ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย รับรางวัล ‘บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดแห่งปี’ ประจำปี 2563 จาก เอชอาร์ เอเชีย

Man and woman in formal attire holding an award trophy

ตอกย้ำความสำเร็จจากกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของไมโครซอฟท์ ทั้งการส่งเสริมการยอมรับสร้างความเข้าใจในความต่างเพื่อสร้างผลงานอันยอดเยี่ยม และสนับสนุนให้พนักงานสร้าง growth mindset เพื่อพัฒนาตนเอง

กรุงเทพฯ  – 2 พฤศจิกายน 2563 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย โดย เอชอาร์ เอเชีย ติดต่อกันเป็นเวลาสองปีซ้อน จากความมุ่งมั่นในการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการสนับสนุนกรอบแนวคิดแบบ growth mindset และการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร โดยมีนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลในงานที่จัดขึ้น ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ไมโครซอฟท์ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นเวลาสองปีแล้ว ผมขอขอบคุณ เอชอาร์ เอเชียสำหรับรางวัลในครั้งนี้ เมื่อพูดถึงพนักงานของเรา เราเชื่อว่าทุกคนและทุกความคิดมีความหมาย เราได้เรียนรู้จากคนในองค์กรกับแนวคิดแบบ growth mindset โดยผ่านแนวคิดน้ำครึ่งแก้วเพื่อให้พนักงานพร้อมเปิดรับความรู้และมุมมองใหม่ สนับสนุนให้พนักงานกล้าที่จะคิดนอกกรอบ และมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทีมงานของเรามีความสามารถด้านการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี จนกลายมาเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพนักงานที่มีความสามารถของเราในปัจจุบัน เราสนับสนุนให้พนักงานของเราเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงส่งเสริมให้พวกเขามองโลกในแง่บวก ที่สำคัญไปกว่านั้น เราเคารพทุกความคิดเห็นและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตัวโดยยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน และรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของเรา นอกจากนี้เราเชื่อว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จมากขึ้น สิ่งเหล่านี้คือค่านิยมที่เรายึดถืออย่างยาวนาน ซึ่งช่วยให้เราสามารถรักษาวัฒนธรรมองค์กรของเราเอาไว้ภายใต้เป้าหมายร่วมกันของพนักงานทุกคน ในฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหาร ผมขอขอบคุณทีมงานในประเทศไทยทุกคนที่ลงมือทำตามความมุ่งมั่นและคำมั่นสัญญาในการพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการเหล่านี้”

นางดาววัน โรจนพฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ที่ไมโครซอฟ เรามุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม นั่นหมายถึงการยอมรับความแตกต่างและหลากหลายสามารถเกิดขึ้นได้จริง ด้วยการสนับสนุนพนักงานจากหลากหลายที่มาและประสบการณ์ที่แตกต่างกันให้สามารถมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานและส่วนตัว เราเชื่อมั่นว่าความคิดที่หลากหลายเป็นพลังสำคัญที่พลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แม้แต่พันธกิจของเราเองก็ยังส่งเสริมการอยู่ร่วมกันที่เปิดกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ทุกคนและทุกองค์ในโลกใบนี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เราคาดหวังให้พนักงานทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในระดับหรือหน่วยงานใดก็ตาม มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้ที่มาจากที่ต่างกันพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด นอกจากนี้ เรายังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพนักงานของเราเปิดรับมุมมองที่แตกต่างและดึงจุดแข็งของแต่ละคนมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้น”

รางวัลบริษัทดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย โดย เอชอาร์ เอเชีย มีที่มาจากผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานภายในองค์กรโดยใช้เกณฑ์การตัดสินด้วยโมเดลการประเมินการมีส่วนร่วมโดยรวม หรือ Total Engagement Assessment Model (TEAM) ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน 3 ประการ ได้แก่

  • องค์กรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Collective Organization for Real Engagement: CORE) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม ความเป็นผู้นำและองค์กร และความคิดริเริ่มที่มีการดำเนินงานอยู่
  • การมีส่วนร่วมระดับบุคคล (Self: Heart, Mind & Soul) ประกอบด้วยการประเมินการมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์ ความตั้งใจและแรงจูงใจ และพฤติกรรมและการสนับสนุน
  • การมีส่วนร่วมระดับกลุ่ม (Group: Think, Feel & Do) ประกอบด้วยการประเมินการตระหนักรู้ร่วมกัน สภาพอารมณ์ภายในสถานที่ทำงาน และพฤติกรรมและการทำงานร่วมกันของทีม