ไมโครซอฟท์ เดินหน้าขยายโครงการยูธสปาร์คทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 |   Microsoft Thailand News Center

เน้นการสร้างโอกาสในการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการผ่านการอบรมทักษะไอที พร้อมก้าวเข้าสู่เออีซีในปีนี้

กรุงเทพฯ 10 กุมภาพันธ์ 2558 — บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการยูธสปาร์ค (YouthSpark) เป็นปีที่ 3 โดยความร่วมมือกับพันธมิตรระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่จะอบรมเยาวชน 580 คนและเทรนเนอร์ประจำชุมชนเพิ่มอีก 100 คนทั่วประเทศไทย โดยเน้นการสร้างโอกาสในการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการผ่านการอบรมทักษะไอที เตรียมความพร้อมของเยาวชนสำหรับการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของไมโครซอฟท์ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนทั่วโลก ผ่านการปฏิรูปการศึกษา การเพิ่มโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี และสานฝันเยาวชนนักนวัตกรรมด้วยการสนับสนุนเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็น ทั้งหมดนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการ

ในปีที่ 3 ของโครงการยูธสปาร์ค ไมโครซอฟท์ ร่วมกับศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมมาธิราช (CCDKM) และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน วางแผนที่จะจัดการอบรมทักษะด้านไอทีสำหรับการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งสิ้น 29 ครั้งและการอบรมทักษะเพื่อสร้างเทรนเนอร์ในชุมชนอีก 5 ครั้งใน 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย พร้อมกับการเปิดตัวเว็บไซต์ “ออนไลน์ เลิร์นนิ่ง” เพื่อต่อยอดการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการอีกด้วย โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 18 – 24 ปีที่มีไอเดียธุรกิจหรือกำลังประกอบธุรกิจขนาดเล็กอยู่แล้วมาร่วมอบรมทักษะไอทีรอบด้าน อาทิ ทักษะการประกอบธุรกิจออนไลน์ ทักษะการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงภาษาโค้ดเบื้องต้น ที่สามารถช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาตามหลักตรรกะ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21

1977000_1393710547569471_486114196_n

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 20 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไมโครซอฟท์มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยวิสัยทัศน์ ‘We Make 70 Million Lives Better’ และภายใต้โครงการยูธสปาร์ค ไมโครซอฟท์ ได้ดำเนินการในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งมีเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแล้วถึง 32,000 คน โครงการนี้ยังสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Economy Promotion and Innovation) และด้านสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society and Knowledge) ด้วยการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแรงงานไอที รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเอสเอ็มอี ผ่านการฝึกอบรมทักษะะต่างๆ เราจึงเดินหน้าเพื่อพัฒนาฝึกศักยภาพของเยาวชนผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมเยาวชนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 680 คน โดย 100 คนจากเยาวชนทั้งหมดจะได้รับการฝึกให้เป็น “เทรนเนอร์” ที่สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในชุมชนของตนเองได้อีกด้วย ดังนั้น ภายในปี 2558 นี้ โครงการยูธสปาร์คจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยกว่า 16,000 คนทั่วประเทศ

1743745_1393709754236217_1116283087_n

“ความพิเศษของปีนี้คือ เราได้นำ “ไอซีที อินคิวเบเตอร์ โปรแกรม” หรือโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ มาร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยพันธมิตรของเราจะคัดเลือก 15 ธุรกิจจากโครงการ เพื่อการบ่มเพาะ พัฒนา และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนธุรกิจดังกล่าว” นายสมศักดิ์ กล่าว

ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการยูธสปาร์คได้ที่www.microsoft.com/youthsparkhub และ http://www.wespeakcode.net/default.aspx

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ มีความสะดวกทันสมัย และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) http://www.microsoft.com/thailand หรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (https://news.microsoft.com/th-th-stage/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน)
คุณพรรวี สุรมูล และคุณอภิญญ์ สิขรวิทย
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 110, 118 หรือ 081 735 9213, 081 648 8430
อีเมล: [email protected] , [email protected]