Počet phishingových útoků na sociálních sítích v roce 2010 rapidně vzrostl

Pravidelná bezpečnostní studie od Microsoftu zmapovala vývoj kyberkriminality.

Dle aktuálního výsledku pravidelné bezpečnostní studie Security Inteligence Report (SIR) od Microsoftu, jejíž výsledky se opírají o data získaná z více než 600 milionů počítačů ve 117 zemích světa, došlo v roce 2010 k obrovskému nárůstu internetové kriminality. Například phishingové útoky vzrostly v druhé půlce roku 2010 o 84,5 %, oproti 8,3 % v půlce první. V České republice bylo ve 4. čtvrtletí 2010 nějakým druhem nebezpečného malware napadeno osm počítačů z tisíce.

Nejrozšířenějším a nejnebezpečnějším malware byl ve 4. čtvrtletí roku 2010 adware pornpop – automaticky se objevující nevyžádané reklamní banery s odkazy nabízejícími zpravidla obsah pro dospělé. Pomocí anti-malware desktopových aplikací Microsoftu jich bylo z počítačů uživatelů odstraněno přes 4 miliony.

Mezi časté způsoby internetových útoků patřily také falešné, na první pohled neškodné marketingové kampaně na propagaci produktů, nejčastěji falešné nabídky na nákup anti-virových programů. Nejrozšířenějšími malware v 2.polovině roku 2010 byly vedle Pornpop například Autorun, Taterf, Zwangi, Renos, Rimecud, Conficker, FakeSpypro, Hotbar a ClickPotato.

„Různé typy útoků, které využívají důvěry uživatelů, jsou čím dál tím častější a útočníci s oblibou k jejich šíření zneužívají nejrůznější lidská neštěstí od přírodních katastrof až po válečné konflikty. Vhodným způsobem obrany je použití prohlížeče, který má dostupnou adekvátní ochranu proti útokům sociálního inženýrství,“
radí Lukáš Křovák, manažer divize Windows Client ve společnosti Microsoft.

Studie SIR mapuje také vývoj struktury internetové kriminality. Díky tomu byly zaznamenány zajímavé rozdíly v chování kyberzločinců. Na jedné straně jsou specializovaní tvůrci vysoce inteligentních malware, na druhé straně osoby, které tyto již existující malware pouze využívají pro vlastní způsob kyberkriminality především v podobě phishingu na sociálních sítích apod. Obě tyto podoby internetové kriminality zažily během minulého roku dramatický nárůst a to až o 1 200 %.

„Prohlížeče mají bezpečnostní funkce buď přímo zabudované, nebo je možné je doinstalovat pomocí doplňků. Některé prohlížeče vám například v případě hrozby přebarví stránky načerveno a zobrazí dialogové okno s varováním. Tato funkce pomáhá upozornit na podvodné weby, které se snaží uživatele oklamat pomocí zavádějících adres, a snižuje pravděpodobnost ohrožení jejich osobních informací. Nejnovějším vylepšením pak je, když prohlížeč sám prověří i stahované soubory. Uživatel ale musí varování poslechnout,“
upozorňuje Lukáš Křovák.

Tags: , , ,

Related Posts