เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับพันธมิตรคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือผู้เข้าร่วมโครงการรายใดโดยเฉพาะ  แต่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและภาครัฐอย่างเปิดเผย ถูกต้อง และเพื่อเป็นการยืนยันว่าพันธมิตรคู่ค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมมีทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่างๆ ของไมโครซอฟท์ ในการที่จะดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ  โดยโปรแกรม PRP ดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมอบส่วนลดแต่อย่างใด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสำหรับพันธมิตรคู่ค้าของไมโครซอฟท์ที่ท่านติดต่อหรืออีเมล์ได้ที่

[email protected]