Burza cenných papírů Praha a Air Bank komunikují v cloudu s Office 365

Další významné firmy v Česku – Skupina PX (Burza cenných papírů Praha, POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a Centrální depozitář cenných papírů) a Air Bank – začaly komunikovat v cloudu se službou Office 365. Skupina PX již převedla s Office 365 do cloudu e-mailové účty všech svých zaměstnanců, v dalším kroku plánuje nasazení cloudových služeb Lync Online a SharePoint Online. Společnost Air Bank využívá technologii Lync Online pro efektivní a bezpečnou komunikaci se svou pobočkovou sítí, zejména pro pořádání audio i video konferencí.

Po nedávných oznámeních společností Telefónica a RWE tak tyto dvě finanční instituce rozšiřují seznam významných zákazníků, kteří využívají služby Office 365 provozované prostřednictvím cloudu, a to s jasným cílem: podpořit produktivitu svých zaměstnanců a zároveň snížit náklady na provoz IT.

Skupina
PX
míří
do
cloudu

Společnosti patřící do skupiny PX provozovaly doposud e-mailové účty svých zaměstnanců prostřednictvím e-mailového systému Lotus Notes, vrcholový management pak využíval služeb Google Apps. V nedávné době bylo přijato strategické rozhodnutí, že platformou, která splňuje technické, bezpečnostní a obchodní požadavky, je řešení Office 365. Migrace poštovních schránek proběhla hladce a aktuálně již všichni zaměstnanci využívají službu Office 365. V současné době probíhá ve společnosti další navazující etapa, a to testování technologií Lync Online (chat, audio a video konference) a SharePoint Online (online úložiště a sdílení dokumentů). Nasazení těchto technologií umožní společnosti využít výhod cloudu skutečně naplno.


Rozhodli

jsme
se pro
cloudové

řešení

zejména
z
důvodu

omezení

nákladů

na
IT
infrastrukturu
.
Naše

skupina
je
tvořena

třemi

tuzemskými

společnostmi
, ale
samotná
je
součástí

nadnárodního

holdingu
CEE Stock Exchange Group. V
případě
,
že
se
ukáže

námi

vybrané

řešení

jako

přínosné
,
může

být

eventuálně

inspirací
pro
ostatní

společnosti
v
rámci

holdingu
CEESEG
,“ říká Petr Koblic, ředitel holdingu CEE Stock Exchange Group a generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Efektivní

komunikace

napříč

pobočkami
v Air Bank

Moderní bankovní dům Air Bank, člen skupiny PPF, využívá ke komunikaci s týmy na pobočkách i některými jednotlivci ze vzdálených lokalit technologii Lync Online, jež je součástí služby Office 365. Nasazení nástrojů pro pořádání audio a video konferencí umožnilo společnosti zvýšit efektivitu komunikace a spolupráce napříč jednotlivými pobočkami v České republice bez nutnosti velkých investic do infrastruktury.


Využití

cloudových

nástrojů
pro
pořádní
audio a video
konferencí

nám

umožnilo

ušetřit

náklady
,
které

bychom

jinak

museli

investovat
do
vybudování

vlastní

serverové
a
datové

infrastruktury
.
Místo

toho

jsme

vybavili

pobočky

pouze

koncovými
body a
za

samotné

využívání

služeb

platíme

měsíční

poplatky
,“ říká Luboš Berkovec, ředitel řízení rizik a IT ve společnosti Air Bank.

O
společnosti

Burza

cenných

papírů

Praha
,
a.s
.

Burza cenných papírů Praha je z 92,74 % dceřinou společností skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG), jejímiž členy jsou rovněž burzy v Budapešti, Lublani a Vídni. CEE Stock Exchange Group je největší burzovní skupinou v regionu střední a východní Evropy. Kromě čtyř akciových trhů CEESEG provozuje rovněž tři komoditní burzy a spoluvlastní 5 clearingových center a dva centrální depozitáře.

O
společnosti
Air Bank

Air Bank je moderní a inovativní českou bankou 21. století s internetovým bankovnictvím nové generace a vlastní pobočkovou sítí. Vznikla s cílem být první bankou, kterou mohou mít lidé rádi. Mezi základní hodnoty Air Bank patří jednoduchost, odvážnost a transparentnost.

O
společnosti
Microsoft

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.

Tags: , ,

Related Posts