อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เลือก ไมโครซอฟท์ ไดนามิคส์ ฟอร์ รีเทล รองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมมุ่งสู่การเป็น “แบรนด์เฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่งในใจของเอเชีย”

 |   Microsoft Thailand News Center

Microsoft Dynamics for Retail & Index Living Mall_1
นายวชิราวุธ รัตติวรากร (ที่ 2 จากซ้าย) Retail Industry Lead ASEAN ไมโครซอฟท์ เอเชีย และ นายอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ (กลาง) ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์โซลูชั่นสำหรับองค์กร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย นายทรงพล พลรัฐ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด และ นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด ประกาศการใช้งาน Microsoft Dynamics for Retail โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวสำหรับธุรกิจค้าปลีกมาใช้สำหรับสาขาในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมมุ่งสู่การเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่งในใจของเอเชีย

กรุงเทพฯ – 5 มีนาคม 2558 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกด้านเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านของไทย ได้ประกาศถึงการเลือกใช้ Microsoft Dynamics for Retail (ไมโครซอฟท์ ไดนามิคส์ ฟอร์ รีเทล) หรือ Dynamics AX 2012 R3 (ไดนามิคส์ เอเอ็กซ์ 2012 อาร์3) โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากร (ERP- Enterprise Resource Planning) แบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวสำหรับธุรกิจค้าปลีกมาใช้สำหรับสาขาในประเทศไทย โดยโซลูชั่นดังกล่าวจะสามารถส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ ไร้รอยต่อ ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางของร้านค้าปลีกที่แตกต่างกัน หรือ ออมนิ-แชแนล ตอบโจทย์ความท้าทายที่ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันกำลังเผชิญ กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่มีความทันสมัย โมบาย และเป็นสากล มากขึ้น

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เลือกใช้งาน Microsoft Dynamics for Retail เป็นโซลูชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management) สำหรับสาขาของบริษัททั่วโลก โดยเริ่มใช้งานครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 และมีแผนจะเริ่มใช้งานโซลูชั่นเดียวกันสำหรับสาขาในประเทศไทย ราวกลางปี 2558 นี้

ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริโภคได้กลายมาเป็นผู้กำหนดรูปแบบ รวมทั้งเวลา และสถานที่ในการจับจ่ายสินค้า นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการเฉพาะตัว สูงขึ้น และต้องการประสบการณ์การจับจ่ายที่สมบูรณ์แบบและไร้รอยต่อ ทำให้ภาคธุรกิจค้าปลีกต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะยังสามารถเชื่อมโยงและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในยุคของโมบายและคลาวด์ รวมถึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ

นายวชิราวุธ รัตติวรากร (ที่ 2 จากขวา) Retail Industry Lead ASEAN ไมโครซอฟท์ เอเชีย และ นายอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์โซลูชั่นสำหรับองค์กร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย นายทรงพล พลรัฐ (ที่ 2 ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด และ นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ (กลาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด ประกาศการใช้งาน Microsoft Dynamics for Retail โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวสำหรับธุรกิจค้าปลีกมาใช้สำหรับสาขาในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมมุ่งสู่การเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่งในใจของเอเชีย
นายวชิราวุธ รัตติวรากร (ที่ 2 จากขวา) Retail Industry Lead ASEAN ไมโครซอฟท์ เอเชีย และ นายอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์โซลูชั่นสำหรับองค์กร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย นายทรงพล พลรัฐ (ที่ 2 ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด และ นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ (กลาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด ประกาศการใช้งาน Microsoft Dynamics for Retail โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวสำหรับธุรกิจค้าปลีกมาใช้สำหรับสาขาในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมมุ่งสู่การเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่งในใจของเอเชีย

Microsoft Dynamics for Retail เป็นโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจค้าปลีกทุกขนาดให้มีความคล่องตัวและสามารถส่งมอบประสบการณ์การซื้อสินค้าของลูกค้าที่สมบูรณ์แบบ ด้วยโซลูชั่นที่ไร้รอยต่อและได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะ Microsoft Dynamics for Retail มาพร้อมความสามารถแบบครบวงจรและสามารถติดตั้งใช้งานในธุรกิจค้าปลีกที่มีความต้องการเฉพาะ หรือเพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะการบริหารจัดการ จุดชำระค่าสินค้า (POS) การบริหารงานร้านค้า (Store Operation) การขายสินค้า (Merchandising) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) การตลาด (Marketing) งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer-Care) การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply Chain & Logistics) การเงิน (Finance) และอื่นๆ โดยร้านค้าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อดำเนินการตอบสนองที่รวดเร็ว คล่องตัว และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า สามารถสร้างความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว

“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่งในใจของเอเชีย ซึ่งเราตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 15,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังจากนี้ ดังนั้นเราจึงมองหาโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่สามารถสนับสนุนการเติบโตนี้ และหลังจากการประเมินตัวเลือกที่หลากหลาย เราได้ตัดสินใจเลือก Microsoft Dynamics for Retail เพราะสามารถรองรับการเติบโตในอนาคต ด้วยคุณสมบัติที่มาพร้อมความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexibility) ระบบที่เอื้อต่อการขยายตัวธุรกิจ (Scalability) และความคุ้มค่าด้านการลงทุน นอกจากนี้ Microsoft Dynamics for Retail ยังใช้เวลาในการติดตั้งที่รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมพนักงานไม่นาน”

Ekaridhi Patamasatayasonthi, Assistant Director International Business Development, Index Living Mall Co. Ltd.
นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

“เราได้ริเริ่มโครงการนำร่องกับ Aeon Index Living Sdn Bhd ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Aeon CO.(M) BHD จากมาเลเซีย และ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยทำการติดตั้ง Microsoft Dynamics for Retail สำหรับการใช้งานทั้งในส่วนการขายหน้าร้านและการบริหารจัดการหลังร้าน ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ราบรื่น และใช้เวลาน้อยลง เรามีแผนที่จะนำ Microsoft Dynamics for Retail ในประเทศไทยภายในกลางปีนี้ ซึ่งโซลูชั่นดังกล่าวจะใช้ในการจัดการร้านสาขา (Retail Management) และการบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management) ผ่านศูนย์รวมเดียวกันสำหรับข้อมูลทั้งของลูกค้าและการขาย จากหลากหลายช่องทางการขายทั้งระบบใหม่และเก่า นอกจากนี้เรายังเตรียมที่จะขยายการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ต่างๆ ในเฟสต่อไป ซึ่งทำให้พนักงานของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์ม” นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด กล่าว

“เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการที่ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับร้านค้าในปัจจุบัน” นายวชิราวุธ รัตติวรากร Retail Industry Lead ASEAN ไมโครซอฟท์ เอเชีย กล่าวเสริม “ด้วย Microsoft Dynamics for Retail เวอร์ชั่นล่าสุดนี้ ได้นำเสนอโซลูชั่นส์ที่ช่วยให้ธุรกิจอย่าง อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดผ่านช่องทางการซื้อสินค้าที่หลากหลาย ช่วยให้ร้านค้านำเสนอประสบการณ์การจับจ่ายสินค้าที่ครบวงจรภายใต้โซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งร้านค้าสามารถเลือกนำไปใช้งานได้ทั้งแบบโซลูชั่นที่ครบวงจร หรือเลือกใช้เพียงบางส่วนเพื่อเติมเต็มเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว”

เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงคุณประโยชน์ที่ Microsoft Dynamics AX สามารถมอบให้กับภาคธุรกิจได้ ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษา ฟอร์เรสเตอร์ คอนซัลติง เพื่อทำการวิจัย TEI (Total Economic Impact) โดยจากการสำรวจเก็บข้อมูลจากลูกค้า พบว่าองค์กรที่มีโครงสร้างการบริหารงานแบบผสม และทำการลงทุนวางระบบ Microsoft Dynamics AX 2012 จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 ปี     ที่อัตราสูงถึง 92% โดยผ่านจุดคุ้มทุนได้ภายในเวลาเพียง 21 เดือน และได้รับประโยชน์รวมมีมูลค่ากว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐ[1] (ราว 194 ล้านบาท)

ปัจจุบันมีร้านค้าปลีกมากกว่า 42,000 รายทั่วโลก ที่ใช้งานโซลูชั่นส์ Microsoft for Retail และสำหรับ Microsoft Dynamics for Retail นั้น มีผู้ใช้งานในกว่า 38 ประเทศ ในแต่ละปี ไมโครซอฟท์ใช้เงินลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3 แสนล้านบาท) สำหรับการวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นทางธุรกิจ โดยมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สำคัญๆ ของไมโครซอฟท์ ที่มุ่งเน้นไปในการช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกประสบความสำเร็จโดยเฉพาะ

ผู้ใช้งาน Microsoft Dynamics for Retail สามารถนำโซลูชั่นนี้ไปใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินงาน และยังสามารถเลือกติดตั้งโซลูชั่นนี้ในแบบออนพรีมิส (on premise) หรือใช้งานผ่านคลาวด์ หรือการใช้งานแบบไฮบริดที่ผสมสานทั้งสองระบบ นอกจากนี้ยังใช้งานโซลูชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาได้จากทุกระบบปฎิบัติการ (ไอโอเอส แอนดรอยด์ และ วินโดวส์ โฟน)

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมไอทีในการสร้างระบบ ERP แห่งอนาคต ที่ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแอพพลิเคชั่น อุปกรณ์ และบริการคลาวด์ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังมีการพัฒนาธุรกิจและโครงสร้างข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อปูทางไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต ทั้งหมดนี้ทำให้ Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก รวมไปถึง อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกด้านเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านของประเทศไทย

ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ส สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Microsoft Dynamics AX และความสามารถการใช้งานบนมือถือได้ที่ http://blogs.msdn.com/b/dax/archive/2014/03/03/microsoft-dynamics-ax-2012-r3-devices-and-services-framework.aspx

ผู้สนใจสามารถติดต่อใช้บริการหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ได้ที่http://pinpoint.microsoft.com/th-TH/partnercenter หรือ http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp.aspx

 ###

เกี่ยวกับ Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics AX เป็นโซลูชั่นด้านบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับองค์กร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่รองรับการทำงานในหลายภาษาและหน่วยเงินตรา มาพร้อมกับฟีเจอร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ สำหรับการบริหารด้านการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการด้านปฏิบัติการ และอุตสาหกรรมร้านค้าปลีก อุตสาหกรรมการให้บริการทางวิชาชีพ ธุรกิจการให้บริการด้านการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และองค์กรภาครัฐ

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ มีความสะดวกทันสมัย และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) http://www.microsoft.com/thailand หรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (https://news.microsoft.com/th-th-stage/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน)
คุณพรรวี สุรมูล และ คุณวิชยากร จารุบัณฑิต
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 110 / 105 หรือ 081 735 9213 หรือ 087-325-0410
อีเมล: [email protected]; [email protected]

[1] Total Economic Impact Study of Microsoft Dynamics AX 2012, a commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Microsoft, December 2013