อินโนเวสท์ เอกซ์ ผนึกกำลัง Microsoft ดึงเทคโนโลยี Microsoft Azure OpenAI ยกระดับบทวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX Securities Co., Ltd.) เรือธงด้านการเงินการลงทุน ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) บริษัทหลักทรัพย์รายเดียวในไทยที่จับมือ ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ผู้นำด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกันยกระดับบทวิเคราะห์ด้านการลงทุน นำเทคโนโลยี AI มาช่วยพัฒนารายงานบทวิเคราะห์การลงทุนอัตโนมัติ ที่ผสานมุมมองจากนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญของ InnovestX เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ สามารถตัดสินใจลงทุนได้ทันท่วงที ความร่วมมือในครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ InnovestX ในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับบริการ เพื่อให้นักลงทุนได้รับ ประโยชน์สูงสุด ทั้งยังสอดรับวิสัยทัศน์ “ยานแม่” นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจ ผลักดันให้กลุ่ม SCBX มุ่งสู่การเป็น AI-first Organization

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างกลุ่ม SCBX และ Microsoft นั้น เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่ม บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค โดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ SCBX และบริษัทภายใต้กลุ่มฯ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอันทันสมัย มีโอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิด ความเป็นไปได้ ใหม่ๆ ทางธุรกิจ เช่น การยกระดับบทวิเคราะห์ด้านการลงทุน ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง InnovestX และ SCB DataX ขับเคลื่อนด้วยด้วย Azure OpenAI จาก Microsoft นับเป็นการยกระดับบริการ ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม”

ปัจจุบันเทรนด์การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจาก แนวโน้มผลตอบแทนที่สูง และโอกาสการลงทุนที่มากกว่า โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดยุโรป และตลาด เกิดใหม่ (Emerging Market) เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งสอดคล้องกับจำนวน ฐานลูกค้าของ InnovestX ที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศเติบโตสูงถึง 110% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยปัจจุบัน นักลงทุนสามารถเลือกลงทุน ได้จากทั้งผู้แนะนำการลงทุน หรือแอป InnovestX ได้อย่างสะดวก ใน 23 ประเทศ จาก 31 ตลาดทั่วโลก

“เราตระหนักดีว่าการลงทุนในตลาดหุ้นนั้น ข้อมูล ข่าวสาร เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งและมีประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลรายงานผลประกอบการ (Earnings) ของบริษัทต่างๆ ในต่างประเทศที่นักลงทุนสนใจ ซึ่งเป็นข้อมูลด้านพื้นฐานที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ ขาย หรือถือหุ้น เนื่องจากราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงหลังประกาศผลประกอบการ (Price Reaction) มักสัมพันธ์กับ ส่วนต่าง ของคาดการณ์กำไรกับรายได้จริง (Earnings Surprise)” ดร.อารักษ์ กล่าวเสริม

ในขณะที่นักลงทุนในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนรายย่อย ยังมีข้อจำกัดหลายด้าน อาทิ การเข้าถึงข้อมูล ของหุ้นต่างประเทศดังกล่าว ที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ ข้อมูลปริมาณมากๆ และซับซ้อนด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ InnovestX จึงพัฒนา ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยบริการจาก Azure Open AI เพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลทางการเงิน ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและมีปริมาณมหาศาล อาทิ ผลประกอบการ ทิศทางของบริษัทในอนาคต ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ ศักยภาพการเติบโตของบริษัท ความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงความสามารถในการทํากําไร ตลอดจนประสิทธิภาพด้านการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่นักลงทุนสนใจ ได้อัตโนมัติ ครบถ้วน ภายในเวลาอันรวดเร็ว ผสานกับการตรวจสอบความถูกต้อง และให้การมุมมองเพิ่มเติมจากนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจาก InnovestX ทำให้เกิดเป็นบท วิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริษัทฉบับย่อ หรือ Earnings Brief ที่มีคุณภาพ ฉับไว ทำให้นักลงทุนสามารถ ตัดสินใจลงทุนได้อย่างทันท่วงที และไม่พลาดโอกาสในการทำกำไร

“เราเชื่อว่าด้วยศักยภาพของ Microsoft และเทคโนโลยี Azure OpenAI บวกกับประสบการณ์ และความเชี่ยว ชาญในการดำเนินธุรกิจของ InnovestX จะช่วยให้ InnovestX สามารถเข้าถึง และใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้นำระดับโลกด้าน AI ได้ก่อนใคร และขยายขีดความสามารถให้ InnovestX พัฒนาและผลักดันให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางธุรกิจ ทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างมีความรับผิดชอบ และการล้อมรั้วเพื่อปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในด้านบทวิเคราะห์การลงทุน อาทิ การขยายขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กลยุทธ์การ ดำเนินธุรกิจ การตรวจจับการทุจริตของบริษัทต่างๆ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนมีข้อมูล เพื่อตัดสินใจลงทุนได้แม่นยำ ยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับภาษา ที่หลากหลาย และนอกจากการพัฒนาดังกล่าว InnovestX ยังมองเห็นโอกาสในการนำ เทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้กับส่วนงานอื่นๆ ภายในองค์กร อาทิ การให้คําปรึกษาด้านการลงทุน (Advisory) การให้บริการลูกค้า (Customer Service) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นต้น เพื่อให้ InnovestX พร้อมรับมือกับภูมิทัศน์การลงทุนแห่งอนาคต” ดร.อารักษ์ กล่าวทิ้งท้าย

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยภารกิจและความมุ่งมั่นของเราในการนำเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์มาช่วยต่อยอดให้ทุกคนและทุกองค์กรในโลกนี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่านวัตกรรม AI ในปัจจุบันจะสามารถปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆ ไปอีกขั้น รวมถึงช่วยสร้างโอกาสและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับทุกคน ด้วยความยืดหยุ่น ความชาญฉลาด และบริการของ Microsoft Azure OpenAI ที่ปลอดภัย นักลงทุนจะสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลทางการเงิน ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลเชิงลึกของ InnovestX ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและมั่นใจมากยิ่งขึ้นท่ามกลางตลาดการเงินทั่วโลกที่มีความผันผวนและซับซ้อน”

จุดเด่นของ “Earnings Brief, powered by AI – สรุปบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริษัทฉบับย่อด้วยเทคโนโลยี AI”

  • กระชับ ฉับไว ทันต่อสถานการณ์: นักลงทุนจะได้รับข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานรายบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นต่อการ ตัดสินใจลงทุนอย่างทันท่วงที ไม่พลาดโอกาสการลงทุน และคว้าโอกาสทำกำไรในช่วงเวลาที่สำคัญ
  • แนวทางการลงทุนจากนักวิเคราะห์: นักลงทุนจะได้รับข้อมูลมุมมองการลงทุน ด้วยการวิเคราะห์ ข้อมูลในอดีต อธิบายแนวโน้ม รวมถึงการวิเคราะห์ Sentiment ทิศทางการลงทุนจากนักวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญของ InnovestX
  • เพิ่มโอกาสในการลงทุนไม่รู้จบ: ปลดล็อกข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล Earnings Brief ด้วยการขยายขอบเขตไปยังตลาดใหม่ๆ โดยเริ่มที่หุ้นที่น่าจับตามองในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป ก่อนขยายสู่ตลาดที่ได้รับความนิยม อาทิ MAI (ตลาดสําหรับการลงทุนทางเลือก) ตลาดเอเชีย และภูมิภาคทั่วโลกอื่นๆ ที่นักลงทุนให้ความสนใจ

พบกับ “Earnings Brief, powered by AI – สรุปบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริษัทฉบับย่อ ด้วยเทคโนโลยี AI ผสานมุมมองจากนักวิเคราะห์จาก InnovestX” ของหุ้นต่างประเทศ ได้แล้ววันนี้ที่ www.InnovestX.co.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน InnovestX และเปิดบัญชีลงทุน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนที่ทันท่วงที ไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุนที่สำคัญ