Česká firma KVADOS poskytne řešení pro bleskový průzkum názorů delegátů na pražském fóru evropských vládních představitelů GLF 2005

On-line průzkum s využitím kapesních počítačů, který proběhne mezi účastníky fóra GLF 2005, bude prováděn prostřednictvím řešení Real-time survey myAVIS společnosti KVADOS Mobile Solutions.

Urychlení a zefektivnění jednání zástupců účastnických zemí na konferenci Government Leaders Forum 2005 jsou hlavním cílem řešení české společnosti KVADOS Mobile Solutions. Výsledky výzkumu získané z odpovědí delegátů fóra prostřednictvím řešení Real-time survey myAVIS budou ve velmi krátké době zpracovány a předloženy společně s patřičnou analýzou řečníkům v jednotlivých sekcích. Na základě analýz pak řečníci mohou včas reagovat na názory svých kolegů a určovat tak další průběh jednání. Návštěvníci akce budou mít možnost sledovat vývoj průzkumu v reálném čase, a to prostřednictvím obrazovek rozmístěných v místě konání GLF 2005, v hotelu Hilton Prague.

Řešení Real-time survey myAVIS, je postavené na mobilních technologiích společností Microsoft, Hewlett-Packard a KVADOS Mobile Solutions. V České republice bude řešení poprvé představeno právě na fóru vládních představitelů, GLF 2005. Výzkum, který bude mezi všemi účastníky fóra GLF 2005 probíhat, bude realizovat společnost GfK.

„Konference je jedinečná tím, že se na jejím technickém zajištění podílí také česká firma. Našim posláním je podporovat lokální hráče a jsme hrdí na to, když jejich světová řešení uspějí při tak významných událostech jako je GLF,“ uvedl Jiří Devát, generální ředitel společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. „Jako velmi dobrá reference myAVIS slouží například jeho loňské použití v rámci mezinárodního veletrhu CeBIT 2004 v Hannover,“ dodal Jiří Devát. „Jelikož oficiální protokol fóra podporuje sedm jazyků, museli jsme v našem řešení respektovat všechny tyto jazykové mutace. Dále jsme museli brát v úvahu velmi krátký čas na provedení průzkumu, tj. v řádech několika minut, a zároveň zajistit dostatečný vzorek názorů všech účastníků konference. Proto jsme využili dlouholeté zkušenosti odborníků GfK a nasadili 25 profesionálních tazatelů využívajících multijazyčnou aplikaci myAVIS instalovanou v kapesních počítačích HP iPAQ,“ uvedl Rostislav Hlosta, ředitel pro strategické aliance KVADOS Mobile Solutions.

Řešení myAVIS


Mobilní informační systém myAVIS je postaven na platformě Microsoft (Microsoft Windows Mobile, 1 TB datový sklad na MS SQL Server 2000) a kapesních počítačích HP iPAQ. Systém myAVIS umožňuje efektivní přenesení mobilních dat až do terénu. Univerzální připojení na všechna dostupná řešení informačních systémů jej předurčují jako vstupní část informačních technologií s přesně definovatelnou funkčností. Technologie DF – dynamické formuláře – dovoluje mobilní aplikaci přizpůsobovat se dynamicky potřebám zákazníka a výrazně tak snižuje náklady na vývoj a udržování v provozu. Aplikace je navržena především pro prodejní, marketingové a distribuční společnosti a umožňuje u všech zákazníků společnosti efektivní řízení obchodních procesů. Monitoring a řízení aktivit mobilních uživatelů je zpracováváno v serverové aplikaci systému myAVIS. Toto zajímavé a světově unikátní řešení splňuje vysoké požadavky kladené na bezpečnost a profesionalitu. Více informací o řešení myAVIS a společnosti KVADOS Mobile Solutions naleznete na www.myavis.com (»).

O společnosti KVADOS Mobile Solutions

KVADOS Mobile Solutions s.r.o. je úzce specializovaná společnost se zaměřením na mobilní informační systémy myAVIS s celosvětovou působností v oblasti vývoje řešení pro obchodní, marketingové, servisní a logistické firmy. KVADOS Mobile Solutions přebírá od 1. ledna 2005 od společnosti KVADOS, a.s. rozsáhlé portfolio zákazníků myAVIS včetně vývojové a výrobní základny. Více informací o společnosti KVADOS Mobile Solutions naleznete na adrese www.myavis.com (»). Další informace o společnosti KVADOS, a.s. naleznete na www.kvados.cz (»).

O společnosti Hewlett-Packard

HP je dodavatelem technologií zásadního významu pro podnikání i každodenní život. Řešení, která společnost nabízí, zahrnují infrastrukturu IT, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, zpracování obrazového materiálu a tiskové technologie určené pro jednotlivce, velké společnosti i malé a střední podniky. Za poslední čtyři účetní čtvrtletí dosáhly celkové výnosy HP výše 76,8 miliard USD. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.hp.com (») nebo www.hp.cz (»).

O skupině GfK ČR

Skupina GfK ČR – GfK Praha, INCOMA Research a INCOMA Consult – je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Více informací na www.gfk.cz (») a www.incoma.cz (»). Skupina GfK ČR je součástí mezinárodní společnosti GfK, která patří mezi pět nejvýznamnějších ve svém oboru na světě. Více informací o skupině GfK naleznete na adrese: www.gfk.com (»).

O Fóru vládních představitelů (GLF)

Government Leaders Forum (GLF) je významná mezinárodní akce, na které se v průběhu několika dní setkají zástupci světových vlád a průmyslu informačních technologií. Tématem setkání je výměna názorů na znalostní společnost, možnosti zapojení všech občanů, roli informačních technologií ve službách státu a vzdělávacích institucí. Témata minulých fór mimo jiné zdůrazňovala provázanost informační společnosti s hospodářským rozvojem a vytvářením nových pracovních míst.

České republice se jako druhé evropské zemi v historii dostalo cti uspořádat fórum na svém území a přivítat v Praze více než 500 účastníků kongresu.

Více o GLF 2005 naleznete na www.microsoft.com/cze/glf.

Related Posts