Prohlášení společnosti Microsoft ohledně sporu s Evropskou komisí

Společnost Microsoft přijala název pro verze Microsoft Windows bez multimediálního přehrávače Windows Media Player, který navrhla Evropská komise.

Společnost Microsoft dnes oznámila, že souhlasila s přijetím názvu pro Microsoft Windows bez multimediálního přehrávače navrženého Evropskou komisí. Jako součást rozhodnutí Evropské komise z 24. března 2004 bylo společnosti Microsoft uloženo, aby uvedla na evropský trh verze operačního systému Microsoft Windows, které nebudou obsahovat multimediální přehrávač Windows Media Player. Minulý týden informovala Evropská komise Microsoft, že tyto verze by měly nést označení „Windows XP Home Edition N“ a „Windows XP Professional Edition N“.

Před dvěma měsíci navrhla společnost Microsoft Evropské komisi devět možných názvů s tím, že je ochotna přijmout jakýkoliv návrh z tohoto seznamu, který Evropská komise vybere. Koncem minulého týdne obdržel Microsoft odpověď Evropské komise, založenou na průzkumu trhu k tomuto tématu. Evropská komise oznámila společnosti Microsoft, že všechny navržené názvy byly označeny jako nepřijatelné. Přestože jsme tímto rozhodnutím zklamáni a obáváme se, že Evropskou komisí zvolený název může být pro zákazníky zavádějící, rozhodli jsme se tento název přijmout v zájmu urychlení tempa implementačního procesu.

Related Posts