V rámci fóra vládních představitelů GLF 2005 proběhne ojedinělá výstava fotografií

Výstavu fotografií věnovaných charitativní tématice otevře v průběhu slavnostního zahájení Government Leaders Fora 2005 primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém.

Výstava bude otevřena ve večerních hodinách 31. 1. 2005 v prostorách hotelu Hilton Prague. Vystavené fotografie dokumentují projekty společnosti Microsoft realizované v rámci programu Potenciál bez hranic v regionu celé Evropy. Program Potenciál bez hranic je hlavní iniciativou společnosti Microsoft v oblasti celoživotního vzdělávání. Do programu je zapojena celá řada nadací, komunit, občanských sdružení a vládních institucí.

„Společnost Microsoft chce touto výstavou delegátům fóra představit své aktivity, které pomáhají jakkoli znevýhodněným spoluobčanům realizovat jejich potenciál a vrátit se zpět do plnohodnotného života,“ uvedla Veronika Přikrylová, obchodní a marketingová ředitelka společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. „Snažíme se, aby naše produkty a vzdělávání v oblasti informačních technologií s následnou podporou při získávání zaměstnání a prohlubování již získaných dovedností lidem co nejvíce usnadňovali jejich práci i soukromý život,“ dodala Veronika Přikrylová.

Výstava fotografií představuje projekty realizované v rámci programu Potenciál bez hranic v následujících zemích:

 • České republika – spolupráce s nadací Člověk v tísni v průběhu povodní 2002 a Počítače proti bariérám Nadace charty 77,

 • Řecko – Nadace thráckého umění a tradic a spolupráce se samosprávou Athén a organizací mládeže a sportu (Municipality of Athens, Organization of Yourth and Sports),

 • Rumunsko – Asociatia pentru Promovarea Tinerilor (APT) – projekt umožňující budování center pro dočasně nezaměstnané studenty a mládež,

 • Rusko – spolupráce s UNHRC a Červeným křížem při budování vzdělávacích technologických center v Petrohradě pro běžence z Afghánistánu, Rwandy a Iráku,

 • Srbsko – organizace Deca Sveta,

 • Slovinsko – CNVOS – venkovské komunity,

 • Libanon – Arcenciel – program pro hendikepované,

 • Švédsko – Hemse IT-café – IT kavárna pro staré a hendikepované spoluobčany,

 • Německo – Smart Mice – Children Discovery Language – zaměstnanci společnosti Microsoft podporují a spolupracují s mateřskými školkami v méně vyvinutých oblastech Německa,

 • Francie – Cyberspace @Emmaus, Homeless – nadace pro pomoc chudým a bezdomovcům,

 • Maroko – AjialCom, Community Dev – vzdělávání mladých lidí v oblasti informačních technologií a vytváření nových pracovních míst,

 • Portugalsko – Ponte Digital, Community Development – pomoc pro bezdomovce, chudé a přehlížené skupiny jako jsou imigranti,

 • Jižní Afrika – Soshanguve CTLC, Community Dev – zaměření na vzdělávání v oblasti technologií a přípravy na zaměstnání,

 • Velká Británie – Silver Surfs Festival.

O programu Potenciál bez hranic

V dnešní ekonomice zaměřené na vzdělání, se schopnost práce s počítačem stala klíčovou pracovní náplní, přesto ji stále milióny lidí na celém světě postrádá. Program Potenciál bez hranic od společnosti Microsoft, je celosvětová iniciativa, mající za cíl pomoci zúžit technologickou propast a přispět k rozvoji pracovních sil, podporou společenských školících center. Potenciál bez hranic nabízí srozumitelný přístup k poskytovanému vzdělání. Skládá se z těchto prvků:

 • Granty – granty lidem umožňují přístup k technologiím a možnost školení pro technologicky méně nebo úplně nevybavené jedince.

 • Softwarové dary – rozšířený program pro darování softwaru neziskovým školícím střediskům. Tato střediska tak získávají možnost pracovat s nejmodernějšími softwarovými aplikacemi, které jsou nezbytné pro dnešní mimořádně konkurenční ekonomiku.

 • Školící osnovy a materiály – skripta se zaměřují na aplikace důležité pro úspěch v reálném ekonomickém světě. Obsahují souhrnný studijní materiál.

 • Podpora neziskových organizací a jejich technologických školících středisek – Microsoft se spolu s ostatními snaží vybudovat podpůrnou síť, která bude školícím střediskům po celém světě poskytovat technologická skripta, výzkumné prostředky a služby.

Další informace o tomto programu, včetně postupu jak žádat o granty, najdete na www.microsoft.com/cze/onas/charita/overview.mspx, www.microsoft.com/mscorp/citizenship/giving.

Related Posts