ชุติมา สีบำรุงสาสน์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และแผนงานบริหารองค์กรและบุคคลากร เพื่อตอบรับกับแผนการดำเนินงานทางธุรกิจสำหรับกิจการในประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทไมโครซอฟท์ สำนักงานใหญ่

พันธกิจหลักในการทำงาน คือการสร้างให้ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประทศไทย เติบโตเป็น องค์กรทางธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่น่าร่วมงานด้วย A Great IT Company to work for”   อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจการให้เป้นไปตามวิสัยทัศน์ของไมโครซอฟท์ประเทศไทยที่ว่า “เราจะร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่ดีขึ้นให้ชีวิตของประชาชน 70 ล้านคน  WE MAKE 70 MIILION LIVES BETTER”  ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของศักยกภาพของบุคคลากรในประเทศไทยโดยอาศัยเทคโนโลยี่ของไมโครซอฟท์

คุณชุติมาผ่านประสบการณ์หลากหลายในการทำงานบริหารงานบุคคลในองค์กรมากว่า 25 ปี จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้แก่

  • ธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท  โนเกีย ซีเมนส์  เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
  • ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ บริษัท โนวาร์ตีส ประเทศไทย จำกัด
  • ธุรกิจสถานบันการเงินการธนาคาร ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ไทย จำกัด และ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
  • ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
  • ธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โทมัสสุ ไชยยศ จำกัด
  • ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต บริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ จบการศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Deputy Managing Director – Human Resources

Chutima Sribumrungsart has been appointed as Microsoft Thailand’s Deputy Managing Director – Human Resources in January 2013. Chutima is responsible for driving Thailand HR Strategies to ensure Organization & People Roadmap supporting growth strategies for the Microsoft’s Thailand.

Her mission purpose is to make Microsoft Thailand become “A Great IT Company to work for” and support the journey for Microsoft Thailand’s vision ‘We Make 70 Million Lives Better’ which includes the engagement whereby Microsoft can help strengthen the capability of people in our community via our enabling technology.

Chutima has more than 24 years of extensive HR experiences from diverse business environments including Telecommunications (Nokia Siemens Networks Co. Ltd), Pharmaceutical (Novartis Thailand), International Banking  (Standard Chartered Bank & Bangkok Bank), Consumer Products (L’Oreal Thailand), Professional Services (Deloitte Touch Tohmatsu Jaiyos) , Upstream Hot Roll Coil Manufacturing ( Sahariviya Steel Industries Plc) and Outsourcing & Recruitment (Adecco).

Prior to joining Microsoft, she was Head of HR, Sub Region Asia North in Nokia Siemens Networks overseeing 5 countries (Thailand, Bangladesh, Vietnam, Cambodia) and leading the ramp up for South Korea Subsidiary as new market.

Chutima holds a Bachelor’s Degree in English Literature from Thammasat University and Graduate Diploma in Human Resource Management from SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University, Thailand.